Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zarządzanie Projektami zgodnie z metodką PRINCE2


Metodyka PRINCE2, opracowana przez SPOCE, i ciągle rozwijana, powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście do zarządzania.

Zapraszamy również na szkolenia weekendowe dotyczące metodyki PRINCE2
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie z metodyką PRINCE2 zarówno kadry zarządzającej, kierowników projektów a także osób zaangażowanych w realizację. Szkolenie zapozna uczestników z procesami opisywanymi w PRINCE2, a w szczególności:

* kontrolowane i zorganizowane rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu,
* regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych,
* elastyczne punkty decyzyjne,

Program

Dzień 1


9:30 Spotkanie

* Podstawowe pojęcia zarządzania projektami (przedsięwzięciami)
o Definicja projektu i jego charakterystyka; rodzaje projektów; przykłady
o PRINCE2 – PMI- przedstawienie założeń, omówienie różnic.
o Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
* Cykl życia projektu wg PRINCE2
* Struktura organizacyjna projektu a struktura organizacyjna firmy - możliwości PRINCE2
* Czynniki krytyczne sukcesu projektu
o Definicje czynników krytycznych (Critical Success Factors – CSFs)
o Identyfikacja czynników krytycznych sukcesu w zarządzaniu projektem
o Czynniki krytyczne w różnych fazach życia projektu
* Zespół Zarządzania Projektem
o Rola i zadania kierownika projektu
o Miejsce kierownika projektu w strukturze organizacyjnej
o Kwalifikacje i cechy kierownika projektu
* Procesy planowania i realizacji projektu
o Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie produktów
o PRINCE2 - technika planowania oparta na produktach.
o Szacowanie zasobów (czasu, pracochłonności, kosztów)
o techniki estymacji
o Harmonogramowanie prac (wykres Gantta), metody sieciowe
* Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie
o Definicja i wartościowanie ryzyka
* Zmiany w projekcie, proces zarządzania zmianami

17.00 Zakończenie dnia

Dzień 2


9:00 Spotkanie

* Techniki, Komponenty, Procesy
* Wstęp do 8 procesów PRINCE2
o Ogólne omówienie procesów
* Zlecenie opracowania założeń projektu PZP;
o Organizacja Projektu
o Struktura organizacyjna PRINCE2
o Określenie ról w projekcie.
o Uzasadnienie biznesowe
* Planowanie
o Wielopoziomowe Planowanie
o Planowanie oparte na produktach
o Opisy Produktów
o Diagram następstwa produktów
* Inicjowanie projektu
o Uzasadnienie biznesowe
o Elementy sterowania
o Plan Komunikacji
* Dokument inicjujący projekt – DIP

17.00 Zakończenie dnia

Po 17.00 - Praca samodzielna. rozwiązanie zadań, analiza przypadków.

Dzień 3


9:00 Spotkanie

* Sterowanie etapem (SE)
o Sterowanie zmianami
o Określanie Tolerancji
o Określenia i sterowanie odpowiedzialnością Kierownika Projektu
o Komitet Sterujący a zmiany w projekcie.
* Zarządzanie Strategiczne projektem (ZS)
o Decyzje strategiczne
o Decyzje doraźne
* Zarządzanie wytwarzaniem produktów (ZWP)
o Kontrakt.
* Zarządzanie zakresem etapu (ZE)
o Planowanie etapów
o Plan nadzwyczajny
* Zamykanie Projektu
o Bezpieczne zamknięcie
* Skonsolidowanie wiedzy o metodyce PRINCE2
o Środowisko klient - dostawca.
o Różne projekty, różne organizacje.
o Błędy w projektach.
o Przyczyny porażek
* Test sprawdzający

17.00 Zakończenie dnia, rozdanie świadectw

Zdobyta wiedza

* Poznanie dobrych praktyk zarządzania projektami
* Uporządkowanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami
* Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi wspierających zarządzanie projektami

Otrzymane certyfikaty

Szkolenie obejmuje wykład i dyskusję, studium przypadku, ćwiczenia grupowe i wymianę doświadczeń uczestników. Analizowane będą rzeczywiste zagadnienia projektowe.
Cena obejmuje:

* uczestnictwo w szkoleniu;
* konsultacje;
* materiały szkoleniowe; imienny certyfikat ukończenia szkolenia;
* obiady;
* przerwy kawowe.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia


Termin i miejsce do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

CENA standardowa:
1390 PLN (zwolnione z VAT)

CENA ze ZNIŻKĄ:
1150 PLN (zwolnione z VAT) 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie Projektami zgodnie z metodką PRINCE2
Organizator: Project Management Consulting


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |