Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Opis i cele szkolenia
Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Celem szkolenia jest omówienie i ćwiczenie metod wpływających na sprawny i efektywny przepływ materiałowy. Bazujące na przypadkach przedsiębiorstw obliczenia pomogą zapewnić koordynację działań gospodarki materiałowej, transportu i realizacji dostaw, planowania zapasów i magazynowania, z procesami produkcji, utrzymania ruchu, remontów i napraw. Znaczący udział kosztów zakupu i zaopatrzenia w sprzedawanych towarach lub produkowanych wyrobach, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i sposobów realizacji dostaw, poziomów zapasów i miejsc magazynowania. Wykonywane analizy rachunkowe pomogą w zrozumieniu wpływu zaopatrzenia na koszty procesów logistycznych i produkcyjnych. Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.

Korzyści dla uczestników
• rozszerzenie wiedzy o organizacji procesów zakupu i zaopatrzenia materiałowego,
• poznanie wpływu procesów zaopatrzenia na procesy logistyczne i produkcyjne,
• poznanie metod i narzędzi planowania zapotrzebowania materiałowego,
• nabycie umiejętności analizy efektywności przepływów materiałowych w łańcuchu dostaw (wewnętrznym i zewnętrznych),
• umiejętność wykonywania analizy struktury i kosztów zapasów,
• uzyskanie wiedzy potrzebnej do optymalizacji zapasów - w tym zapasów bezpieczeństwa i zapasów sezonowych,
• poznanie narzędzi umożliwiających wykrywanie i analizę przypadków "dzikiego" popytu,
• poznanie cyklu zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• umiejętność budżetowania i wykonania analiza kosztów zaopatrzenia.

Program

1. Dział zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
• uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa,
• integracja i współdziałanie działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej z innymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
• planowanie materiałowe w procesie planowania sprzedaży i produkcji (S&P),
• punkt rozdziału a strategie zarządzania materiałem,
• indeks materiałowy - zastosowanie w zintegrowanych systemach informatycznych,
• struktura wyrobu, marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu,
• mechanizm MRP - przykład kalkulacji.

2. Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
• analiza procesu zaopatrzenia,
• organizacja zaopatrzenia - strategie wyboru dostawców,
• procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców,
• kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji,
• składanie zamówień do dostawcy, wymiana informacji i dokumentów,
• planowanie transportu w procesie realizacji dostaw, kalkulacja kosztów transportu w zaopatrzeniu materiałowym.

3. Przepływy materiałów i zapasy:
• proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
• planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
• planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych,
• systemy planowania zamówień i dostaw,
• punkt rozdziału - elastyczność, czas reakcji a możliwości przedsiębiorstwa,
• współpraca z dostawcami - korzyści i zagrożenia w JiT i VMI,
• czynniki kształtowania zapasów - mechanizmy w PULL i PUSH,
• analiza poziomów (wielkości) zapasów,
• czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
• wielkość zapasów bieżących, metody optymalizacji,
• poziom zapasów bezpieczeństwa, wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów,
• ABC i XYZ - zastosowanie na przykładzie kalkulacji,
• koszty zapasów, podział i analiza.

4. Kalkulacja kosztów zaopatrzenia i analiza wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa:
• analiza wyników działań gospodarki materiałowej i procesu zaopatrzenia – terminowość, kompletność, jakość, koszty, czas,
• organizacja i niezawodność dostaw - system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia,
• ewidencja kosztów zaopatrzenia w zakładowym planie kont przedsiębiorstwa,
• kalkulacja kosztów materiałowych i zaopatrzenia,
• budżetowanie gospodarki materiałowej,
• budżetowanie działu zaopatrzenia - przykład kalkulacji,
• analiza wartości w procesie zaopatrzenia.

5. Narzędzia organizacji gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie:
• system informatyczny gospodarki materiałowej,
• zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, elektroniczna wymiana danych, etykiety logistyczne, traceability,
• elektroniczna wymiana danych - potencjał i zasady organizacji.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
Rozpoczęcie: 2020-04-16 - Zakończenie: 2020-04-17


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-06-25 - Zakończenie: 2020-06-26


Miejsce: Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
Rozpoczęcie: 2020-09-24 - Zakończenie: 2020-09-25

CENA standardowa:
1640 PLN + 23% VAT = 2017.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1440 PLN + 23% VAT = 1771.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2020-01-24 13:11:30

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io