Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Bezpieczeństwo Firm i Instytucji w praktyce - zabezpieczenia dokumentów i plików, ludzi, budynków na wypadek sytuacji kryzysowej. 2-dniowe szkolenie i konsultac


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Bezpieczeństwo Firm i Instytucji w praktyce - zabezpieczenia dokumentów i plików, ludzi, budynków na wypadek sytuacji kryzysowej. 2-dniowe szkolenie i konsultacje". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Program

Dzień 1.

1) Zagrożenia dla bezpieczeństwa firmowego – zagrożenia naturalne (zagrożenia klimatyczne, ekologiczne, biologiczne i in.), zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, zagrożenia demograficzne (zmiany na rynku pracy, zmiany w targetowaniu i marketingu wynikające ze zmian demograficznych), zagrożenia makroekonomiczne, zagrożenia sensu largo (międzynarodowe, narodowe, militarne i pozamilitarne). Zagrożenia właściwe dla firm – obrót danymi i dokumentami, zagrożenia zdrowotne, kulturowe, związane ze szpiegostwem przemysłowym itd.2) Bezpieczeństwo danych i dokumentów – środki, procedury i metody zabezpieczenia dokumentów, bezpieczny obrotu danymi i dokumentami, cyberzabezpieczenia. Bezpieczeństwo w sieciach firmowych, w intranecie, w internecie. Sieć WWW i inne sieci w działalności firm. Cyberterroryzm, wirusy komputerowe, robaki i phishing, skimming, hacking, wojna w sieci. Stalking, kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepisy prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa danych i dokumentów. Odpowiedzialność prawna.Dzień 2.

3) Terroryzm, przestępczość i przestępczość zorganizowana – źródła, finansowanie, relacja między procesami globalizacyjnymi, a terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, wpływ migracji wewnętrznych i międzykontynentalnych, uchodźdztwa, problemów demograficznych, rynku pracy i edukacji, na europejski terroryzm i przestępczość zorganizowaną. Największe organizacje terrorystyczne po 2000 roku – ich cele, zamachy i modus operandi. Przeciwdziałanie terroryzmowi na poziomie państwowym i regionalnym. Narodowe programy antyterrorystyczne i przeciwprzestępcze. Zakres odpowiedzialności służb państwowych i europejskich.4) Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony czynnika ludzkiego (przestępstwa związane z danymi, dokumentami, kradzieżą tajemnicy przedsiębiorstwa, terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, przestępstwem kryminalnym) – jak rozpoznać zagrożenie: sygnały pozawerbalne wysyłane przez sprawcę, sylwetka statystycznego terrorysty i przestępcy, obiekty i zachowania, które powinny wzbudzić czujność, zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu pracy związane z przestępczością.5) Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony natury (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, duże natężenie wiatru itd.) – jak rozpoznać zagrożenie: metody pozyskiwania informacji w sytuacji odcięcia od internetu, zasady przetrwania naturalnej sytuacji kryzysowej.6) Przetrwać atak – postępowanie w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, zachowanie w czasie ataku bombowego (z wykorzystaniem ładunków wybuchowych), zachowanie w czasie ataku z wykorzystaniem broni palnej. Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem biologicznym, chemicznym, radiologicznym. Informowanie służb o ataku terrorystycznym, sytuacji zakładniczej, wydarzeniu kryminalnym lub podłożeniu ładunku wybuchowego. Atak podczas imprezy masowej, w zamkniętej przestrzeni, w miejscu pracy. Sytuacja zakładnicza. Organizacja sprawnej ewakuacji. Organizacja ucieczki. Przygotowanie do użycia siły w samoobronie. Jak zwiększyć szanse przeżycia pozostałych współpracowników i osób w budynku? Pierwsza samopomoc przedmedyczna. Współdziałanie ze służbami ratunkowymi. 

Zdobyta wiedza

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry zarządzającej oraz pracowników niższego szczebla na wypadek sytuacji kryzysowych zagrażających przede wszystkim życiu i zdrowiu pracowników i osób przebywających w budynkach i na terenie należącym do firmy, instytucji, a także danym w postaci elektronicznej i tradycyjnej, które mogłyby zostać zniszczone lub uszkodzone w wyniku takich sytuacji.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

dr Joanna Frączek-Broda

Specjalizacja trenerska:Wykładowca wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Doktor nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy zawodowej skupia się na efektywnym zarządzaniu kulturą i komunikacją międzykulturową i wdrażaniu kompetencji międzykulturowych m.in. w korporacjach międzynarodowych, firmach rodzimych, a także w ramach pracy i służby żołnierzy zawodowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju, a także w pracy zawodowej strażaków, pracowników służby zdrowia i dziennikarzy-korespondentów pracujących m.in. w strefach konfliktu, w czasie niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub w czasie dużych imprez masowych. Jej badania obejmują komunikację, cyberantropologię, antyterroryzm i bezpieczeństwo.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Business Relations Between Poland and the Middle East [w:] Securitology, 2018 (teczka redakcyjna)

Nowe kierunki rozwoju VR, VI I AI – ujęcie antropologiczne [w:] Cyfrowa rewolucja przemysłowa, red. Stępniak J., Wydawnictwo Naukowe Think&Make, Warszawa 2017, s. 4-22.

Wybrane aspekty imigracji do Polski w kontekście europejskiego kryzysu migracyjnego [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Chełminiak M., Sygidus K., Kolmann P., Bookmarked Publishing&Editing, Olsztyn 2017, s. 141-147

Między nauką a doktryną – kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów ze strefy MENA [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA – kontekst kulturowy, Warszawa 2017 [teczka redakcyjna];

Zagrożenia kulturowe i społeczne płynące z imigracji ze strefy MENA na początku XXI wieku w Unii Europejskiej, 2016 r. [teczka redakcyjna];

Powiązania międzykulturowe cywilizacji Eurazji i Afryki na początku XXI wieku w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego [w:] MENA na początku XXI wieku, pod red. El Ghamari M., Polak A., Warszawa 2016, s. 121-143;

Nielegalna emigracja ze strefy MENA do Unii Europejskiej w 2012 i 2013 r. – stan obecny i prognozy [w:] Efekty przemian politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej na początku drugiej dekady XXI wieku, pod red. Czupryński A., El Ghamari M., Polak A., Warszawa 2015, s. 143-165;

Wpływ szkolenia z zakresu kultury i religii w przygotowaniu żołnierzy do misji poza granicami kraju w aspekcie zagrożeń terrorystycznych [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red. Bąk T., Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s. 157-164;

Świadomość i komunikacja międzykulturowa w przedmisyjnym szkoleniu żołnierzy Wojska Polskiego w świetle doświadczeń Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach [w:] Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego, red. Czupryński A., Elak L., Schreiber H., AON, Warszawa 2012, s.165-162;

Aksjologiczne przygotowanie żołnierzy do udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych [w:] Służyć w ochronie i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty służb mundurowych, red. Szerauc A., Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010, s. 207-228. 


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-06-10 - Zakończenie: 2019-06-11


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-04-08 - Zakończenie: 2019-04-09

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-03-04 10:03:07

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Bezpieczeństwo Firm i Instytucji w praktyce - zabezpieczenia dokumentów i plików, ludzi, budynków na wypadek sytuacji kryzysowej. 2-dniowe szkolenie i konsultac
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |