Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: ADEPT S.C.

Przejdź do formularza kontaktowego

Ochrona danych osobowych - po nowelizacji ustawy


Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawnej regulacji problematyki ochrony danych osobowych.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla pracowników różnego profilu przedsiębiorstw, jak i dla przedstawicieli administracji publicznej.

Program

Forma przyjmowania zgłoszeń
Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Zagadnienia wstępne
1.1. Geneza regulacji prawnej ochrony danych osobowych
1.2. Funkcje regulacji prawnej ochrony danych osobowych
1.3. Prawne podstawy ochrony danych osobowych w prawie europejskim i polskim
2. Pojęcie danych osobowych
2.1. Dane zwykłe
2.2. Dane wrażliwe
3. Zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych
3.1. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych
3.2. Zakres przedmiotowy zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych
4. Przesłanki i zasady przetwarzania danych osobowych
4.1. Przesłanki przetwarzania danych osobowych
4.1.1. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych
4.1.2. Przesłanki przetwarzania danych wrażliwych
4.2. Zasady przetwarzania danych osobowych
5. Obowiązki administratora danych osobowych
5.1. Obowiązek dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, i przetwarzania danych zgodnie z prawem
5.2. Obowiązki szczegółowe
5.2.1. Obowiązki informacyjne
5.2.2. Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych
5.2.3. Obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych
5.2.4. Obowiązki związane z realizacją praw osób, których dane osobowe są przetwarzane.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
6.1. Prawo do informacji
6.2. Prawo do weryfikacji danych
6.3. Prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych
6.4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6.5. Prawo wnoszenia środków prawnych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych
7. Udostępnianie danych osobowych
7.1. Udostępnianie danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
7.2. Udostępnianie danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych
7.3. Prawo dostępu do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
8. Kompetencje Generalnego Inspektora Danych Osobowych
9. Transgraniczny przepływ danych osobowych - przekazywanie danych za granicę
10. Szczególne regulacje ochrony danych osobowych
11. Odpowiedzialność za naruszenie regulacji ochrony danych osobowych
11.1. Odpowiedzialność administracyjna – egzekucja administracyjna
11.2. Odpowiedzialność cywilna
11.3. Odpowiedzialność karna 

Zdobyta wiedza

W trakcie szkolenia omówione zostaną praktyczne problemy przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz decyzji, wytycznych i opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymane certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zatrudniony od 2003 r. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procedurach administracyjnych (w szczególności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Rozprawę doktorską napisał nt. bezczynność organu administracji publicznej w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. Przedmiot jego zainteresowań naukowych obejmuje także problematykę administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych oraz prawa dostępu do informacji publicznej. Jest autorem licznych publikacji naukowych (jednej monografii, rozdziałów w książkach, artykułów, glos, haseł w leksykonie), przede wszystkim z zakresu problematyki postępowania administracyjnego. Jest także współredaktorem dwóch książek. Poza zajęciami dydaktycznymi na Wydziale Prawa i Administracji UG prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu procedur administracyjnych na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego oraz ochrony danych osobowych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Przed podjęciem pracy na uczelni był prawnikiem w Kancelarii Wierzbowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wówczas będącej członkiem Landwell, międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z PricewaterhouseCoopers.


Miejsce: 80-227 Gdańsk, Do Studzienki 34B (AntWork)
Rozpoczęcie: 2012-02-24 - Zakończenie: 2012-02-24

Cena: 400 (PLN) + 23% VAT = 492 PLN

UWAGA

Zniżki przy zapisach grupowych.

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, certyfikat, poczęstunek kawowy.  
Ostatnia aktualizacja oferty 2011-12-12 13:01:41

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Ochrona danych osobowych - po nowelizacji ustawy
Organizator: ADEPT S.C.


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |