Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10




Opis i cele szkolenia

Innowacyjne szkolenie obejmujące budowę kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania oraz rozwoju zespołu rozproszonego. Manager zarządzający zespołem rozproszonym, musi działać w obszarach które nie są jednoznaczne dla „zwykłego” zarządzania zespołem. Za pomocą szkolenia uczestnicy, dokładnie dowiedzą się jak charakteryzują się zespoły rozproszone oraz co cechuje ich zachowania. Podczas warsztatu, transparentnie określimy role i zadania kierownika w zarządzaniu oraz rozwoju zespołu. Wszystkie rozwiązania oraz projekty , powstały  na podstawie doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zespołami rozproszonymi. Bloki dotyczące motywacji oraz komunikacji, pozwolą przećwiczyć skuteczne i charakterystyczne narzędzia motywacji dla zespołu rozproszonego. W obszarach komunikacji, będziemy projektować argumenty, które są najważniejsze dla charakterystyki zespołów rozproszonych. Poruszamy bardzo ważną  kwestie, mix-u pokoleń w zespołach. Dlatego każdy z uczestników otrzyma odpowiednią wiedzę z zakresu
zarządzania pokoleniami X,Y,Z w zespole rozproszony. Poruszymy też bardzo ważny i często pomijany trudny temat konfliktów w zespołach.

Korzyści dla uczestników
Szkolenie to pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytania:
•    od czego zależy efektywność pracy zespołu?
•    jak podnosić wyniki i efektywność wykorzystując pozafinansowe techniki zarządzania?
•    od których umiejętności rozpocząć własne doskonalenie?

Metody szkolenia
Warsztat szkoleniowy. Zgodnie z przyjęta zasadą Pareto i nauczania ludzi dorosłych, warsztat oparty jest na metodach aktywizujących i wzmacniających kompetencje Uczestników (80%), natomiast pozostały czas (20%) przeznaczony jest na mini wykład wprowadzający w poszczególne zagadnienia i tematykę warsztatu oraz odpowiadanie na pytania Uczestników.
•    mini wykład
•    praca i współpraca w zespołach – wypracowanie wspólnego stanowiska
•    ćwiczenia,
•    symulacje,
•    „burza mózgów”,
•    dyskusja moderowana,
•    przykłady,
•    analizy przypadków.

Program

1.    Zespół rozproszony – wstęp, charakterystyka:
•    zespół rozproszony vs zespoły stacjonarne – charakterystyka,
•    zespół rozproszony – cechy, funkcje, szanse, zagrożenia,
•    role w zespole – odpowiedzialność  pracowników,
•    charakterystyka zachowań –  najczęstsze przypadki,
•    przywództwo w zespole rozproszonym – dlaczego jest tak trudno,
•    modele współpracy pracowników w różnych lokalizacjach,
•    skuteczny kierownik – czego oczekuje zespół.
Ćw. Skrzynka narzędziowa. W grupach uczestnicy skompletują skrzynkę narzędziową która pomoże w efektywnym projektowaniu zachowań niezbędnych do pracy z zespołem rozproszonym.
Ćw. Pozwoli na porównanie dotychczasowych zachowań ze skutecznymi narzędziami na rynku.

2.    Role i zadania kierownika – jak być efektywnym:
•    za co odpowiadam – poziomy zarządzania,
•    budowa Autorytetu w zespole – Autorytet Naturalny vs Formalny,
•    wyznaczanie celów i zadań -  najważniejsze narzędzia,
•    budowa zespołu rozproszonego – jak być najlepszym w branży,
•    narzędzia w zarządzaniu – korelacje z rolą i zadaniami kierownika,
•    kompetencje kierownika zespoły rozproszonego – autodiagnoza,
•    jak scalać zespół – odpowiedzialność kierownika,
•    role kierownika (cechy, zachowania) – czego oczekuje zespół.
Ćw. Koło kompetencji. Uczestnicy zmierzą swoje kompetencje za pomocą koła kopetencji,  które określi poziom dotychczasowych zachowań.
Ćw. Transparentnie określi zachowania do rozwoju w obszarach kompetencyjnych.

3.    Zarządzanie i rozwój zespołu – główne zadania kierownika zespołu rozproszonego:
•    rozwój zespołu rozproszonego – etapy zachowań,
•    planuj, Deleguj, Motywuj, Kontroluj – nowy wymiar zachowań w zespole,
•    dlaczego muszę rozwijać zespół – planuj motywacje, formuj zespół,
•    mój styl zarządzania – test,
•    style zarządzania zespołem – który wybrać dla zespołu rozproszonego,
•    model zarządzania – K. Blanchard,
•    matryca ERSW – jak skutecznie zarządzać,
•    zarządzanie przez wartości – Lidership,
•    charakterystyka przywództwa – jak budować autorytet,
•    zarządzanie pokoleniami X,Y,Z w zespole rozproszonym – mix pokoleń.
Ćw. Matryca ERSW- uczestnicy za pomocą matrycy, zaplanują własny rozwój kompetencje w oparciu o rozwój zespołu.
Ćw. Za pomocą ćwiczenia uczestnicy poznają swoje zachowania w kontekście wzmocnienia lub wyeliminowania zachowań

4.    Teorie i modele motywacji – obszar funkcji kierownika zespołu rozproszonego:
•    modele biznesowe (wprowadzenie) – jak motywować zespół,
•    imponuj, Inspiruj, Informuj, Inkasuj – model 4I efektywna motywacja,
•    model Maslowa, Herzberga, Kolemana – co motywuje jednostkę i zespół rozproszony,
•    jak przekazywać cele – czy SMART jeszcze działa,
•    koncepcja M. Zuckermana – czego szukamy,
•    teorie emocji – jak motywować emocjami,
•    co motywuje zespół rozproszony – rywalizacja, odpowiedzialność, kontrola,
•    motywacja pracowników – co mówi rynek. Pokolenia X,Y,Z,
•    wyznacznik motywacji – kategorie motywów.
Ćw. Moje motywatory – uczestnicy za pomocą dostępnych rozwiązań i narzędzi motywacji opracują skale wartości narzędzi używanych do motywacji w swoim zespole.
Ćw. Dzięki ćwiczeniu uczestnicy dokonają selekcji, narzędzi motywujących

5.    Komunikacja – transparentne delegowanie zadań:
•    jak delegować, aby wszystko było zrozumiane – mój styl komunikacji,
•    rozmowy dyscyplinujące – plan, projektowanie, poziomy,
•    trudna sztuka wywierania wpływu – R. B Cialdini,
•    efektywne narzędzia – jak motywować w komunikacji,
•    feedback – jak skutecznie korygować lub wzmacniać,
•    FUKO – efektywny Feed Back. Konstruktywna krytyka,
•    jak krytyka jednostki działa na zespół rozproszony – studium przypadku,
•    CHOINKA – jak projektować komunikacje. Bariery w komunikacji,
•    delegowanie  w zespole rozproszonym – jak korelować zadania z kompetencjami,
•    motywacja – jak wykorzystać delegowanie do motywacji pracowników.
Ćw: Gra negocjacyjna oparta na realnych zadaniach dwóch negocjujących stron.
Ćw. rozwinie zdolność przygotowanie planu negocjacji, wybrania najlepszej strategii oraz pokaże jak ważne jest współdziałanie oraz zdolność elastyczności w negocjacjach.

6.    Sytuacje trudne – zarządzanie konfliktem:
•    asertywność główna kompetencja kierownika,
•    jak przewidywać konflikty w zespole rozproszonym,
•    czym jest konflikt w zespole rozproszonym – następstwa, przyczyny,
•    mój styl rozwiązywania konfliktu - test,
•    komunikacja w konflikcie – charakterystyka zespołu,
•    jak rozwiązywać konflikty w zespole rozproszonym,
•    stres – metody przeciwdziałania.
Ćw. Konflikt negocjacyjny. Uczestnicy będą projektować rozwiązania i przebieg negocjacji  pod czas sytuacji konfliktowej w obszarach organizacji zespołu rozproszonego.
Ćw. rozwinie kompetencje związane z zarządzaniem konfliktem na poziomie organizacji oraz działu.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
Rozpoczęcie: 2020-05-04 - Zakończenie: 2020-05-05


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-08-24 - Zakończenie: 2020-08-25


Miejsce: Kraków - Hotel Best Western Premier****
Rozpoczęcie: 2020-11-16 - Zakończenie: 2020-11-17

CENA standardowa:
1640 PLN + 23% VAT = 2017.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1440 PLN + 23% VAT = 1771.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-12-16 14:58:07

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazka



Zapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:




Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVA



Grupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io