Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: insad

Przejdź do formularza kontaktowego

Kurs ma na celu przygotowanie do państwowego egzaminu na agenta celnego. Kurs prowadzony jest w formie wykładów w oparciu o praktyczne przykłady


kurs skierowany jest dla osób chcacych zdac państwowy egzamin na agenta celnego

Program

Program szkolenia:1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej

A.Unia celna i zasady jej funkcjonowania2. Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym

A.Źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej – Wspólnotowy Kodeks Celny

B.Prawo celne w Polsce

C.Administracja celna w Polsce, organy celne

D.Kontrola celna

E.Ordynacja podatkowa

F.Postępowanie w sprawach celnych

G.Kontrola celna3. Procedury celne oraz inne przeznaczenia celne wraz z przykładamiA. Charakterystyka gospodarczych / zawieszajacych procedur celnychA.1. tranzyt

A.2. odprawa czasowa

A.3. uszlachetnianie czynne

A.4. uszlachetnianie bierne

A.5. przetwarzanie pod kontrolą

A.6. skład celnyB. Procedury celne niezaliczane do procedur gospodarczych

B.1. dopuszczenie do obrotu

B.2. wywóz3. pozostałe przeznaczenia celne

4. Taryfa celna i Środki taryfoweA. Wspólna Taryfa Celna, stawki celne we Wspólnej Taryfie Celnej

B. TARIC – Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej

C. ISZTAR – System Zintegrowanej Taryfy Celnej

D. Ogólne reguły interpretacji

E. Ćwiczenia taryfikacja – przykłady6. WIT - wiążąca informacja taryfowa

5. Reguły pochodzenia towarówA. niepreferencyjnegoA.1. zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia

A.2. sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia

A.3. przypadki obowiązkowego potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarówB. preferencyjnegoB.1. umowy preferencyjne

B.2. autonomiczne porozumienia preferencyjne,

B.3. rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,

B.4. zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne,zastępcze),

B.5. kumulacja pochodzeniaC. praktyczne ćwiczenia z wypełniania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów

6. WIP - wiążąca informacja taryfowa

7. wartość celnaA. prawo regulujące wartość celną towaru

B. metody ustalania wartości celnej towaru

C. elementy wliczane do wartości celnej

D. elementy niewliczane do wartości celnej

E. zasady przeliczania waluty

F. dokumenty niezbędne do ustalenia wartości celnej

G. deklaracja wartości celnej D.V.1

H. Dług celny w przywozie i wywozie

H.1. pojęcie długu celnego i dłuzników

H.2. pojęcie należności celnych i umorzenia należności celnych

H.3. zabezpieczenie długu celnego / odsetki

H.4. karnety: TIR, ATA9. System zwolnień celnych

10. Obrót towarami z krajami trzecimiA. znak CE

B. ochrona własności intelektualnej11. INCOTERMS 2010

12. przedstawicielstwo w sprawach celnychA. bezpośrednie

B. pośrednie13. Wolne obszary celne, składy wolnocłowe, magazyny czasowego składowania

14. procedury uproszczone

15. status upowaznionego przedsiębiorcy – AEO

16. opodatkowanie w Unii Europejskiej obrotu towarowego z krajami trzecimiA. towary akcyzowe

B. podatek akcyzowy17. Statystyka Europejska – ININTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia

18. Zgłoszenie celne.A. instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD

B. formy zgłoszeń celnych

C. dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, DWC, CMR, EUR 1 i inne)

D. formalności stosowane wobec zgłoszenia celnego19. informatyczne systemy celne

A. CELINA

B. ECS

C. NCTS

D. ICS

E. prezentacja komunikatów funkcjonujących w systemach celnych20. omówienie egzaminu na agenta celnego

A. informacje o egzaminie państwowym

B. analiza pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych21. praktyczne wypełnianie dokumentów w obrocie towarowym (SAD, DW.1, INTRASTAT, CMR) - przykłady, ćwiczeniaProgram szkolenia:1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej

A.Unia celna i zasady jej funkcjonowania2. Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym

A.Źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej – Wspólnotowy Kodeks Celny

B.Prawo celne w Polsce

C.Administracja celna w Polsce, organy celne

D.Kontrola celna

E.Ordynacja podatkowa

F.Postępowanie w sprawach celnych

G.Kontrola celna3. Procedury celne oraz inne przeznaczenia celne wraz z przykładamiA. Charakterystyka gospodarczych / zawieszajacych procedur celnychA.1. tranzyt

A.2. odprawa czasowa

A.3. uszlachetnianie czynne

A.4. uszlachetnianie bierne

A.5. przetwarzanie pod kontrolą

A.6. skład celnyB. Procedury celne niezaliczane do procedur gospodarczych

B.1. dopuszczenie do obrotu

B.2. wywóz3. pozostałe przeznaczenia celne

4. Taryfa celna i Środki taryfoweA. Wspólna Taryfa Celna, stawki celne we Wspólnej Taryfie Celnej

B. TARIC – Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej

C. ISZTAR – System Zintegrowanej Taryfy Celnej

D. Ogólne reguły interpretacji

E. Ćwiczenia taryfikacja – przykłady6. WIT - wiążąca informacja taryfowa

5. Reguły pochodzenia towarówA. niepreferencyjnegoA.1. zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia

A.2. sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia

A.3. przypadki obowiązkowego potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarówB. preferencyjnegoB.1. umowy preferencyjne

B.2. autonomiczne porozumienia preferencyjne,

B.3. rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,

B.4. zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne,zastępcze),

B.5. kumulacja pochodzeniaC. praktyczne ćwiczenia z wypełniania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów

6. WIP - wiążąca informacja taryfowa

7. wartość celnaA. prawo regulujące wartość celną towaru

B. metody ustalania wartości celnej towaru

C. elementy wliczane do wartości celnej

D. elementy niewliczane do wartości celnej

E. zasady przeliczania waluty

F. dokumenty niezbędne do ustalenia wartości celnej

G. deklaracja wartości celnej D.V.1

H. Dług celny w przywozie i wywozie

H.1. pojęcie długu celnego i dłuzników

H.2. pojęcie należności celnych i umorzenia należności celnych

H.3. zabezpieczenie długu celnego / odsetki

H.4. karnety: TIR, ATA9. System zwolnień celnych

10. Obrót towarami z krajami trzecimiA. znak CE

B. ochrona własności intelektualnej11. INCOTERMS 2010

12. przedstawicielstwo w sprawach celnychA. bezpośrednie

B. pośrednie13. Wolne obszary celne, składy wolnocłowe, magazyny czasowego składowania

14. procedury uproszczone

15. status upowaznionego przedsiębiorcy – AEO

16. opodatkowanie w Unii Europejskiej obrotu towarowego z krajami trzecimiA. towary akcyzowe

B. podatek akcyzowy17. Statystyka Europejska – ININTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia

18. Zgłoszenie celne.A. instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD

B. formy zgłoszeń celnych

C. dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, DWC, CMR, EUR 1 i inne)

D. formalności stosowane wobec zgłoszenia celnego19. informatyczne systemy celne

A. CELINA

B. ECS

C. NCTS

D. ICS

E. prezentacja komunikatów funkcjonujących w systemach celnych20. omówienie egzaminu na agenta celnego

A. informacje o egzaminie państwowym

B. analiza pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych21. praktyczne wypełnianie dokumentów w obrocie towarowym (SAD, DW.1, INTRASTAT, CMR) - przykłady, ćwiczeniabProgram szkolenia:1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej

A.Unia celna i zasady jej funkcjonowania2. Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym

A.Źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej – Wspólnotowy Kodeks Celny

B.Prawo celne w Polsce

C.Administracja celna w Polsce, organy celne

D.Kontrola celna

E.Ordynacja podatkowa

F.Postępowanie w sprawach celnych

G.Kontrola celna3. Procedury celne oraz inne przeznaczenia celne wraz z przykładamiA. Charakterystyka gospodarczych / zawieszajacych procedur celnychA.1. tranzyt

A.2. odprawa czasowa

A.3. uszlachetnianie czynne

A.4. uszlachetnianie bierne

A.5. przetwarzanie pod kontrolą

A.6. skład celnyB. Procedury celne niezaliczane do procedur gospodarczych

B.1. dopuszczenie do obrotu

B.2. wywóz3. pozostałe przeznaczenia celne

4. Taryfa celna i Środki taryfoweA. Wspólna Taryfa Celna, stawki celne we Wspólnej Taryfie Celnej

B. TARIC – Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej

C. ISZTAR – System Zintegrowanej Taryfy Celnej

D. Ogólne reguły interpretacji

E. Ćwiczenia taryfikacja – przykłady6. WIT - wiążąca informacja taryfowa

5. Reguły pochodzenia towarówA. niepreferencyjnegoA.1. zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia

A.2. sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia

A.3. przypadki obowiązkowego potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarówB. preferencyjnegoB.1. umowy preferencyjne

B.2. autonomiczne porozumienia preferencyjne,

B.3. rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,

B.4. zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne,zastępcze),

B.5. kumulacja pochodzeniaC. praktyczne ćwiczenia z wypełniania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów

6. WIP - wiążąca informacja taryfowa

7. wartość celnaA. prawo regulujące wartość celną towaru

B. metody ustalania wartości celnej towaru

C. elementy wliczane do wartości celnej

D. elementy niewliczane do wartości celnej

E. zasady przeliczania waluty

F. dokumenty niezbędne do ustalenia wartości celnej

G. deklaracja wartości celnej D.V.1

H. Dług celny w przywozie i wywozie

H.1. pojęcie długu celnego i dłuzników

H.2. pojęcie należności celnych i umorzenia należności celnych

H.3. zabezpieczenie długu celnego / odsetki

H.4. karnety: TIR, ATA9. System zwolnień celnych

10. Obrót towarami z krajami trzecimiA. znak CE

B. ochrona własności intelektualnej11. INCOTERMS 2010

12. przedstawicielstwo w sprawach celnychA. bezpośrednie

B. pośrednie13. Wolne obszary celne, składy wolnocłowe, magazyny czasowego składowania

14. procedury uproszczone

15. status upowaznionego przedsiębiorcy – AEO

16. opodatkowanie w Unii Europejskiej obrotu towarowego z krajami trzecimiA. towary akcyzowe

B. podatek akcyzowy17. Statystyka Europejska – ININTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia

18. Zgłoszenie celne.A. instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD

B. formy zgłoszeń celnych

C. dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, DWC, CMR, EUR 1 i inne)

D. formalności stosowane wobec zgłoszenia celnego19. informatyczne systemy celne

A. CELINA

B. ECS

C. NCTS

D. ICS

E. prezentacja komunikatów funkcjonujących w systemach celnych20. omówienie egzaminu na agenta celnego

A. informacje o egzaminie państwowym

B. analiza pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych21. praktyczne wypełnianie dokumentów w obrocie towarowym (SAD, DW.1, INTRASTAT, CMR) - przykłady, ćwiczenia

Otrzymane certyfikaty

certyfikat potwierdzający zdany kurs

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Eksperci w zakresie zagadnień celnych i akcyzowych,  z wieloletnim doświadczeniem

UWAGA

Wrocław, ul. Wita Stwosza 29Miejsce: Wrocław, ul. Wita Stwosza 29
Rozpoczęcie: 2012-09-15 - Zakończenie: 2012-10-07

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

UWAGA

1300zł brutto
Ostatnia aktualizacja oferty 2012-07-20 11:39:04

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Kurs ma na celu przygotowanie do państwowego egzaminu na agenta celnego. Kurs prowadzony jest w formie wykładów w oparciu o praktyczne przykłady
Organizator: insad


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |