Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: LEMTECH Konsulting

Przejdź do formularza kontaktowego

Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej zgodnie z wymogami UE w 2007-2013


Uczestnicy
Pracownicy jednostek samorządu lokalnego, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów gospodarczych ubiegających się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, konsultanci oraz osoby chcące zdobyć nowe kwalifikacje.

Program
Teoria i praktyka zarządzania projektem inwestycyjnym z fazie przedinwestycyjnej:
- Stosowane pojęcia i definicje w zakresie zarządzania projektem (np. przedsięwzięcie, projekt, zadanie, grupa)
- Cykl projektu (programowanie, identyfikacja, formułowanie, finansowanie, wdrożenie, ocena końcowa projektu
- Przykłady projektów zakończonych sukcesem i porażką - przyczyny, problemy i błędy w zarządzaniu projektem
- Sprzeczności, zarządzanie sprzecznościami
- Identyfikacja i analiza istniejących i przyszłych problemów inwestora
- Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych,
- Matryca logiczna projektu
- Określenie rozwiązań wariantowych (wariantów realizacji) dla zidentyfikowanych problemów
- Wstępne studium wykonalności jako podstawa do podjęcia decyzji o kontynuacji projektu

Ostateczne studium wykonalności jako uszczegółowienie techniczno-ekonomiczno-finansowe założeń projektu:
- Analiza administracyjno-prawna, model realizacji przedsięwzięcia, ocena pozycji finansowej inwestora
- Analiza techniczna projektu, uzasadnienie i opis przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych
- Analiza alternatywnych wariantów na podstawie wstępnego studium wykonalności
- Analiza finansowa, wskaźniki efektywności finansowej (dyskontowe i niedyskontowe), analiza i interpretacja wskaźników efektywności finansowej,
- Analiza wrażliwości projektu
- Analiza ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści oraz efektywności kosztowej)
- Analiza odbioru i percepcji społecznej projektu, negocjacje i współpraca ze społeczeństwem jako warunek powodzenia projektu
- Analiza niepewności i ryzyka, identyfikacja ryzyka, zarządzanie ryzykiem
- Postępowanie i decyzje środowiskowe, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, NATURA 2000, raport o oddziaływaniu na środowisko, opiniowanie

Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu:
- Rodzaj przetargu, zamówienia publicznego
- Ogólne zasady dla warunków kontraktowych FIDIC
- Program funkcjonalno-użytkowy
- Budowa kompletnej dokumentacji przetargowej
- Ocena dokumentacji przetargowej, rola pomocy technicznej, konsultanta, najczęściej popełniane błędy, pułapki, konsultacje w NFOŚiGW

Narzędzia wspomagające proces zarządzania i monitorowania projektu - MS Project 2003
- Przedstawienie możliwości i metodologii zarządzania projektem w MS Project 2003
- Sporządzenie prostego harmonogramu zarządzania dla typowego projektu komunalnego

Program

Uczestnicy
Pracownicy jednostek samorządu lokalnego, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podmiotów gospodarczych ubiegających się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, konsultanci oraz osoby chcące zdobyć nowe kwalifikacje.

Program
Teoria i praktyka zarządzania projektem inwestycyjnym z fazie przedinwestycyjnej:
- Stosowane pojęcia i definicje w zakresie zarządzania projektem (np. przedsięwzięcie, projekt, zadanie, grupa)
- Cykl projektu (programowanie, identyfikacja, formułowanie, finansowanie, wdrożenie, ocena końcowa projektu
- Przykłady projektów zakończonych sukcesem i porażką - przyczyny, problemy i błędy w zarządzaniu projektem
- Sprzeczności, zarządzanie sprzecznościami
- Identyfikacja i analiza istniejących i przyszłych problemów inwestora
- Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych,
- Matryca logiczna projektu
- Określenie rozwiązań wariantowych (wariantów realizacji) dla zidentyfikowanych problemów
- Wstępne studium wykonalności jako podstawa do podjęcia decyzji o kontynuacji projektu

Ostateczne studium wykonalności jako uszczegółowienie techniczno-ekonomiczno-finansowe założeń projektu:
- Analiza administracyjno-prawna, model realizacji przedsięwzięcia, ocena pozycji finansowej inwestora
- Analiza techniczna projektu, uzasadnienie i opis przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych
- Analiza alternatywnych wariantów na podstawie wstępnego studium wykonalności
- Analiza finansowa, wskaźniki efektywności finansowej (dyskontowe i niedyskontowe), analiza i interpretacja wskaźników efektywności finansowej,
- Analiza wrażliwości projektu
- Analiza ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści oraz efektywności kosztowej)
- Analiza odbioru i percepcji społecznej projektu, negocjacje i współpraca ze społeczeństwem jako warunek powodzenia projektu
- Analiza niepewności i ryzyka, identyfikacja ryzyka, zarządzanie ryzykiem
- Postępowanie i decyzje środowiskowe, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, NATURA 2000, raport o oddziaływaniu na środowisko, opiniowanie

Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu:
- Rodzaj przetargu, zamówienia publicznego
- Ogólne zasady dla warunków kontraktowych FIDIC
- Program funkcjonalno-użytkowy
- Budowa kompletnej dokumentacji przetargowej
- Ocena dokumentacji przetargowej, rola pomocy technicznej, konsultanta, najczęściej popełniane błędy, pułapki, konsultacje w NFOŚiGW

Narzędzia wspomagające proces zarządzania i monitorowania projektu - MS Project 2003
- Przedstawienie możliwości i metodologii zarządzania projektem w MS Project 2003
- Sporządzenie prostego harmonogramu zarządzania dla typowego projektu komunalnego

Zdobyta wiedza

- skuteczne zarządzanie projektem inwestycyjnym od etapu pomysłu do ogłoszenia przetargu na jego realizację,
- komputerowe wspomaganie wykorzystywane do zarządzania projektem na przykładzie MS Project 2003
- podstawy warunków kontraktowych FIDIC
- podstawowe czynniki warunkujące efektywną realizację inwestycji

Otrzymane certyfikaty

dyplom ukończenia warsztatów

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Jacek Kawala - specjalista ds. analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji. Koordynator projektów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, Chorwacji i Bułgarii. Trener certyfikowany przez British Know How Fund w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. Współautor procedur umożliwiających powstanie i funkcjonowanie funduszu wspierającego inwestycje infrastrukturalne na Ukrainie. Doradzał i szkolił m.in. przedstawicieli NFOŚIGW, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), ARiMR, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (przygotowanie i późniejsza ocena wniosków na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych) oraz ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki (przygotowanie regulacji prawnych i struktury administracyjnej i tworzenie systemu zarządzania dotacjami z budżetu państwa na rozwój regionalny). Ogółem poprowadził ponad 120 kilkudniowych warsztatów szkoleniowych na temat planowania i realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych. Autor i współautor kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności i biznesplanów projektów przewidzianych do finansowania z funduszy i programów pomocowych. Napisał poradniki: "Planowanie i realizacja inwestycji na obszarach wiejskich", "Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich", "Sposób na finansowanie inwestycji komunalnych" oraz "Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych".

Grzegorz Bonar - specjalista firmy LEMTECH Konsulting ds. infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska. Zajmuje się opracowywaniem technicznych części studiów wykonalności w zakresie infrastruktury komunalnej (odpady komunalne, energetyka, woda i ścieki). Sporządza analizy techniczne i środowiskowe związane z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, osadów ściekowych i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Grzegorz Bonar jest autorem lub współautorem programów ochrony środowiska, programów gospodarki odpadami, raportów o oddziaływaniu na środowisko, studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych, biznes planów.


Miejsce: Kraków
Rozpoczęcie: 2007-09-20 - Zakończenie: 2007-09-21


Miejsce: Kraków
Rozpoczęcie: 2007-11-15 - Zakończenie: 2007-11-16


Miejsce: Kraków
Rozpoczęcie: 2007-12-10 - Zakończenie: 2007-12-11

Cena: 690 (PLN) (zwolnione z VAT) 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej zgodnie z wymogami UE w 2007-2013
Organizator: LEMTECH Konsulting


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |