Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.


Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Grupa docelowa:
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

Program

Program szkolenia:
Prawo Budowlane i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych

1.Źródła informacji o nieruchomości
Skąd czerpać wiedzę o nieruchomościach?
Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?
Jakie elementy księgi wieczystej będą kluczowe w trakcie procesu budowlanego?
Audyt nieruchomości – warsztat z identyfikacji podstawowych problemów budowlanych

2.Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym
Jakie znaczenie prawne ma studium przestrzenne?
Plan miejscowy jako podstawowy akt planistyczny.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – przeznaczenie i procedura uzyskiwania.
Dla jakich inwestycji dokumenty planistyczne są niewymagane?

3.Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym
Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
Czy dziura w ziemi jest obiektem budowlanym?
Co to są urządzenia budowlane?
Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

4.Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
Pozwolenie na budowę.
Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
Które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem Decyzji Środowiskowej?
Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.
Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.

5.Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur
Katalog obiektów na zgłoszenie.
Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe .
Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

6.Przebieg procesu budowlanego
Rozpoczęcie robót budowlanych.
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
1) Inwestor,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) Projektant,
4) Kierownik budowy (robót).
Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki).
Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane.
Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

7.Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza
Obmiar (inwentaryzacja) powykonawczy.
Inspektor Sanitarny i Strażak na odbiorach.
Dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne.

8.Oddanie obiektu do użytkowania
Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
Zakres obowiązkowej kontroli.
Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu – sankcje.

9.Samowola budowlana i jej konsekwencje
Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej.
Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną musi liczyć się właściciel?
Jakie sankcje są przewidziane za wzniesienie samowoli?

10.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę.
Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania.

11.Konserwator zabytków a inwestycja budowlana
Formy ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.
Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.
Uprawnienia konserwatora zabytków.

12. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia


Inwestycja:

1250 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)
Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)


Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.


Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla użytkowników:
zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Specjalizacja trenerska:
Prawnik (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi. W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu. Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego. W pracy trenerskiej wykazuje umiejętność jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień prawnych oraz łatwość w przekazywaniu treści. Jest autorem licznych projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników sektora publicznego i prywatnego.


Miejsce: Gdańsk
Rozpoczęcie: 2020-03-16 - Zakończenie: 2020-03-17


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2020-02-06 - Zakończenie: 2020-02-07


Miejsce: Wrocław
Rozpoczęcie: 2020-02-13 - Zakończenie: 2020-02-14

Cena: 1250 (PLN) + 23% VAT = 1537.5 PLN

UWAGA

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-12-19 12:27:21

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |