Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Przejdź do formularza kontaktowego

Specjalista d/s kadrowo-płacowych


ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ WEEKENDOWĄ!

Cel:

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia wszystkich spraw pracowniczych w firmie. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie: praktycznego stosowania prawa pracy, prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników, dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS.

Uczestnicy:

Kurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem min. średnim, które planują podjęcie pracy w dziale kadrowym lub chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie.

Metody pracy z grupą:

Program kursu jest realizowany za pomocą wykładów i ćwiczeń.

Materiały szkoleniowe:

Uczestnik kursu otrzymuje książki, wzory dokumentów, zestaw formularzy:


 • Kodeks pracy – ujednolicony tekst ustawy;


 • Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska "Kadry i płace 2012" - obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS;


 • R. Mroczkowska, P. Potocka-Szmoń "Dokumentacja pracownicza, wzory z komentarzem"


 • Zestaw aktualnych przepisów prawnych z zakresu podatków dochodowych;


 • Zestaw dokumentów, formularzy do rozliczeń z ZUS.


Prowadzący:

Zajęcia na kursie prowadzą:

prawnicy – specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy,

praktycy – główni księgowi,

specjaliści organów administracji państwowej,

instruktorzy obsługi komputera,

trenerzy prowadzący zajęcia z psychologii pracyOrganizacja szkolenia:


 1. Program zajęć jest realizowany przez 2 miesiące.


 2. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9:00-15:30 oraz niedziele w godzinach 9:00-12:10


 3. Uczestnik ma do wyboru dwie formy płatności – jednorazową lub ratalną.


 4. W toku realizacji kursu przeprowadzane są dwa testy sprawdzające: z prawa pracy oraz listy płac.


 5. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia.

Program

Psychologia pracy (4 godziny) 1. Efektywne porozumiewanie się – zachowania werbalne i niewerbalne, aktywne słuchanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, bariery komunikacyjne.


 2. Asertywne zachowania w sytuacjach zawodowych – radzenie sobie z presją i manipulacją, reakcja na krytykę, umiejętność rozwiązywania konfliktów.


 3. Efektywne zarządzanie czasem – diagnoza własnego stylu pracy, strategia zarządzania czasem, podejmowanie decyzji.


Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (44 godziny)

       1. Obowiązki pracodawcy względem ZUS:

        - obsługa pracowników w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

        - naliczanie i przekazywanie składek do ZUS.

       2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

       - zasady potrącania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie informacji oraz realizacja  

         innych ustawowych obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

       3. Sporządzanie listy płac, rozliczenia z pracownikami.

Prawo pracy (24 godziny) 1. Stosunek pracy oraz zatrudnianie na umowy cywilnoprawne.


 2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.


 3. Obowiązki pracodawcy i pracownika.


 4. Czas pracy. Urlopy pracownicze.


 5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.


 6. BHP w zakładzie pracy.


 7. Kontrola przestrzegania prawa pracy, PIP.


 8. Procedury odwoławcze w sprawach pracowniczych, Sądy Pracy.


Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników (12 godzin) 1. Dokumentowanie podjęcia pracy oraz dopuszczenia do pracy.


 2. Dokumentowanie zawarcia umów o pracę.


 3. Prowadzenie akt osobowych.


 4. Dokumentowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


 5. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy.


Wykorzystanie komputera w pracy kadrowego (16 godzin) 1. Program Płatnik.


 2. Zasady pracy w programach kadrowo-płacowych (na przykładzie programu Symfonia Kadry i Płace).


 3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego (Excel) do sporządzania listy płac oraz prowadzenia innych rozliczeń pracowniczych.


W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia


UWAGA

CENTRUM SZKOLENIOWE ODDK

ul. Rzemieślnicza 33

81-855 Sopot Wyścigi

(ok. 8 min. od stacji kolejki SKM Sopot Wyścigi).Osobom i firmom spoza Trójmiasta pomożemy zarezerwować nocleg w pobliżu miejsca szkoleniowego.Miejsce: Sopot Wyścigi, ul. Rzemieślnicza 33
Rozpoczęcie: 2012-03-31 - Zakończenie: 2012-05-27

Cena: 1300 (PLN) (zwolnione z VAT)

UWAGA

Możliwość rozłożenia płatności na raty zgodnie z poniższym harmonogramem wpłat (koszt kursu wzrasta o 200 zł):

3x500 zł
Ostatnia aktualizacja oferty 2012-03-08 13:32:54

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Specjalista d/s kadrowo-płacowych
Organizator: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io