Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Przejdź do formularza kontaktowego

Pełnomocnik i Audytor ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2004


Przedmiot szkolenia:Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Pełnomocników oraz Audytorów z metodami wdrażania, audytowania, utrzymywania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.Pełnomocnik to nie tylko osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu normy metod wdrażania i utrzymania systemu, ale to także pracownik potrafiący pracować w grupie, zarządzający grupą, zarządzający czasem, a także posiadający umiejętności radzenia sobie z konfliktami i ich rozwiązywaniem, dlatego szkolenie to ma także przybliżyć Państwu tematykę „umiejętności miękkich”, które są niezwykle pomocne w pracy Pełnomocnika oraz Audytora.Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonych trenerów, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.Szkolenie na pewno „zmusi” Państwa do wprowadzania zmian w swoich systemach lub chociażby do zastanowienia się, co można byłoby w nich udoskonalić, jakie dodatkowe rozwiązania zastosować.Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, Audytorów do praktykujących Pełnomocników, Audytorów a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, audytowania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2004 oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004.Program

Program szkolenia:

I Wprowadzenie • Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,


 • Omówienie szkolenia.


II Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem,


 • Omówienie zasad Systemu Zarządzania Środowiskiem,


 • Wymagania prawne odnoszące się do Systemu Zarządzania Środowiskiem,


 • System Zarządzania Środowiskowego wg. ISO 14001:2004


 • Podstawowe definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2004,


 • Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004.


 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem,


 • Korzyści z wdrożenia i certyfikowania Systemu Zarządzania Środowiskiem.


III Podstawowe pojęcia dotyczące audytów • Pojęcia audytów,


 • Cele auditu,


 • Rodzaje auditów,


 • Powody przeprowadzania audytów.


IV Wymagania normy ISO 19011 dotyczącej audytowania • Prowadzenie auditów,


 • Rodzaje prowadzonych auditów,


 • Wymagania wobec audytorów,


 • Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,


 • Efektywność procesu audytowania


V Proces przeprowadzania audytu • Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),


 • Spotkanie otwierające,


 • Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),


 • Spotkanie zamykające,


 • Sporządzanie dokumentacji poaudytowej


VI Mowa ciała audytora •       Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.


VII Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 • Przykładowy harmonogram działań wdrożeniowych


 • Problemy związane z wdrażaniem systemu


 • Rola przedstawiciela kierownictwa podczas wdrażania oraz utrzymania Systemu Zarządzania Środowiskiem, zasady zarządzania procesami, przykłady praktycznych rozwiązań


 • Praca zespołowa. Narzędzia rozwiązywania problemów


 • Ćwiczenia praktyczne


VIII Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001IX Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 • Zgodność z przepisami prawa środowiskowego,


 • Auditowanie,


 • Formułowanie niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze,


 • Przegląd zarządzania,


 • Zasady planowania, realizacji, monitorowania i oceny skuteczności tych procesów w organizacji,


 • Komunikacja wewnątrz organizacji,


 • Inne zadania Pełnomocnika.


X Zarządzanie grupą • Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika


 • Zarządzanie grupą


 • Zarządzanie czasem


 • Motywowanie


 • Konflikty i ich rozwiązywanie


 • Komunikacja i mowa ciała


XI Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny
Zdobyta wiedzaKorzyści ze szkolenia: • Przybliżenie wiedzy z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskiem,


 • Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących wdrażania utrzymywania, audytowania i doskonalenia systemu,


 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi,


 • Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie zarządzania grupą, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów.


 • poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych wg ISO 14001:2004,


 • możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania, możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.


    

Otrzymane certyfikaty

Tak

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Trener TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.


Miejsce: do uzgodnienia, Warszawa
Rozpoczęcie: 2013-06-05 - Zakończenie: 2013-06-07


Miejsce: do uzgodnienia, Katowice
Rozpoczęcie: 2013-06-24 - Zakończenie: 2013-06-26


Miejsce: ul. Suławska 39, Wrocław
Rozpoczęcie: 2013-10-09 - Zakończenie: 2013-10-11

Cena: 1990 (PLN) + 0% VAT = 1990 PLN 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Pełnomocnik i Audytor ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2004
Organizator: TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |