Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Szkoła Trenerów i Konsultantów Zarządzania


Cele
Celem Szkoły Trenerów i Konsultantów Zarządzania jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć grupowych
i indywidualnych dla kadry menedżerskiej oraz do przeprowadzania konsultacji i planowania interwencji w całym systemie firmy.

* Indywidualnych doświadczeń odkrywania własnych zasobów

* Nietypowych wrażeń i przeżyć w uczeniu się roli trenera zarządzania

* Doświadczeń związanych z pracą z grupą

* Umiejętności rozpoznawania i rozumienia procesów grupowych

* Umiejętności rozpoznawania i rozumienia procesów systemowych działających w firmie

* Umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz potrzeb rozwojowych istniejących w firmach

* Umiejętności pracy z różnymi grupami

* Umiejętności wykorzystywania różnorodnych metod do prowadzenia grupy i do wprowadzania interwencji

* Wiedzy na temat specyfiki pracy z zespołami menedżerów, pracowników, przedstawicieli handlowych, zarządami firm.

Program

1. Trener w systemie firmy, czyli wszystko to, co trener powinien wiedzieć o funkcjonowaniu organizacji:
- Firma jako zamknięty system (zasady sprzężeń zwrotnych, prawa i procesy systemowe, logika zmiany i stałości w firmie)

-Świadome i nieświadome aspekty funkcjonowania firmy, czyli koncepcja firmy jako góry lodowej

-Kultura organizacyjna, czyli o czynnikach tworzących szczególność firmy

-Sposoby diagnozowania i wprowadzania zmian w obrębie danej kultury organizacyjnej

- Znaczenie szkoleń w systemie firmy

- Rola profesjonalnych konsultacji w rozwoju firmy.

2. Filozofia prowadzenia szkoleń:

-Podstawowe założenia pracy trenera, czyli o sposobie myślenia o ludziach i uczeniu się

-Etyka pracy trenera

-Kontraktowe aspekty pracy trenera (koncepcja three-cornered kontrakt, kontrakt szkoleniowy, kontrakty rozwojowe).

3. Trener jako osoba:

-Rola świadomości samego siebie w pracy trenera

- Znaczenie autoprezentacji w pracy trenera

-Rozwój świadomości ciała i głosu (trening pracy z głosem oraz trening improwizacji i symboliki ciała).

4. Trener w pracy z grupą:

- Psychologia grup - procesy grupowe, dynamika grupowa, role grupowe

- Świadome i nieświadome aspekty relacji trenera z grupą (przeniesienie, przeciwprzeniesienie, mechanizmy obronne indywidualne i grupowe)

- Praca trenera oparta na procesie grupowych: możliwości i ograniczenia

- Jak połączyć program szkolenia z procesem grupowym, czyli sztuka chodzenia po linie

- Specyfika pracy z grupami różnego typu: menedżerowie, przedstawiciele handlowi, pracownicy administracyjni, itd.

-Sytuacje trudne w pracy z grupą (opór, bierność, brak motywacji, agresja, gry psychologiczne).

5. Praktyczne ćwiczenia prowadzenia szkoleń - sesje superwizyjne.Cykl obejmuje 9 spotkań 3 - dniowych i 1 spotkanie 2-dniowe, w sumie 29 dni szkoleniowych.

Uczestnicy mogą wybrać pakiet podstawowy szkolenia, który obejmuje uczestnictwo w zajęciach.

Możliwe jest też skorzystanie z pakietu zaawansowanego, który obejmuje indywidualny coaching i konsultacje z uczestnikiem, indywidualny plan nauki poszerzony o staże w realnych sytuacjach szkoleniowych z trenerami GDS Transmisja.

Trenerzy prowadzący

Zajęcia prowadzą specjaliści trenerzy i konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w pracy z menedżerami polskich i międzynarodowych korporacji i przedsiębiorstw; artyści - śpiewacy i aktorzy oraz psycholodzy - praktycy. Szkoła Trenerów Zarządzania jest autorskim programem Magdaleny Sękowskiej - trenera i konsultanta z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z grupami menedżerów oraz Zarządami firm takich jak: Ikea, Impel, Bank Światowy, Bank Zachodni, Nobiles, Bertelsman Media, Haste International, IFS Poland, ComputerLand, Selgros, Telekomunikacja Polska S.A, Heinz Polska i inne. Swoje doświadczenie w towarzyszeniu w rozwoju firm zawarła w książce, której jest współautorką Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Jednocześnie wielokrotnie występowała na Konferencji KADRY oraz publikowała artykuły w prasie specjalistycznej.

Magdalena Sękowska
Maciej Olsztyński
Piotr Babiński
Barbara Kowalewska
Zbigniew Grygielski

Termin i miejsce do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem. 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Szkoła Trenerów i Konsultantów Zarządzania
Organizator: Grupa Doradczo Szkoleniowa Transmisja


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |