Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Opis i cele szkolenia
Tematyka zajęć koncentruje się na zasadach ochrony danych osobowych wynikających z przepisów krajowych i RODO. Szkolenie wskazuje czym są dane osobowe i jak winna wyglądać ich ochrona w firmie w nowym ujęciu prawnym. Dostarcza również praktycznych wskazówek oraz narzędzi zarządczych służących poprawie bezpieczeństwa danych, ich organizacji i przetwarzania, jak również dobrych, legalnych, zgodnych z polskim prawem i RODO praktyk zbierania i przetwarzania danych w różnych działalnościach przedsiębiorstwa.
Szkolenie wyróżnia prezentacja aktualnych przepisów, projektów i propozycji ich zmian, jak również konsekwencje dla polskiego przedsiębiorcy ujednolicenia przepisów o ochronie danych osobowych w UE w 2018 roku. Warsztatowy charakter zajęć pozwala uczestnikom swobodnie konsultować i wyjaśniać własne przypadki, a tym samym uchronić firmę uczestnika przed ryzykiem nieprawidłowości w tym zakresie.
Szkolenie kierowane jest głównie do menedżerów operacyjnych, marketingu, logistyki, IT i HR, jak również do szefów firm oraz nadzorujących pracę osób przetwarzających dane wrażliwe, w tym w szczególności pracowników działów kadr, rachuby płac, sprzedaży/obsługi klienta.
Ideą zajęć jest podniesienie świadomości osób operujących danymi osobowymi, dostarczenie wiedzy na temat wymogów i sposobów inspekcji ochrony danych, zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie poprzez dostarczenie standardów nadzoru i kontroli dla zarządzających całą organizacją lub jej funkcją. Dodatkowo szkolenie realizuje wytyczne GIODO dotyczące dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie pracowników uprzednio przeszkolonych.

Korzyści dla uczestników
• wiedza dotycząca prawidłowego, zgodnego z prawem, przetwarzania danych osobowych,
• poznanie praw i obowiązków osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz praw osób, których dane dotyczą,
• wiedza o zmianach w zasadach ochrony danych osobowych w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych i RODO,
• wypracowanie standardów ochrony zbiorów danych przetwarzanych w firmie,
• wiedza o skutecznych metodach poprawy bezpieczeństwa i poufności przy obrocie danymi osobowymi,
• poznanie zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego przetwarzania danych poza granice Polski,
• nabycie umiejętności opracowywania, opiniowania i prowadzenia dokumentacji,
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Metody szkolenia
• zrównoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników,
• obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel,
• ćwiczenia praktyczne na bazie wytycznych GIODO,
• praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych,
• sesje pytań i odpowiedzi.

Program

1. Regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe ochrony danych:
• system przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia RODO,
• przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania RODO, wyłączenia stosowania RODO,
• ograniczenia i wyłączenia z obowiązków RODO,
• konsekwencje nowych rozwiązań ochronnych,
• dostosowanie działalności polskiego przedsiębiorcy do zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

2. Filary RODO na praktycznych przykładach:
• prywatność – prawo do niej i legalność gromadzenia informacji przez podmioty,
• prawa jednostki – wynikające z RODO i obowiązki przedsiębiorcy w innych przepisach,
• bezpieczeństwo danych – niezbędne działania i fakultatywne środki ochronne.

3. Wymagania wprowadzone przez RODO na przykładach różnych typów działalności:
• ogólnikowość,
• bezpośredniość,
• surowość,
• domniemanie winy,
• siła dowodu.

4. Najważniejsze narzędzia i nowe pojęcia RODO. Rodoindeks dla przedsiębiorców:
• dane osobowe (zwykłe i szczególnych kategorii), zbiór danych,
• czynności przetwarzania danych – przykłady,
• rejestr czynności przetwarzania danych,
• administrator danych osobowych (ADO) – jego prawa i obowiązki,
• inspektor danych osobowych (IDO) – status w organizacji i zadania mu powierzone,
• prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – zakres stosowania, wyłączenia,
• anonimizacja, pseudonimizacja,
• eksport danych,
• naruszenie ochrony danych osobowych,
• organ nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych) – nowa rola i jego kompetencje.

5. Zasady przetwarzania i zabezpieczenie danych osobowych gromadzonych i dystrybuowanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:
• przetwarzanie zgodnie z prawem – zabezpieczenie legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
    • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
    • pozyskiwanie zgód,
    • ważność „starych” zgód,
    • zawarcie i wykonywanie umowy,
    • przetwarzanie danych osoby trzeciej,
    • obowiązek prawny,
    • uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej.
• zbieranie, przechowywanie i zabezpieczenie danych – zgodnie z zasadą minimalizacji danych, ograniczenia czasowego i bezpieczeństwa danych,
• zasady powierzania oraz udostępniania danych osobowych.

6. Obsługa praw jednostki:
• prawo do informacji i obowiązek informacyjny,
• prawo dostępu, do sprostowania i przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do sprzeciwu,
• prawo do zapomnienia,
• prawa związane z profilowaniem,
• czas reakcji i czas obsługi praw jednostki,
• nieuzasadnione lub nadmierne żądania.

7. Przetwarzanie danych w zatrudnieniu – dane osobowe pracowników i współpracowników:
• wymogi prawa o ochronie danych osobowych a rekrutacja pracowników,
• zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych kadrowych,
• przetwarzanie na podstawie przepisów prawa,
• prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
• obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych.

8. Powierzanie i udostępnianie danych – w modelu organizacyjnym oraz projektowo:
• kiedy dane są powierzone a kiedy udostępnione,
• co sprawdzić przed przekazaniem danych,
• obowiązki formalne – wymagania w zapisach umownych, zmiany klauzul informacyjnych, aktualizacje zgód,
• prawa przedsiębiorcy w stosunku do podmiotów, którym dane przekazuje,
• obowiązki wynikające z przekazywania danych.

9. Wymagania dotyczące dokumentacji ochrony danych osobowych oraz wzory:
• rejestrowanie czynności przetwarzania danych (RCPD),
• klauzule zgody,
• klauzule informacyjne,
• umowa powierzenia przetwarzania danych (z procesorem),
• upoważnienie do przetwarzania danych,
• rejestr naruszeń ochrony danych,
• polityka bezpieczeństwa danych.

10. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
• postępowanie kontrolne i sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO,
• sankcje karne,
• odpowiedzialność cywilnoprawna,
• odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego.

11. Zabezpieczenie organizacyjno-techniczne aspektu bezpieczeństwa danych osobowych:
• stosowanie narzędzi komunikacyjnych zgodnie z RODO:
     • e-mail (firmowy, poczta prywatna), komunikatory,
     • serwisy intranetowe, strony internetowe,
     • serwisy społecznościowe (fanpage), grupy dyskusyjne,
     • przestrzeń dyskowa w chmurze firmy trzeciej,
     • oprogramowanie w modelu usługi.
• kontrola dostępu, automatyczne rozpoznawanie pojazdów,
• monitoring wizyjny, audio, biometryczny, położenia (GPS),
• szkolenia wewnętrzne, instrukcje, zasady dostępu do danych,
• audytowanie zgodności procesów z zasadami ochrony danych,
• projektowanie działań i usług zgodne z RODO.

12. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Termin i miejsce do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

CENA standardowa:
840 PLN + 23% VAT = 1033.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
740 PLN + 23% VAT = 910.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Ostatnia aktualizacja oferty 2019-02-06 15:32:14

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych RODO
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io