Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych

Przejdź do formularza kontaktowego

Analizy finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego WARSZTATY KOMPUTEROWECelem szkolennia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego wykonywania specjalistycznych analiz finansowych w różnych obszarach działalności firmy z wykorzystaniem powszechnie dostępnego arkusza kalkulacyjnego i zaawansowanych metod ilościowych. Analizy tego typu są niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesów biznesowych zarówno na etapie planowania, monitorowania realizacji oraz oceny i kontroli efektów, a znajomość najnowszych technik analitycznych pozwala uzyskać konkretne przewagi konkurencyjne.


Program


Zajęcia mają charakter typowo warsztatowy i analityczny. Oparte są głównie na budowie i analizie modeli finansowych oraz studiach przypadków
1. PODSTAWY MODELOWANIA FINANSOWEGO W ARKUSZU KALKULACYJNYM
  • zalety i ograniczenia arkuszy kalkulacyjnych


  • organizacja i metody przetwarzania danych


  • formatowanie warunkowe


  • problemy importowania danych z programów księgowych i Internetu


  • zasady tworzenia interaktywnych modeli analitycznych i wykresów2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  • analiza struktury


  • analiza dynamiki


  • analiza wskaźnikowa


  • źródła pozyskiwania danych o wskaźnikach branżowych3. ANALIZA RYZYKA KREDYTOWEGO
  • modele punktowe


  • modele predykcji upadłości4. ANALIZA STRATEGII ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM
  • istota kapitału obrotowego netto


  • struktura cyklu operacyjnego


  • identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym


  • kalkulacje związane z kredytem kupieckim5. METODY TAKSONOMICZNE W ANALIZIE FINANSOWEJ
  • ocena podmiotów wielocechowych


  • tworzenie rankingów atrakcyjności inwestycyjnej

6. ANALIZA WPŁYWU STRUKTURY KOSZTÓW I STRUKTURY FINANSOWANIA NA7. ZMIENNOŚĆ OSIĄGANYCH WYNIKÓW
  • dźwignia operacyjna


  • dźwignia finansowa


  • dźwignia łączna8. ANALIZA KOSZTU KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA
  • analiza kosztu kapitału własnego


  • analiza kosztu kapitału obcego


  • średnioważony koszt kapitału


  • optymalizacja struktury kapitału9. ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
  • szacowanie przepływów na potrzeby opłacalności inwestycji


  • mierniki opłacalności inwestycji


  • analiza scenariuszowa, wrażliwości i Monte Carlo w ocenie opłacalności inwestycji10. ANALIZA OPŁACALNOŚCI DECYZJI LEASINGOWYCH
  • metody finansowania aktywów trwałych


  • kalkulacje opłacalności decyzji typu leasing-kredyt11. ANALIZA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO
  • rodzaje stóp zwrotu


  • pomiar oczekiwanej stopy  zwrotu z inwestycji kapitałowych


  • pomiar ryzyka inwestycji kapitałowych
Zdobyta wiedza


Celem szkolennia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego wykonywania specjalistycznych analiz finansowych w różnych obszarach działalności firmy z wykorzystaniem powszechnie dostępnego arkusza kalkulacyjnego i zaawansowanych metod ilościowych. Analizy tego typu są niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesów biznesowych zarówno na etapie planowania, monitorowania realizacji oraz oceny i kontroli efektów, a znajomość najnowszych technik analitycznych pozwala uzyskać konkretne przewagi konkurencyjne.Otrzymane certyfikaty


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący


Dr Leszek Czapiewski – Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem, Członek Komisji Egzaminacyjnej w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, konsultant Biura Konsultingowego Fundacji UEP. Pełnił także funkcję Radcy Finansowego TP S.A.  - Zakładu Telekomunikacji w Pile. Autor wielu publikacji dotyczących m.in. planowania finansowego, controllingu, inwestycji, analizy ryzyka rynkowego.UWAGA


Centrum Poznania, dogodne warunki bezpłatnego parkowania.


Miejsce: Poznań
Rozpoczęcie: 2011-04-18 - Zakończenie: 2011-04-19

Cena: 780 (PLN) + 23% VAT = 959.4 PLN 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Analizy finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego WARSZTATY KOMPUTEROWE
Organizator: CADiTI Centrum Analizy Danych i Technologii Informacyjnych


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |