Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Pomocne Chwile Gabinet Psychologiczny

Przejdź do formularza kontaktowego

Zarządzanie emocjami, konfliktem i stresem poprzez zmiany ograniczających przekonań - narzędzia Racjonalnej Terapii Zachowań (pozim I)


Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest to zestaw skutecznych narzędzi radzenia sobie ze zmianą ograniczających przekonań i emocjami, a poprzez to unikania i rozwiązywania konfliktów, kontrolowania stresu, osiągania celów, efektywniejszej komunikacji ze sobą i z innymi ludźmi.RTZ oparta jest na modelu poznawczo-behawioranym i neurofizjologicznym.

Podstawą RTZ jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonanie o tych faktach. Technika Racjonalnej Terapii Zachowania wykorzystywana jest często w biznesie, coachingu, a także pomocy psychologicznej. Istotną rolę odgrywają w programie zagadnienia takie jak: zasady semantyki, zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. Opanowując prosty schemat pracy z przekonaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne oraz z większym spokojem radzić sobie w wielu sytuacjach życiowych osiągając własne cele.Technika adresowana jest do osób zainteresowanych nauczeniem się kontroli własnych emocji, samorozwojem i doskonaleniem siebie oraz do osób, które pomagają innym w pracy nad zmianą ich przekonań - w życiu osobistym bądź zawodowym.

Program

Uczestnik szkolenia poprzez nabycie umiejętności pracy z własnymi ograniczającymi przekonaniami i zamianę ich na przekonania wspierające, zdobędzie kolejne, efektywne narzędzie rozwijające jego warsztat zawodowy.Na osiągnięcie tego celu składa się:


 • zapoznanie się z podstawami teoretycznymi Racjonalnej Terapii Zachowania


 • zdobycie wiedzy z zakresu radzenia sobie ze stresem, z naciskiem na związki pomiędzy przekonaniami a przeżywanymi emocjami w kontekście konkretnej, spójnej metodologii


 • rozwój umiejętności identyfikowania niezdrowych, ograniczających przekonań oraz ich zmiany na przekonania wspierające


 • ćwiczenie umiejętności wykorzystania pracy z przekonaniami jako narzędzia umożliwiającego pomoc innym osobom w zmianie ich przekonań na przekonania zdrowe i wspierające


 • zbudowanie odpowiedniej postawy wobec pracy z przekonaniami oraz praca w obszarze budowania takiej postawy u innych


 • zdobycie wiedzy umożliwiającej zmianę przekonań w ważnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego


 • nauka samodzielnego posługiwania się poznawczymi metodami pracy z przekonaniami (model RSA, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki)


 • adaptacja i wprowadzenie pracy z przekonaniami do zakresu narzędzi już wykorzystywanych w pracy zawodowej


 • przejęcie kontroli nad motywacją np. w profilaktyce stresu i wypalenia zawodowego


 • podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości


 •  Zdobyta wiedza

Uczestnik warsztatu:


 • zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji


 • będzie miał możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań związanych np. z pracą zawodową oraz nauczy się jak wykorzystywać to narzędzie, by pomagać innym w zmianie ich przekonań


 • nauczy się zasad zdrowej semantyki oraz pozna sposoby rozwiązywania lub unikania konfliktów


 • zdobędzie praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie technik RTZ w pracy zawodowej i w życiu osobistym


 • zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych


 • nauczy się jak w skuteczny sposób kontrolować stres i złość oraz uświadomi sobie jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi


 • zdobędzie umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów


 • zdobędzie wiedzę, w jaki sposób budować relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności


 • zdobędzie konkretne i praktyczne narzędzie, które będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z innymi ludźmi i wzbogaci w ten sposób swój warsztat pracyOtrzymane certyfikaty

zaświadczenie o ukończeniu kusrsu Racjonalnej Terapii Zachowań - poziom I

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Tomasz DrożdżPsycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF) / ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), coach systemowo – psychodynamiczny P.R.O., terapeuta poznawczo – behawioralny, mentor rozwoju osobistego.

Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.

Absolwent akredytowanej przez International Coach Federation (ICF) Szkoły Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson College International. Ukończył Szkołę Zaawansowanych Umiejętności Trenerskich oraz Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Studium Treningu Grupowego Instytutu Treningu i Edukacji Psychologicznej. Absolwent ARS DOCENDI, kursu służącego doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, psychologii reklamy, PR, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów.

UWAGA

Struktura szkoleniaProgram warsztatów zawiera się w trzech dniach szkoleniowych (20 godzin zegarowych).Proponowane godziny warsztatów:

piątek – 10.00 – 18.00,

sobota – 10.00 – 18.00,

niedziela – 10.00 – 15.00Miejsce szkolenia zostane podane wkrótce

Miejsce: Łódź
Rozpoczęcie: 2015-01-02 - Zakończenie: 2015-01-04

Cena: 550 (PLN) + nie podlega = 550 PLN

UWAGA

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na maila: lodzki@matrik.pl i wpłaty najpóźniej do 19.12.2014Wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK , ul. T.Pawlikowskiego 6/7, 31-127 Kraków

Konto bankowe: BRE BANK Oddział Bankowości Detalicznej Multibank

Numer rachunku:

PLN: 07 1140 2017 0000 4402 1294 9732

Ważne!!! w tytule przelewu prosimy wpisać "DAROWIZNA" (beż żadnych innych dopisków)Wszelkich informacji udziela

Anna Leśnikowska-Jaros,

Pomocne Chwile Gabinet Psychologiczny

www.pomocnechwile.plKlub Trenerów Zarządzania MATRIK w Łodzi

tel. 781 84 84 44 i

mail: lodzki@matrik.pl


 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie emocjami, konfliktem i stresem poprzez zmiany ograniczających przekonań - narzędzia Racjonalnej Terapii Zachowań (pozim I)
Organizator: Pomocne Chwile Gabinet Psychologiczny


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |