Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: StartEko Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

Diagnoza potrzeb szkoleniowych


Program:

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych – zastosowanie określonej diagnozy w specyficznych sytuacjach organizacyjnych.- Prezentacja: Przedstawienie rozwoju historycznego filozofii i metodologii prowadzenia identyfikacji potrzeb szkoleniowych.- Projektowanie celów diagnozy potrzeb szkoleniowych.- Przedstawienie poziomów efektywności i potrzeb.- Opis trybów uczenia się na poszczególnych poziomach efektywności.- Typologia potrzeb szkoleniowych.

2. Uzyskiwanie informacji i danych, które mogą być wykorzystane do diagnozy.- Skąd czerpać dane?- Jakie osoby, grupy interesariuszy zaangażować w projekt.- Ćwiczenie w grupach: Uczestnicy dostają w grupach oddzielne studia przypadków. Ich zadaniem jest określenie dla poszczególnej sytuacji typów danych jakie będą wykorzystywać w projekcie oraz będą mieli za zadanie określenie z jakich źródeł, będą te dane czerpać. Określą także od kogo, od jakich grup pracowników i interesariuszy będą zbierane dane do diagnozy w projekcie. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum. Omawiane są poszczególne sytuacje.- Trener podsumowuje ćwiczenie pod względem wyboru określonych danych do diagnozy oraz wyboru grup i osób do udziału w diagnozie.

3. Proces diagnozy potrzeb szkoleniowych.

- Analiza studiów przypadków, Ćwiczenia w grupach: Uczestnicy dostają w grupach oddzielne studia przypadków. Ich zadaniem jest analiza procesu diagnozy potrzeb szkoleniowych w konkretnym przykładzie. Grupa ma za zadanie wyodrębnić i nazwać poszczególne etapy procesu diagnozy. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum. Omawiane są poszczególne sytuacje. Trener podsumowuje ćwiczenie pod względem wyodrębnianych etapów diagnozy. Wspólnie z uczestnikami opracowywany jest ogólny schemat procesu i etapów diagnozy potrzeb szkoleniowych.

4. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminologii występujących w projektach badania potrzeb szkoleniowych.

- Krótka prezentacja dotycząca podstawowych pojęć takich, jak: narzędzia a metody badawcze, podejście ilościowe a podejście jakościowe w procesie badawczym, dane pierwotne a dane wtórne.

5. Kiedy i w jakich sytuacji zastosować określone metody badawcze?

W pierwszej kolejności uczestnicy w grupach na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia zastanawiają się nad cechami, zakresem zastosowania w projektach badania potrzeb szkoleniowych podstawowych metod badawczych: metody testów wiedzy, ankietowej, wywiadu, obserwacji. Następnie uczestnicy przedstawiają swoje wnioski, następuje podsumowanie i omówienie każdej metody. Wybór najbardziej optymalnych metod w stosunku do specyfiki grupy, specyfiki organizacji.

6. Tworzenie testów, kwestionariuszy, ankiet, wywiadów, warsztatów – elementy metodologii i statystyki badań. Prezentacja: Przedstawienie uczestnikom zasad projektowania narzędzi badawczych. Zostaną uczestnikom przedstawione zasady konstrukcji:

- wstępu do ankiet

- metryczki

- stwierdzeń i pytań w ankietach i

wywiadach

- skal odpowiedzi

- pytań otwartych, zamkniętych,

półotwartych.

Zostaną uczestnikom przedstawione zasady konstrukcji i prowadzenia:

- różnego rodzaju wywiadów (bezpośrednich, internetowych, telefonicznych)

- różnego rodzaju warsztatów grupowych.

7. Konstrukcja metryczki i wstępu do ankiety, kwestionariusza.

Ćwiczenie: W trakcie prac w mniejszych grupach uczestnicy na podstawie zadań opracowują wstęp do ankiety, instrukcję oraz metryczkę. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum. Omawiane są poszczególne sytuacje. Trener podsumowuje ćwiczenie pod względem wstępów do ankiet , instrukcji oraz ustalonych metryczek.

8. Konstrukcja pytań i stwierdzeń wchodzących w skład ankiet i kwestionariuszy. Wybór optymalnych skal odpowiedzi. Ćwiczenie: W trakcie prac w mniejszych grupach uczestnicy na podstawie przygotowanych zadań opracowują zestaw pytań i stwierdzeń ankiety oraz wybierają optymalne skale odpowiedzi. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum. Omawiane są poszczególne sytuacje. Trener podsumowuje ćwiczenie pod względem rzetelności i trafności skonstruowanych pytań oraz wyborów optymalnych skal odpowiedzi.

9. Zasady przeprowadzania efektywnych wywiadów ustrukturyzowanych w procesie diagnozy potrzeb szkoleniowych.Ćwiczenie w grupach: W pierwszej kolejności w poszczególnych grupach konstruowany jest projekt wywiadu ustrukturyzowanego. Odgrywanie scenek, odgrywanie ról: W dalszej części reprezentanci poszczególnych grup pomiędzy sobą prowadzą wywiady według wcześniej ustalonego planu. Uczestnicy przyglądają się dwom przeprowadzonym na forum w formie scenki. Podsumowanie zadania: Trener z uczestnikami podsumowuje przeprowadzone wywiady oraz skonstruowane w ich ramach pytania. Uwzględnienie słabych i mocnych stron przeprowadzanych wywiadów. Konstruowana jest przez trenera wspólnie z uczestnikami lista zasad prowadzenia wywiadów.

10. Jak prowadzić warsztaty związane z diagnozą potrzeb szkoleniowych. Studium przypadku: Przedstawienie uczestnikom na przykładzie zrealizowanych warsztatów diagnozy potrzeb szkoleniowych wiedzy praktycznej związanej z konstrukcją i prowadzeniem warsztatów jako narzędzi do diagnozy potrzeb szkoleniowych.

11. Testy wiedzy w procesie badania potrzeb szkoleniowych – zasady ich tworzenia i zastosowania. Ćwiczenie: Uczestnicy poznają zasady konstrukcji testów wiedzy. W dalszej kolejności tworzą w grupach określone typy pytań (zadań) wchodzących w skład testów wiedzy.

12. Od danych, zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych do określonych szkoleń. Analizowanie wyników. Interpretacja wniosków. Prezentacja: Przedstawienie uczestnikom zasad analizowania danych i wnioskowania na ich podstawie dotyczącego potrzeb szkoleniowych. Ćwiczenia w grupach: W trakcie prac w mniejszych grupach uczestnicy na podstawie przygotowanych zadań zawierających dane z projektów diagnozy potrzeb szkoleniowych analizują wyniki oraz wyciągają wnioski dotyczące potrzeb szkoleniowych. Przedstawienie prac, dyskusja: Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy na forum posługując się przy tym gotowymi prezentacjami zapisanymi w PowerPoincie. Podsumowanie prac przez trenera.Szkolenie skierowane do: osób zajmujących się w swojej pracy diagnozą potrzeb szkoleniowych, mi.in. do:

- trenerów,

- pracowników działów HR, personalnych,

- konsultantów firm doradczych,

- kierowników działów.Metody szkoleniowe: mini wykład, dyskusja uczestników, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia w grupach, prezentacja, testy, prowadzenie scenek, case study.Czas trwania: 16 h - 2 dniMiejsce i data:10-11 kwiecień w godz. 8-16.00 – KATOWICE

6-7 maj w godz. 8-16.00 – TYCHY

19-20 czerwiec w godz. 8-16.00 - GLIWICECena: 1500/osobę +VATSzkolenie poprowadzi Mariusz Mażewski*Możliwość organizacji w formie zamkniętej.Każdy z uczestników otrzyma wyczerpujące i przydatne materiały, zawierające informacje dotyczące realizowanego szkolenia, długopis, notatnik, teczkę na dokumenty, kalendarz na 2013r., opcjonalnie: płytę CD z nagranymi własnymi wystąpieniami i/lub inne materiały. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie - certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Tel: 602 796 228 lub 884 060 523

e-mail: biuro@starteko.pl lub szkolenia@starteko.pl

www.starteko.pl

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia


UWAGA

Miejsce i data:10-11 kwiecień w godz. 8-16.00 – KATOWICE

6-7 maj w godz. 8-16.00 – TYCHY

19-20 czerwiec w godz. 8-16.00 - GLIWICECena: 1500/osobę +VATMiejsce: Katowice
Rozpoczęcie: 2013-04-10 - Zakończenie: 0000-00-00


Miejsce: Tychy
Rozpoczęcie: 2013-05-06 - Zakończenie: 0000-00-00


Miejsce: Gliwice
Rozpoczęcie: 2013-06-19 - Zakończenie: 0000-00-00

Cena: 1500 (PLN) + 23% VAT = 1845 PLN

UWAGA

Miejsce i data:10-11 kwiecień w godz. 8-16.00 – KATOWICE

6-7 maj w godz. 8-16.00 – TYCHY

19-20 czerwiec w godz. 8-16.00 - GLIWICECena: 1500/osobę +VAT


 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Organizator: StartEko Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |