Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY -2-dniowe warsztaty praktyczne z zakresu ISO 9001, 14001 i 18001.


ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY -2-dniowe warsztaty praktyczne z zakresu ISO 9001, 14001 i 18001.

Grupa docelowa:

osoby odpowiedzialne za zintegrowany system zarządzania w oragnizacji
audytorzy wewnętrzni
specjaliści współpracujący z audytorem wewnętrznym
osoby zainteresowane tematyką zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.

Cel szkolenia:

Skuteczne wdrożenie zintegrowanego systemu ISO 9001, 14001 i 18001 w organizacji wymaga profesjonalnego przygotowania i poznania skomplikowanych procedur, aby osiągnąć zakładane rezultaty i dostarczyć finalnie pożądaną wartość dodaną polegającą m.in. na usprawnianiu procesów i zapewnieniu ciągłej optymalizacji działalności operacyjnej poprzez wypracowywanie właściwych rekomendacji zmian i zaleceń. Naszą ambicją jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie utrzymania i doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania oraz dogłębnie przeanalizowanie wytycznych, co do przeprowadzania implementacji zintegrowanych systemów zarządzania.

Do celów szczegółowych szkolenia możemy zaliczyć:
• przypomnienie normy pn-en iso 9001:2015, 14001:2015 i 18001:2015: ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania oraz sam model procesu doskonalenia;
• spełnienie wszystkich wymogów normy w jednym zbiorze zasad i procedur;
• zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie integracji;
• zdobycie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika w organizacji;
• nabycie umiejętności nadzorowania prac związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji;
• zdobycie umiejętności skutecznego kierowania zespołami auditorów wewnętrznych. 

Program

Program szkolenia:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
• Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
• Omówienie głównych elementów i agendy szkolenia.
• Przypomnienie głównych terminów audytu wewnętrznego.
• Analiza roli audytu wewnętrznego w kontekście oczekiwań biznesowych.

II. STRUKTURA NORM ISO ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA.
• Obowiązki, uprawnienia i zadania Pełnomocnika ZSZ.
• Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001:2015, 14001:2015 i 18001:2015.
• Audyt wewnętrzny jako element wsparcia systemu przeciwdziałania zagrożeniom i adekwatnego podejścia do szans.
• Podejście procesowe i systemowe w zarządzaniu zintegrowanym.
• Współpraca na linii najwyższe kierownictwo a Pełnomocnik ZSZ.
• Profil zawodowy Pełnomocnika ZSZ.
• Egzekwowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych.

III. PLAN WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.
• Analiza kontekstu organizacji i dostosowanie struktury organizacyjnej, zadań, zakresu uprawnień i odpowiedzialności do wdrażanego zintegrowanego systemu zarządzania.
• Opracowanie projektu opracowywania dokumentacji i wdrożenia ZSZ.
• Planowanie strategiczne w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (zintegrowana polityka).
• Identyfikacja procesów i tworzenie mapy procesów, opracowywanie kart procesów.
• Koordynacja i nadzór nad działaniem właścicieli procesów i grup roboczych opracowujących dokumentację systemu w ramach poszczególnych procesów.

IV. WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI.
• Przegląd najlepszych praktyk wdrożeniowych.
• Organizacja kierowniczego przeglądu zarządzania systemów zintegrowanych.
• Czerpanie z doświadczeń – analiza błędów popełnianiach w trakcie wdrażania systemu.

V. WERYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.
• Monitorowanie, pomiary danych systemowych oraz ich zintegrowana analiza.
• Planowanie i nadzorowanie audytów wewnętrznych.
• Realizacja przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania.
• Certyfikacja zewnętrzna ZSZ.

VI. DOSKONALENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.
• Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze.
• Nadzór nad aktualizacją dokumentacji systemowej.
• Realizacja polityki szkoleniowej i budowania wiedzy o postępach w zakresie osiągania zakładanych celów.

VII. WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZENIA AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH ZSZ.
• Definicje związane z audytami wewnętrznymi.
• Dobór audytorów do audytów wewnętrznych (kompetencje i umiejętności komunikacyjne).
• Projektowanie programu audytów ZSZ.
• Wdrażanie programu audytów i proaktywne nastawienie do zmian.
• Monitorowanie i przeglądy programu audytów.
• Kompetencje audytorów wewnętrznych.
• Skuteczne podejście do monitorowania wdrażania rekomendacji zmian (działań korygujących).

VIII. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
• Podsumowanie merytoryczne
• Rozdanie certyfikatów uczestnikom szkolenia.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 €“ przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1350.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:
• wspierać cele biznesowe Państwa organizacji zarówno w ujęciu procesowym jak i projektowym;
• zidentyfikować i zastosować nowe wymagania standardu ISO 9001, 14001 i 18001;
• nabyć umiejętności nadzorowania prac związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w organizacji.
• opisać schemat przeprowadzania audytów wewnętrznych;
• zidentyfikować i zastosować wymagania co do zapewnienia kompetencji oraz okresowej oceny pracy audytorów;
• właściwie formułować i zapisywać spostrzeżenia audytowe.

Otrzymane certyfikaty

Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

dr inż. Martin Daliga

Specjalizacja trenerska:

Jest ekspertem w zakresie controllingu, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada pkilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.


Miejsce: warszawa
Rozpoczęcie: 2019-05-23 - Zakończenie: 2019-05-24

Cena: 1350 (PLN) + 23% VAT = 1660.5 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-02-18 10:19:25

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY -2-dniowe warsztaty praktyczne z zakresu ISO 9001, 14001 i 18001.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |