Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: KREATOR Sp. z o.o.

Przejdź do formularza kontaktowego

Prawo pracy - zmiany 2009


Celem szkolenia jest nie tylko poszerzenie Państwa wiedzy od strony teoretycznej, dokonywane poprzez prawną analizę omawianych przepisów kodeksu pracy, ale również ułatwienie Państwu właściwego stosowania przepisów prawnych w praktyce.

Program

Program został podzielony na dwa dni szkoleniowe - w pierwszym dniu zostaną omówione wszystkie zmiany wprowadzone do Kodeksu Pracy w roku 2009, w drugim dniu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z Prawa Pracy.

Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń na szkolenie jednodniowe (będą poruszane tylko zagadnienia z nowelizacji), lub też zgłosić swój udział w obydwu dniach szkoleniowych.

Dzień I

ZMIANY W PRAWIE PRACY W ROKU 2009

Urlopy macierzyńskie
- nowe wymiary urlopu macierzyńskiego
- wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
- przepisy przejściowe dotyczące urlopów wykorzystywanych na przełomie 2008 i 2009 r.
- urlop obligatoryjny i urlop dodatkowy
- urlop macierzyński wykorzystywany przez pracownika - ojca dziecka - urlop ojcowski
- rezygnacja i przerwanie urlopu macierzyńskiego - zasady korzystania z prawa
- powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego
- praca i wykonywanie innych zajęć zarobkowych w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego
- zasady korzystania przez dwoje rodziców z uprawnień rodzicielskich,
- zmiana zasad ochrony pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego

Zasiłki macierzyńskie
- dłuższe okresy zasiłkowe
- możliwość jednoczesnego korzystania z zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego
- dla kogo wynagrodzenie chorobowe tylko za 14 dni?

Zasiłki chorobowe
- zmiana okresu wyczekiwania dla ubezpieczonych dobrowolnie
- dłuższy okres zasiłkowy - dla kogo?

Urlop wychowawczy
- zwiększona ochrona pracowników na urlopach wychowawczych
- wyższa podstawa wymiaru składek dla pracowników pozostających na urlopach wychowawczych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- rozszerzenie pojęcia działalności socjalnej, konsekwencje dla pracodawców

Zwolnienie pracodawcy ze składek na FP i FGŚP za pracowników będących rodzicami małego dziecka

Zwiększone obowiązki w zakresie bhp
- nowe zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- nowe obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dyskryminacja - na co trzeba uważać, kiedy reagować
- rozszerzenie zakresu co do stosowania przepisów antydyskryminacyjnych
- dozwolone kryteria upoważniające pracodawcę do różnicowania sytuacji prawnej pracowników
- umocnienie pozycji pracownika powołującego się na naruszenie zasad równego traktowania u swojego pracodawcy.

Analiza nowych interpretacji ZUS i oraz orzecznictwa sądowego

II DZIEŃ

I. Zasady nawiązywania stosunków pracy

Zakres danych osobowych i dokumentów których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Rodzaje umów o pracę, dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje:
- umowa o pracę na okres próbny
- umowa o pracę na czas określony
- umowa na zastępstwo
- umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
- umowa o pracę nas czas nieokreślony
Obowiązki informacyjne wobec pracowników
Zakresy obowiązków
Treść umowy o pracę
Prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracownika – co powinna zawierać teczka osobowa pracownika?
Nawiązanie stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

II. Rozwiązanie stosunku pracy

Sposoby rozwiązywania umów o pracę
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę i sformułować porozumienie, by był to najmniej konfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy:
- jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie – studium zachowań pracownika o co zadbać w okresie wypowiedzenia
- wypowiedzenie umowy: na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony
- jak prawidłowo sformułować przyczynę wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)
- przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy
- termin na podjęcie decyzji
- sposoby doręczenia dyscyplinarnego zwolnienia z pracy
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy

Konsekwencje prawne wadliwie rozwiązanych umów o pracę

Rozwiązanie stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego


III. Umowy o pracę a umowy cywilno - prawne

Kiedy umowy cywilno - prawne a kiedy umowa o pracę?
- definicja zlecenia
- definicja dzieła
- cechy charakterystyczne stosunku pracy i umów cywilnoprawnych

Najczęstsze błędy pracodawców przy zawieraniu umów cywilnoprawnych

Umowy zlecenia i dzieło z pracownikami obcymi i własnymi - naliczenia i dokumentacja

IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasady tworzenia funduszu
Redagowanie regulaminu i aneksów ZFŚS
Dokonywanie odpisów na ZFŚS
Sposoby uatrakcyjnienia pakietu socjalnego

Otrzymane certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo w szkoleniu.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Trenerzy firmy KREATOR Sp. z o. o. posiadają:

* Doświadczenie praktyczne w szkolonej dziedzinie
* Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i wysokie kwalifikacje zawodowe
* Zdolność do pracy z grupą i efektywnego uczenia innych

UWAGA

Sala szkoleniowa Kreator Sp. z o.o.
Miejsce: Wrocław
Rozpoczęcie: 2009-03-10 - Zakończenie: 2009-02-11Rozpoczęcie: 2009-02-13 - Zakończenie: 0000-00-00Rozpoczęcie: 2009-02-13 - Zakończenie: 0000-00-00

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

UWAGA

Cena szkolenia jednodniowego: 590 zł + 22% VAT
Cena szkolenia dwudniowego:1 100 zł + 22% VAT


 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Prawo pracy - zmiany 2009
Organizator: KREATOR Sp. z o.o.


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |