Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Szkolenie motywujące, doradztwo zawodowe oraz przedsiębiorczośćGrupy 10- lub 15-osobowe. Zajęcia odbywają się z psychologami oraz doradcami zawodowymi.Opis szkolenia:1.   Praca nad poczuciem własnej wartosci, poznanie swoich mocnych stron, określenie priorytetów, własnego potencjału, praca nad automotywacją, rozpoznanie własnych trudności, zaplanowanie metod przeciwdziałania zewnętrznym trudnościom, określenie celu.2.   Zwiększenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej i negocjacji, identyfikacja własnych trudności i mocnych stron, trenowanie efektywnych form komunikowania się.3.   Poznanie metod efektywnego zarządzania czasem, identyfikacja własnych trudności, praca nad automotywacją, wytyczenie obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania czasem4.   Przekazanie wiedzy na temat odróżniania zachowań asertywnych od nieasertywnych, rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron w zakresie: wyrażania własnych potrzeb, uczuć i opinii, obrony własnych praw w sytuacjach społecznych, odmawiania. Poznanie metod rozpoznawania i radzenia sobie z presją i manipulacją.5.   Kreowanie profesjonalnego wizerunku,  zwiększenie wiedzy na temat technik autoprezentacji, trenowanie profesjonalnej autoprezentacji.6.   Pobudzenie i zmotywowanie do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy.7.   Wyposażenie w umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i promowania własnej osoby.8.   Dostarczenie wiedzy na temat lokalnego, regionalnego rynku pracy oraz zasad poruszania sie po rynku pracy. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozwinięcie pozytywnego stosunku do uczenia się.9.   Kształtowanie umiejętności planowania działań w swojej edukacji, karierze zawodowej i rozwoju.10. Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności przydatnych na rynku pracy.11. Kształtowanie umiejętności brania odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i dobra materialne.12.Rozwijanie umiejętności dostrzegania szans dla własnej działalności zawodowej w procesie integracji europejskiej.13.Nabycie wiedzy z zakresu e-biznesu, w tym e-marketingu oraz opracowanie projektu przedsięwzięcia biznesowego


ProgramMODUŁ I - ZAJĘCIA MOTYWUJĄCE
6 dni po 4 godziny, razem 24 godziny z psychologiem
2 dni po 4 godziny, razem 8 godzin - elementy autoprezentacji
 
Zajęcia kształtujace postawy przedsiębiorcze – 9 godz. lek.
Negocjacje i komunikacja interpersonalna – 5 godz. lek.
Efektywne zarządzanie czasem – 5 godz. lek.
Asertywność – 5 godz. lek.
Autoprezentacja – 8 godz. lek.
 
MODUŁ II - DORADZTWO ZAWODOWE, OPRACOWANIE ŚCIEŻEK ZAWODOWYCH (z doradcą zawodowym)
2 indywidualne sesje po 2 godziny z każdym uczestnikiem
3 godzinna sesja z całą grupą
 
Sesja I Analiza potrzeb klienta– rozpoznanie trudnosci zawodowych klienta, wstepnych celów zawodowych, podpisanie przez klienta „Deklaracji uczestnictwa”, diagnoza zainteresowan, wartosci, uzdolnien i motywacji – sesja indywidualna
Sesja II Ocena zawodowa i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania- konstruowanie spójnego planu działania, ocena dotychczasowych efektów działan – sesja indywidualna
Sesja III Rynek pracy i samoocena– poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy i zródeł informacji istotnych dla realizacji celów zawodowych, umozliwienie klientom rozpoznania posiadanego dorobku rozumianego jako wiedza, umiejetnosci, kompetencje w odniesieniu do wymagan pracodawców, poszerzenie wiedzy na temat sposobów nabywania wiedzy oraz mozliwosci kształcenia – sesja grupowa
 
MODUŁ III - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
10 dni po 4 godziny, razem 40 godzin zajęć
 
Rola małych przedsiebiorstw – 8 godz. lek.
Biznes plan – 12 godz. lek.
Zasady sprzedaży i promocji – 4 godz. lek.
Elementy prawa handlowego – 5 godz. lek.
Podstawy prawa pracy – 2 godz. lek.
Gospodarowanie finansami i ksiegowosc – 2 godz. lek.
Rejestracja działalnosci gospodarczej – 2 godz. lek.
Zródła finansowania działalnosci gospodarczej – 2 godz. lek.
Podstawy e-biznesu – 2 godz. lek.
E-marketing – 1 godz. lekOtrzymane certyfikaty

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z MEN.

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia


UWAGA


Lokalizacja: centrum Gdyni

Termin i miejsce do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

UWAGA


Cena kursów 72-godz.:1.685,00 PLN - grupa 10-osobowa1.300,00 PLN - grupa 15-osobowa

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Szkolenie motywujące, doradztwo zawodowe oraz przedsiębiorczość
Organizator: InterLand


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io