Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10




Opis i cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zwiększania efektywności procesów logistycznych. Podczas interaktywnych zajęć koncentrujemy się na podniesieniu kompetencji uczestnika w zakresie wiedzy stosowanej zarządzania procesowego w obszarach logistyki.

Szkolenie obejmuje wszystkie obszary występujące w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw i procesach wchodzących w jego skład. Uczestnicy poznają i zastosują w samodzielnie realizowanych ćwiczeniach między innymi narzędzia:
• analiza i tworzenie mapy relacji i map procesów
• analiza OEE dla zasobów logistycznych i ludzkich
• pomiar niezawodności procesów i sposoby jej zwiększania
• identyfikowanie i zarządzanie wąskimi gardłami w procesach logistycznych
• praktyczne stosowanie wybranych narzędzi LEAN
• przeniesienie analizy strumienia wartości do realiów procesu logistycznego

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników szeroko rozumianej logistyki do procesu planowania i nadzorowania procesów logistycznych. W czasie szkolenia uwzględniane są wzajemne zależności pomiędzy procesami logistycznymi a innymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.
Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. W czasie zajęć omawiane są praktyczne przykłady z różnych firm i branż dotyczące zarządzania i organizacji procesów logistycznych – z uwzględnieniem najlepszych praktyk różnych branż w tym zakresie.
Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.


Metody szkolenia
• Zajęcia mają charakter warsztatowy i interaktywny. Moduły zawierają ćwiczenia obliczeniowe a całość zajęć wspierana jest warsztatami – realistyczną symulacją procesów logistycznych i produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Program

1. Rola logistyki w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw:
• koncepcja i zadania logistyki,
• podejście systemowe w logistyce,
• podejście procesowe w logistyce,
• rola logistyki w łańcuchu dostaw,
• DRP, MRP i LRP - powiązania i zależności,
• zastosowanie koncepcji „lean” i „agile” w łańcuchu dostaw.

2. Planowanie procesów logistycznych:
• rodzaje horyzontów planistycznych w przedsiębiorstwie,
• cykl i okres planowania,
• miejsce logistyki w strategii firmy,
• punkt rozdziału i jego wpływ na strategię organizacji,
• planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
• formułowanie procedur postępowania w logistyce.

3. Analiza zależności i mapowanie procesów logistycznych:
• zależności pomiędzy procesami,
• rodzaje przepływów,
• mapa relacji – obrazowanie przepływu,
• punkty krytyczne i ich lokalizowanie,
• mapowanie procesu – zasady i narzędzia,
• pomiar efektywności procesu.

4. Zarządzanie zasobami w procesach logistycznych:
• niezawodność zasobów i procesu – pomiar i ograniczanie ryzyka,
• efektywność zasobów i metody jej poprawy,
• pomiar czasu realizacji zadań – metody i ich ograniczenia,
• balansowanie obciążeń zasobów,
• podział zadań pomiędzy pracownikami,
• czynniki zewnętrzne regulujące procesy logistyczne.

5. Koszty w procesach logistycznych:
• centra kosztów i zasady ich organizacji,
• koszty procesu – przykład kalkulacji,
• ABC w kalkulacji kosztów.

6. Kluczowe procesy logistyczne i ich zależności:
• dystrybucja i jej zadania:
• planowanie potrzeb dystrybucji,
• koszt zadań transportowych.
• nowoczesna gospodarka magazynowa:
• organizacja skutecznych procesów magazynowych,
• wykorzystanie i organizacja przestrzeni,
• nowoczesne technologie w magazynie.
• logistyka wewnętrzna i jej zadania:
• systemy KANBAN i transport wewnętrzny,
• kalkulacje obciążeń transportu wewnętrznego.
• zaopatrzenie i zarządzanie zapasami:
• organizacja procesu zaopatrzenia i jego wpływ na przedsiębiorstwo,
• struktura zapasu a wymagania dla gospodarki magazynowej,
• koordynacja i zwiększanie integracji pomiędzy procesami dostawcy a odbiorcy,
• EDI i jego zalety.

Warsztaty – symulacja procesów logistycznych, część pierwsza.

7. LEAN w organizacji procesów logistycznych:
• podstawy LEAN,
• synergia logistyka + LEAN,
• teoria ograniczeń i jej zastosowanie w logistyce.

8. Mapowanie strumienia wartości i jego zastosowanie do poprawy procesów:
• wykorzystanie VSM do zmiany procesów logistycznych,
• strumień wartości w procesach podstawowych i pomocniczych.

Warsztaty – zastosowanie narzędzi LEAN w usprawnieniu procesów przedsiębiorstwa, część druga.

9. Planowanie o organizacja zmian w procesach:
• lista zmian i ustalanie priorytetów,
• PERT – przykład zastosowania,
• zmiany inicjowane wewnątrz procesu.

10. Monitorowanie procesów:
• pomiar efektywności i skuteczności działań logistycznych,
• rodzaje mierników logistycznych – mierniki proste i złożone,
• narzędzia do monitorowania bieżącego procesów.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Zakopane - Hotel Mercure Kasprowy***
Rozpoczęcie: 2020-12-09 - Zakończenie: 2020-12-11

CENA standardowa:
2110 PLN + 23% VAT = 2595.3 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1810 PLN + 23% VAT = 2226.3 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-12-16 14:46:00

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazka



Zapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:




Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software House



Pozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |