Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem:

Przejdź do formularza kontaktowego

Szkolenie BHP dla kierowników


Adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do osób będących pracodawcami, kierownikami wydziałów oraz innych osób zajmujących stanowiskach kierownicze w administracji.

Program

Program szkolenia
1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące:
• obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
• przydzielania i stosowania przez pracowników odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej,
• profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
• nadzoru i kontroli warunków pracy, ochrona pracy kobiet.
2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (organizacji pracy i stanowisk pracy) oraz psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych.
3. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz ekspozycja zawodowa w środowisku pracy
• zagrożenia fizyczne - temperatura, wilgotność i ruch powietrza, oświetlenie, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne
• zagrożenia chemiczne (substancje i preparaty chemiczne )
• zagrożenia biologiczne
• zagrożenia psychofizyczne - obciążenie fizyczne statyczne i dynamiczne oraz obciążenie nerwowo-psychiczne pracą.
4. Analiza i ocena zagrożeń występujących w procesach pracy. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia występujących w procesach pracy.
5. Praca przy monitorze ekranowym.
6. Postępowania w związku z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze do pracy i z pracy do domu, chorobami zawodowymi. Świadczenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi. Analiza okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związana z nimi profilaktyka.
7. Organizacja, metodyka i dydaktyka przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowanie bezpiecznych warunków w procesach pracy.
8. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.
9. Ocena ryzyka zawodowego.
10. Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego. Zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz podstawowe zasady ewakuacji

Otrzymane certyfikaty

brak

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Poznań
Rozpoczęcie: 2008-03-13 - Zakończenie: 2008-03-13Rozpoczęcie: 2008-03-07 - Zakończenie: 0000-00-00Rozpoczęcie: 2008-03-07 - Zakończenie: 0000-00-00

Cena: 190 (PLN) (zwolnione z VAT) 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Szkolenie BHP dla kierowników
Organizator:


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |