Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Zmowa przetargowa i inne trudności w realizacji zamówień publicznych, w tym koncepcja nowego prawa zamówień publicznych. Analiza orzecznictwa i praktyczne warsz


Zmowa przetargowa i inne trudności w realizacji zamówień publicznych, w tym koncepcja nowego prawa zamówień publicznych. Analiza orzecznictwa i praktyczne warsztaty pod okiem audytora.Grupa docelowa:Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Audytorów, Kontrolujących, Zamawiających a także Wykonawców chcących sprawdzić prawidłowość działań przy udzielaniu zamówień publicznych.Cel szkolenia:Celem realizacji szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargowym przy organizowaniu postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego.

Drugi temat przewodni to omówienie najbardziej newralgicznych, trudnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, także w związku z elektronizacją, w sposób praktyczny z uwzględnieniem orzecznictwa. Aktywność uczestników ma być zapewniona poprzez realizację praktycznych ćwiczeń i rozwiązywanie grupowo testów systematyzujących nabytą wiedzę.

Program

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

Dzień I

Powitanie

Analiza konkretnych potrzeb słuchaczy.

I. Ochrona konkurencji w przetargach publicznych- konkurencja między Wykonawcami.

II. Ryzyka związane z realizacją zamówień publicznych w kontekście naruszenia zasady uczciwej konkurencji i wystąpienia konfliktu interesu – w tym dodatkowo analiza wyników kontroli w zakresie:

1. opisu przedmiotu zamówienia naruszający – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,

2. podziału zamówienia na części – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,

3. szacowania wartości zamówienia– nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,

4. określania warunków udziału w postępowaniu – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,

5. żądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu –nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,

6. formułowania kryteriów oceny oferty–nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,

7. zastosowania trybów niekonkurencyjnych – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,

8. Ćwiczenia – testy grupowe.

III. Porozumienie ograniczające konkurencje.

IV. Zmowa przetargowa: współpraca zamiast konkurencji.

V. Identyfikacja oszustw i nieprawidłowości.

VI. Przykłady form korupcji.

VII. Mechanizmy zmów horyzontalnych.

VIII. Zmowy pionowe.

IX. Szczególne formy współpracy oferentów.

X. Okoliczności i dowody pośrednie zmowy, w szczególności analiza na przykładach dotyczących:

1. treści oferty,

2. formy oferty,

3. cech i czynności Wykonawców,

4. Ćwiczenia – testy grupowe.Dzień II

I. Zmowa przetargowa - dalsze kroki

1. postępowanie administracyjne,

2. kary finansowe.

II. Nieprawidłowości i oszustwa w praktyce.

1. Jak walczyć ze zmowami w przetargach?

2. Jak wykryć zmowę przetargową?

3. Co robić w sytuacji podejrzenia, że uczestnicy przetargu działali w zmowie?

4. Ćwiczenia – testy grupowe.

III. Kompetencje ustawowe Prezes UOKiK.

IV. Bieżące orzeczenia Prezesa UOKiK – analiza najciekawszych spraw.

V. Postępowanie przez Prezesem UOKIK – uprawnienia organu antymonopolowego.

VI. Elektronizacja – praktyczne aspekty - orzecznictwo:

1. Weryfikacja siwz – realizacja wyjaśnień i zmiana siwz,

2. Zmiana lub wycofanie elektronicznej oferty,

3. Kryteria oceny ofert,

4. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a jawność ofert,

5. Otwarcie ofert – techniczne aspekty,

6. Badanie i ocena ofert,

7. Poprawienie omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp,

8. Weryfikacja rażąco niskiej ceny,

9. Zmiany umowy – przesłanki zmian umowy,

10. Ćwiczenia – testy grupowe.

VII. Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.Harmonogram zajęć

szkolenie trwa 2 dni (16h)

zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiadDzień I

Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.12:00 -przerwa kawowa

Godz.14.00 -przerwa obiadowa

Godz.16.00 -przerwa kawowa

Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II

Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.11:00 -przerwa kawowa

Godz.13.00 – przerwa obiadowa

Godz.15.00 -przerwa kawowa

Godz.17:00 -zakończenie szkolenia Inwestycja:1250.00zł netto (+23% VAT)Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]

-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:

Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat) Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO

ul. Libelta 1a/2

61-706 PoznańGodziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00Departament szkoleń otwartych:

tel. (61) 8 102 194

tel. (61) 4 152 810

tel. (61) 4 152 820

tel. (61) 6 115 034

tel. 508 393 926fax. (61) 6 247 936

fax. (61) 2 786 300info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.plNajważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:

1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.

2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.

3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.

4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencjePOLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.  

Zdobyta wiedza

Uczestnik szkolenia:

1. pozna organy i regulacje prawne służące do sankcjonowania lub zmniejszenia ryzyka zmów przetargowych i innych nieprawidłowości w realizacji zamówień publicznych,

2. dowie się jakie zagrożenia wiążą się realizacją zamówień publicznych,

3. zdobędzie wiedzę na temat symptomów zmowy przetargowej,

4. zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargom przy organizowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

5. dowie się jakie można podjąć środki w zakresie wykrywania i likwidowania skutków w sytuacji wystąpienia zmowy przetargowej,

6. pozna interpretacje, orzecznictwo, wyniki kontroli w najbardziej problematycznych kwestiach realizacji zamówień publicznych.

7. dowie się jak radzić sobie praktycznie z elektronizacją i jaka jest koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych 

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Małgorzata Niemiec

Specjalizacja trenerska:Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów. Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym audytu finansowego oraz legalności działania. Ekspert zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie audytu i kontroli oraz zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Program szkolenia:


Miejsce: Kraków
Rozpoczęcie: 2019-02-25 - Zakończenie: 2019-02-26


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-03-14 - Zakończenie: 2019-03-15

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

UWAGA

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-01-29 11:12:43

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zmowa przetargowa i inne trudności w realizacji zamówień publicznych, w tym koncepcja nowego prawa zamówień publicznych. Analiza orzecznictwa i praktyczne warsz
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |