Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.Opis i cele szkolenia
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu wpływu zaopatrzenia na koszty procesów logistycznych i produkcyjnych. Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.

Korzyści dla uczestników
• rozszerzenie wiedzy o organizacji procesów zakupu i zaopatrzenia materiałowego,
• poznanie wpływu procesów zaopatrzenia na procesy logistyczne i produkcyjne,
• poznanie metod i narzędzi planowania zapotrzebowania materiałowego,
• nabycie umiejętności analizy efektywności przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw (wewnętrznym i zewnętrznych),
• umiejętność wykonywania analizy struktury i kosztów zapasów,
• uzyskanie wiedzy potrzebnej do optymalizacji zapasów - w tym zapasów bezpieczeństwa i zapasów sezonowych,
• poznanie narzędzi umożliwiających wykrywanie i analizę przypadków "dzikiego" popytu,
• poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• umiejętność budżetowania i wykonania analiza kosztów zaopatrzenia.

Program

1. Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
• uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
• planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P),
• punkt rozdziału a strategie zarządzania materiałem,
• indeks materiałowy - zastosowanie w zintegrowanych systemach informatycznych,
• struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
• mechanizm MRP - przykład kalkulacji.

2. Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
• analiza procesu zaopatrzenia,
• organizacja zaopatrzenia - strategie wyboru dostawców,
• procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców,
• kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji,
• składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów,
• planowanie transportu w procesie realizacji dostaw, kalkulacja kosztów transportu w zaopatrzeniu materiałowym.

3. Przepływy materiałów i zapasy:
• proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
• planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
• planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych,
• systemy planowania zamówień i dostaw,
• punkt rozdziału - elastyczność, czas reakcji a możliwości przedsiębiorstwa,
• współpraca z dostawcami - korzyści i zagrożenia w JiT i VMI,
• czynniki kształtowania zapasów - mechanizmy w PULL i PUSH,
• analiza poziomów (wielkości) zapasów,
• czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
• wielkość zapasów bieżących, metody optymalizacji,
• poziom zapasów bezpieczeństwa, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
• ABC i XYZ - zastosowanie na przykładzie kalkulacji,
• koszty zapasów, podział i analiza.

4. Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa:
• analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas,
• organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia,
• ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
• kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia,
• budżetowanie gospodarki materiałowej,
• budżetowanie działu zaopatrzenia - przykład kalkulacji,
• analiza wartości w procesie zaopatrzenia.

5. Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
• system informatyczny gospodarki materiałowej,
• zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability,
• elektroniczna wymiana danych - potencjał i zasady organizacji.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
Rozpoczęcie: 2018-09-17 - Zakończenie: 2018-09-18


Miejsce: Wrocław - Hotel Novotel City
Rozpoczęcie: 2018-10-25 - Zakończenie: 2018-10-26

CENA standardowa:
1640 PLN + 23% VAT = 2017.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1440 PLN + 23% VAT = 1771.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2018-06-13 12:46:07

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl |PortalSprzedazy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io