Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem:

Przejdź do formularza kontaktowego

Zadania organizacji pozarządowych


W ramach szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności działania w zgodzie z przepisami prawa; stosowania procedur adekwatnie do potrzeb samorządu; zorganizowania działań urzędu w zakresie zlecania zadań, kontroli ich wykonania, rozliczenia dotacji, dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek.
 korzystania z ogółu przepisów prawa dot. zagadnienia
 opracowania ogłoszenia o konkursie, które ułatwi jego przeprowadzenie i rozstrzygnięcie – zgodnie z oczekiwaniami organu i wymaganiami prawa;
 opracowania umowy o dotację - adekwatnej do rodzaju zadania, oczekiwań stron
i wymagań prawnych;
 zorganizowania kontroli wykonawstwa zadania i rozliczenia dotacji celowej;
 rozpatrywania sprawozdań z wykonawstwa zadania;
 przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o zwrocie dotacji;
 opracowania dokumentów niezbędnych dla przeprowadzenia konkursu i zawarcia umów o dotację na zadania realizowane z budżetu roku następnego.

Cel szkolenia: Upowszechnienie „dobrych wzorów” praktyki samorządowej; zmniejszenie naruszeń prawa i związanych z nimi spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; poinformowanie
o przyszłych zmianach w prawie oraz o potrzebie zgłaszania postulatów praktyki samorządowej
w zakresie optymalizacji procedur zlecania zadań organizacjom pozarządowym.

Program

Program szkolenia

1) Systematyka źródeł prawa dotyczących tematyki szkolenia.
2) Charakterystyka zadań publicznych samorządu będących przedmiotem współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz modele i formy ich realizacji
3) Formy i instrumenty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
4) Współpraca drogą zlecenia usługi na rzecz organizacji pozarządowej.
5) Regulacja procedury zlecania zadania, kontroli i rozliczenia dotacji.
6) Ogłoszenie konkursu – treść, forma, znaczenie poszczególnych elementów.
7) Zakres treści oferty.
8) Procedura rozpoznawania ofert oraz forma rozstrzygnięcia konkursu.
9) Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o zleceniu zadania.
10) Dopuszczalność zmiany umowy oraz rodzaje zmian umowy.
11) Kontrola wykonania umowy o zleceniu zadania.
12) Sprawozdanie z wykonania zadania.
13) Zagadnienia budżetowe umowy o zleceniu zadania:
13.1) Zgodność umowy z budżetem.
13.2) Rozliczenie dotacji celowej.
13.3) Organizacja wykonawstwa czynności organu administracji w urzędzie.
13.4) Zagadnienia zwrotu dotacji do budżetu.
14) Związana z umową o dotację odpowiedzialność prawna.
15) Omawiane zagadnienia w aktualnym projekcie zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymują (75 stron):
 Materiał tekstowy (publikacja),
 Przykładowe ogłoszenie o konkursie,
 Przykładowa umowa; wzór uchwały o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie udzielania dotacji z budżetu roku następnego;
 Przykładowa decyzja o zwrocie dotacji;
 Przykładowa decyzja o umorzeniu zobowiązań z tytułu obowiązku zwrotu dotacji;
 Wyciągi przepisów niezbędnych na zajęciach.

Otrzymane certyfikaty

brak

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Poznań
Rozpoczęcie: 2008-03-28 - Zakończenie: 2008-03-28Rozpoczęcie: 2008-03-07 - Zakończenie: 0000-00-00Rozpoczęcie: 2008-03-07 - Zakończenie: 0000-00-00

Cena: 190 (PLN) (zwolnione z VAT) 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zadania organizacji pozarządowych
Organizator:


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |