Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  

KOMPENDIUM WIEDZY Z ZAKRESU TEORII ŚWIADOMOŚCI RELACJI.


Ogólny Opis Teorii Swiadomosci Relacji.
Teoria Swiadomosci Relacji jak wiele psychologicznych teorii uważa, że wszystkim
ludziom zależy na dobrych relacjach z innymi ludzmi. Już poczawszy od urodzenia
niemowleta poszukuja pozytywnych relacji ze swoimi opiekunami. To własnie dzieki
pozytywnym interakcjom i relacjom z innymi ludzmi nasze życie nabiera sensu a my
poczucia szczescia. Z tego własnie powodu nasze zachowania, w znaczacy sposób
odzwierciedlaja nasze „pożadanie” dobrych (w naszym rozumieniu tego słowa) relacji z
innymi ludzmi.
Elementem wyróżniajacym Teorie Swiadomosci Relacji sposród innych teorii jest jednak to,
że :
1. Skupia sie na interakcjach, relacjach Człowieka z innymi Ludzmi, a nie na
wyizolowanym z relacji Człowieku.
2. Jest to Teoria Motywacyjna a nie behawioralna, teoria siegajaca do powodów zachowan
ludzkich (motywacji).
3. Ma dynamiczne i sekwencyjne podejscie do problematyki konfliktów miedzyludzkich.
Teoria Swiadomosci Relacji próbuje opisac, to w jaki sposób nawiazujemy relacje z innymi
ludzmi oraz to w jaki sposób potem tymi relacjami zarzadzamy, cały czas majac na wzgledzie
nasze poczucie osobistej wartosci i pozytywne postrzeganie samego siebie.
Czescia naszego życia, czyms co robimy praktycznie zawsze, jest przypisywanie
zachowaniom innych ludzi, powodów dla których zachowuja sie w dany sposób. Tego czegos
co spowodowało, że dana osoba w danym momencie zachowała sie w okreslony sposób, czyli
krótko mówiac motywacji tej osoby, motywów działania tej osoby.
Teoria Swiadomosci Relacji jest modelem służacym do samodzielnej nauki efektywnego
rozumienia rzeczywistych motywów stojacych za zachowaniami i do wyciagania z tej
wiedzy adekwatnych wniosków.
Teoria Swiadomosci Relacji jest teoria motywacyjna poswiecona motywacjom stojacym za
naszymi zachowaniami w relacjach z innymi ludzmi. Podobnie jak teoria Freuda, zakłada ona
że istnieje pewne znaczenie, sens za każdym zachowaniem. Poprzez przeniesienie
zainteresowania z samych zachowan na stojace za nimi motywacje jestesmy w stanie
osiagnac lepsze zrozumienie siebie samych i innych.
W Teorii Swiadomosci Relacji patrzymy na zachowanie w nastepujacy sposób:
1. Zachowania sa narzedziami używanymi w celu osiagniecia pożadanych rezultatów
albo potwierdzenia poczucia naszej wartosci. Narzedzia te (czyli zachowania) sa
również używane w celu unikniecia rzeczy przez nas niepożądanych.
2. Motywacje wywodza sie z naszego pragnienia odczuwania mocnego poczucia własnej
wartosci.
3. Nasz osobisty System Wartosci Motywujacych jest spójny przez całe nasze życie
i wpływa na nasze wszystkie zachowania.
Tradycyjne podejscie do motywacji, opisuje motywacje jako cos co można wywoływac w
innych. W Teorii Swiadomosci Relacji motywacja jest czyms co zawsze istnieje w każdej
osobie i z czego łatwo można skorzystac.
W Teorii Swiadomosci Relacji patrzymy na motywacje jak na poprzednik zachowania.
Inaczej mówiac motywacja w tej teorii jest odpowiedzia na pytanie „dlaczego” cos robimy.
Ludzie rodza sie z predyspozycjami do pewnych zestawów motywacji. W trakcie dziecinstwa
i okres dojrzewania, obserwujac zachowania innych jako swoistego rodzaju pozytywny lub
negatywny feedback dla siebie, tworza swój Ceniony Styl Działania (czyli zestaw najbardziej
cenionych i najczesciej w zwiazku z tym używanych przez siebie zachowan).
Zaobserwowano, że Ludzie kiedy używaja zachowan z zestawu Cenionego Stylu Działania, to
takie zachowania sa dla nich wzmocnieniem i swoistego rodzaju nagroda. Kiedy natomiast
używaja zachowan spoza tego zakresu, zachowan zazwyczaj przez siebie nie preferowanych,
to odczuwaja w takich sytuacjach dyskomfort w pewnym sensie czuja sie ukarani. Jeżeli
otoczenie dostarcza danej osobie okazji do wykorzystywania przez nia zachowan z pakietu jej
Cenionego Stylu Działania i docenia takie zachowania, to osoba taka jest zadowolona z siebie
i ze swoich relacji, a jej poczucie własnej wartosci i szczescia zdecydowanie sie zwieksza. Z
drugiej strony, w przypadku gdy dana osoba, permanentnie nie ma szans na używanie
zachowan z pakietu Cenionego Stylu Działania, to prowadzic to może do bardzo poważnych
konsekwencji. Badania wykazały, że Ludzie których praca, otoczenie wymagaja zachowan
niespójnych z ich Systemem Wartosci Motywujacych, cierpia na znaczaco wiecej (od innych
osób) problemów zdrowotnych takich jak bóle głowy, wysokie cisnienie, problemy
żoładkowe itp..
Teoria Swiadomosci Relacji postrzega siedem głównych grup motywatorów działan, tzw.
Systemów Wartosci Motywujacych.
Spogladajac na te grupy motywatorów działan, można powiedziec, że pewne zachowania sa
charakterystyczne dla każdej z tych grup. Nie oznacza to jednak, że okreslone zachowanie
przypisane jest na stałe do danej grupy. Przykładowo jedna z takich grup (Systemów Wartosci
Motywujacych) wiaże sie z pragnieniem bycia osoba altruistyczna i opiekuncza w odniesieniu
do innych osób. Ludzie, którzy sa motywowani przez takie pragnienia zazwyczaj zachowuja
sie w sposób, który prowadzi do tego, że inne osoby postrzegaja je jako osoby generalnie
pomocne w każdej sytuacji. Zachowania postrzegane jako pomocne moga jednak byc
wykorzystywane również przez osoby, które maja inne Systemy Wartosci Motywujacych.
Podstawowa różnica jest czestotliwosc używania tychże „pomocnych” zachowan. Osoby o
Altruistyczno –Opiekunczym Systemie Wartosci Motywujacych zazwyczaj beda używac
pomocnych zachowan zdecydowanie czesciej i bardziej konsekwentnie niż Ludzie z innymi
Systemami Wartosci Motywujacych.
Sposród siedmiu Systemów Wartosci Motywujacych, bedacych swoistymi stylami
współistnienia z innymi ludzmi, cztery takie systemy sa systemami podstawowymi, a trzy
pozostałe sa mieszankami tych systemów.
Systemy te nosza nastepujace nazwy:
1. Altruistyczno Opiekunczy
2. Stanowczo Kierujacy
3. Analityczno Autonomiczny
4. Elastyczno Koherentny
5. Stanowczo Opiekunczy
6. Rozumnie Rywalizujacy
7. Ostrożnie Wspierajacy
Trzeba podkreslic że Teoria Swiadomosci Relacji uważa, że praktycznie rzecz biorac, nie ma
dwóch takich samych osób, na swiecie. Zachowania każdej osoby sa odmienne od zachowan
innej osoby, to znaczy nie sa identyczne. Wyróżnienie siedmiu Systemów Wartosci
Motywujacych jest jedynie zabiegiem modelowym, który ułatwic ma nam zrozumienie siebie
samego i innych osób.
Głównym celem dla trenerów prowadzacych warsztaty oparte o Teorie Swiadomosci Relacji
jest pomoc uczestnikom, w rozpoczeciu przez nich procesu postrzegania i rozumienia
powodów swoich zachowan i zachowan innych ludzi, w patrzeniu głebiej poza zachowania,
na ich motywy, w uzyskiwaniu odpowiedzi dlaczego ja zachowuje sie w dany sposób, inni
zachowuja sie w dany sposób.
Inna z podstawowych zasad Teorii Swiadomosci Relacji jest stwierdzenie, że każda osoba w
zakresie wiedzy jej dotyczacej jest najlepszym ekspertem. W zwiazku z powyższym
kwestionariusze produkowane przez Personal Strengths Publishing oraz warsztaty bazujace na
wiedzy zawartej w Teorii Swiadomosci Relacji, jako główny cel stawiaja sobie dostarczenie
osobom z nich korzystajacym takich doswiadczen, dzieki którym sa oni w stanie odkryc
istotne informacje o sobie i o innych. Rola trenera polega na ułatwieniu uczestnikom przejscia
przez ten odkrywczy proces.
Teoria Swiadomosci Relacji została stworzona w latach 1949 – 1971przez dr. Eliasza H.
Portera współpracownika i ucznia Carla R. Rogersa i jest rozwinieciem motywacyjnej teorii
stworzonej przez Ericha Fromma, wywodzacej sie z dorobku Zygmunta Freuda.
Doktor Eliasz Porter współpracował przez wiele lat na Uniwersytecie Chicagowskim z grupa
współpracowników takich jak: oczywiscie Carl Rogers, Abraham Maslow, Will Schutz, Tom
Gordon i Paul Hersey.

Program

Dzień 1
9:00 - 13:00 Podstawy Teorii Świadomości Relacji
Kluczowe relacje
Cztery założenia Teorii Świadomości Relacji
Kwestionariusz Rozkładu Silnych Stron (SDI)
13:00 - 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 - 18:00 System Wartości Motywujących
Ceniony Styl Działania
Zapożyczone Style Działania
Styl Działania Typu Maska
Rozpoznawanie Systemów Wartości Motywujących
Dzień 2
9:00 - 13:00 Portret Osobistych Silnych Stron
Konflikty uzasadnione a nieuzasadnione
Sekwencja konfliktowa
Zarządzanie konfliktem
13:00 - 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 - 18:00 Portret Nadużytych Silnych Stron
Zarządzanie Silnymi Stronami
Plan zastosowania nowej wiedzy w życiu
Ocena szkolenia
Rozdanie dyplomów

Zdobyta wiedza

Po zakończeniu warsztatów ich Uczestnicy:

Będą potrafili bardzo skutecznie komunikować się ze współpracownikami i innymi ludźmi.
Będą skutecznie przekazywali innym osobom polecenia, zadania.
Będą rozumieli, dlaczego inne osoby (współpracownicy, klienci itp.) przekazują im informacje w taki, a nie inny sposób.
Będą w stanie spowodować, że inna osoba zechce wykonać to, na czym im zależy, czyli będą wiedzieli, jak skutecznie motywować, stosując różne podejście do różnych osób.
Będą w stanie skutecznie motywować samych siebie.
Będą w stanie unikać większości konfliktów, wybierając właściwe zachowania albo zmieniając postrzeganie pewnych zachowań.
Będą w stanie rozpoznawać objawy zbliżającego się konfliktu.
Będą w stanie porozumiewać się w czasie trwania konfliktu w sposób, który umożliwi osiągnięcie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony tego konfliktu.
Będą wiedzieli, dlaczego oni sami zachowują się w pewien sposób, dlaczego pewne rzeczy, zachowania,cenią a inne nie.

Otrzymane certyfikaty

Każdy z uczestników warsztatów Kompendium Wiedzy z zakresu Teorii Świadomości Relacji
otrzyma oryginalny dyplom Personal Strengths Publishing. W przypadku
przeszkolenia większej ilości osób z danej organizacji,dyplom taki,
zawierający zakodowaną informację na temat Systemu Wartości
Motywujących uczestnika,zawieszony nad miejscem pracy uczestnika,
pozwala innym osobom zaznajomionym z Teorią Świadomości Relacji
„nie zapomnieć” o tym, co motywuje daną osobę.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Certyfikowany Trener Teorii Swiadomości Relacji Mariusz Matlakiewicz
Bliżej o trenerze: http://www.goldenline.pl/mariusz-matlakiewicz

UWAGA

Istnieje również możliwość zorganizowania warsztatów zamkniętych w terminie i miejscu oraz za cenę uzgodnionymi z Klientem.


Termin i miejsce do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem. 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: KOMPENDIUM WIEDZY Z ZAKRESU TEORII ŚWIADOMOŚCI RELACJI.
Organizator: 21 BhagaVertex Sp. z o.o.


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |