Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Przetarg nieograniczony na gruncie aktualnych aktów prawnych regulujących zamówienia publiczne. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Elektronizacja zamówień publiczny


Przetarg nieograniczony na gruncie aktualnych aktów prawnych regulujących zamówienia publiczne. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Grupa docelowa:
Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych.

Grupa docelowa:
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania przetargu nieograniczonego po nowelizacji przepisów.

Cel szkolenia:
Zapraszamy na warsztaty, których celem jest przedstawienie najbardziej problematycznych tematów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. Szkolenie to będzie także okazją do zapoznania się z nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Bardzo ciekawym elementem szkolenia będzie Symulacja posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą – uczestnicy przedstawią zarzuty i dokonają rozstrzygnięcia odwołania.
Elektronizacja zamówień publicznych 2018
Proces elektronizacji implementowany jest sukcesywnie. Pierwszy etap dotyczący Centralnego Zamawiającego - powinien być wdrożony 17 kwietnia 2017 roku. Natomiast kolejne krytyczne daty to 18 kwietnia 2018 roku oraz 18 października 2018 roku.
Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.
 

Program

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

I Dzień
WPROWADZENIE
Informacja o aktualnym stanie prawnym
• Rozporządzenia wykonawcze.
• Ustawy towarzyszące stosowane w postępowaniu.
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
• Komisja przetargowa – powołanie, organizacja, zakres działania.
• Zasady szacowania wartości zamówienia – kiedy należy łączyć zamówienia, szacowania zamówień powtarzających się okresowo, zamówienia udzielane w częściach, wyjątek od ogólnych zasad szacowania (art. 6a), omówienie najczęściej popełnianych błędy w szacowaniu wartości zamówień.
• Dokumentowanie przebiegu postępowania - protokół postępowania.
• Dokumentowanie prac Komisji Przetargowej.
Opracowanie ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia :
• Opis przedmiotu zamówienia – aspekty społeczne, środowiskowe, znaki towarowe, nazwy własne, opis równoważności, - omówienie przykładowych rozwiązań, prawo opcji, Stosowanie nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, obowiązek określenia wymagań dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
ZADANIE PRAKTYCZNE – przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia.
• Zasady formułowania prawidłowego opisu sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, i sposobu dokumentowania ich spełnienia, omówienie przykładów nieprawidłowości w świetle wyników kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, oraz poprawnych propozycje zapisów.
ZADANIE PRAKTYCZNE – przygotowanie opisu warunków udziału oraz sposobu dokumentowania ich spełnienia
• Okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania : - ustawowe i fakultatywne.
• Zasady udziału w postępowaniu wykonawców ubiegający się wspólnie o zamówienie.
• Korzystanie z potencjału udostępnionego w celu wykazania spełnienia warunków.
• Zasady opisywania kryteriów, kiedy można stosować kryteria podmiotowe (dotyczące wykonawcy), kiedy cena jednostkowa może być kryterium? Omówienie przykładowych kryteriów na roboty budowlane, dostawy.
• Wadium- formy, termin wnoszenia.
• Podwykonawstwo.
• Sposób przygotowania oferty – dokumenty składane wraz z ofertą.
• Nowe elementy w treści ogłoszenia o zamówieniu.
• Terminy składania ofert.
• Zmiana i wycofanie oferty – zasady postępowania.
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

II Dzień
Wszczęcie postępowania i jego prowadzenie
• Publikacja ogłoszenia o zamówieniu.
• Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ .
• Zmiana treści SIWZ.
• Składanie i Otwarcie ofert – publikacja informacji o otwartych ofertach.
• Schemat prowadzenia badanie wstępnego ofert - procedura odwrócona i klasyczna – różnice, wady i zalety, badanie rażąco niskiej ceny, poprawianie omyłek w treści oferty, przesłanki odrzucenia oferty.
ZADANIE PRAKTYCZNE – analiza ofert
• Badanie oferty „ocenionej jako najkorzystniejsza” - uzupełnienie dokumentów, – kiedy wzywać do uzupełnienia, wyjaśnienie treści oferty, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
ZADANIE PRAKTYCZNE – analiza przypadków zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w dokumentach przekazanych przez wykonawcę.
• Wybór najkorzystniejszej oferty.
• Informacja o wyborze oferty – publikacja.
• Termin podpisania umowy.
• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nowe elementy w treści.
Umowy o zamówienie publiczne
• Wzór umowy a istotne postanowienia – kiedy stosować.
• Wprowadzenia zmian istotnych i nieistotnych kiedy można aneksować a kiedy jest to zabronione.
ZADANIE PRAKTYCZNE – analiza umów – czy prawidłowo sformułowano zapisy dot. zmian.
• Unieważnienie umowy.
• Rozwiązanie umowy.
• Podwykonawstwo w umowie – wypłata bezpośrednia wynagrodzenia podwykonawcy.
Środki ochrony prawnej
• Podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań.
• Działania Zamawiającego po wniesieniu odwołania.
• Odpowiedź na odwołanie – możliwość umorzenia postępowania.
ZADANIE PRAKTYCZNE - Symulacja posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą – uczestnicy przedstawią zarzuty i dokonają rozstrzygnięcia odwołania.
Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
990.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1350 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1310 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:

Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie zamówień publicznych.
Ciekawe materiały szkoleniowe.
Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie nowelizacji Prawa zamówień publicznych.
Nauka praktycznych umiejętności stosowania przepisów.
Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Grzegorz Bebłowski
Specjalizacja trenerska:

Trener-praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z zamówieniami związany od 2007 roku. Między innymi obejmował stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. zamówień publicznych i Kierownika Zespołu Zamówień Publicznych w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. z siedzibą w Gdańsku, gdzie przygotował i przeprowadził m.in. postępowanie na Generalnego Wykonawcę inwestycji, o wartości szacunkowej ponad 700 mln złotych – Laureat Kryształów Przetargów Publicznych 2015. Kierował Działami Zamówień Publicznych w kilku dużych Szpitalach województwa pomorskiego.
Konsultant i doradca w zakresie zamówień publicznych wielu wykonawców i zamawiających. Obsługiwał jako ekspert ds. zamówień publicznych m.in. strategiczne projekty promocyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. Do tej pory przygotował, przeprowadził lub nadzorował kilkaset postępowań, w zasadzie we wszystkich trybach. Reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, które kończyły się wyłącznie sukcesem dla reprezentowanych stron.
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych
Trener i wykładowca w zakresie zamówień publicznych.
Doskonale zorientowany w sposobie prowadzenia zamówień publicznych m.in. przez podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego i zamawiających sektorowych.
Posiada również duże doświadczenie przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE.
Współautor bloga o tematyce zamówień publicznych. Autor wielu artykułów i ekspert w kilku publikacjach branżowych m. in. w dwumiesięczniku „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu zamówień publicznych w dziewięciu okręgach. 


Miejsce: Gdańsk
Rozpoczęcie: 2018-06-07 - Zakończenie: 2018-06-08


Miejsce: Wrocław
Rozpoczęcie: 2018-06-07 - Zakończenie: 2018-06-08

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

UWAGA

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.  
Ostatnia aktualizacja oferty 2018-03-06 11:07:36

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Przetarg nieograniczony na gruncie aktualnych aktów prawnych regulujących zamówienia publiczne. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Elektronizacja zamówień publiczny
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |