Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO - 2-dniowe warsztaty praktyczne.


Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO - 2-dniowe warsztaty praktyczne.Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do Beneficjentów projektów badawczo-rozwojowych (firm, uczelni, jednostek naukowych).

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

-głównych księgowych,

-pracowników administracji publicznej i samorządowej,

-osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,

-kierowników działów finansowo-księgowych,

-członków zespołów projektowych,

-osoby, które planują aplikować o środki finansowe,

-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.Cel szkolenia:Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi realizację następujących celów:

-Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO.

-Zapoznanie uczestników z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów.

-Praktyczna analiza wytycznych obowiązujących w zakresie kwalifikowalności wydatków.

-Przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO0.

-Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów. 

Program

1. Przygotowanie do skutecznej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020

• Właściwa ocena zapisów Wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojpowego w kontekście zobowiązań nakładanych Umową o dofinansowanie

• Ocena kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności wydatków

• Obowiązkowe procedury i rozwiązania instytucjonalne w zakresie realizacji projektu

• Zasady budowy zespołu zarządzającego realizacją projektu

• Formularz zgłoszeniowy SL2014

• Pierwszy Harmonogram płatności i zasady jego aktualizacji

• Zasady wprowadzania zmian w projekcie

• Procedura aneksowania Umowy o dofinansowanie

2. Właściwe wyodrębnienie operacji księgowych dotyczących projektu

• Formy księgowości wyodrębnionej dla nakładów ponoszonych w projektach badawczych

• Wymagane i sugerowane zapisy polityki rachunkowości dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

• Zasady wyodrębniania kont księgowych oraz metoda kodu księgowego

• Sposób wyodrębnienia operacji dla podmiotów prowadzących księgowość uproszczoną

• Zasady prowadzenia ewidencji pozabilansowej

• Kod księgowy stosowany poza systemem księgowym

3. Zasady tworzenia, stosowania i opisywania dokumentacji rozliczeniowej

• Sposób i forma opisywania dokumentów księgowych

• Zasady dokonywania płatności za wydatki w projekcie (nazwy transakcji, rodzaje rachunków bankowych, zaliczkowanie, koszty pośrednie, w tym wydatki ryczałtowe)

• Właściwa archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu – wymagane zapisy i zmiany instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu

• Promocja projektu na poziomie stosowanej dokumentacji – zasady, formy i terminy oznaczania dokumentów związanych z projektem

4. Personel w projektach B+R

• Zasady kwalifikowalnosci wynagrodzeń

• Definicja personelu projektu

• Wymagane zapisy Regulaminu wynagrodzeń w kontekście rozliczeń kosztów zatrudnienia

• Właściwe zapisy umów o pracę zawieranych na potrzeby projektu

• Zasady oddelegowywania personelu do pracy w projekcie w ramach istniejącego stosunku pracy

• Dodatki do wynagrodzeń, premie i nagrody – reguły stosowania

• Zasady monitorowania czasu pracy

• Stosowanie kart czasu pracy

• Zasady rozliczeń umów cywilno-prawnych

• Sposób obsługi Bazy personelu w systemie SL2014

5. Zamówienia publiczne w projektach badawczych realizowane w oparciu o zasadę konkurencyjności i rozeznania rynku

• Zasady ustalania i właściwego szacowania wielkości zamówienia

• Procedura udzielania zamówień zgodnie z regułą konkurencyjności

• Procedura udzielania zamówień w oparciu o rozeznanie rynku

• Możliwe odstępstwa od obowiązku stosowania trybów konkurencyjnych w zamówieniach

• Obsługa Bazy konkurencyjności

• Sposób obsługi Zamówień publicznych w systemie SL2014

6. Właściwa promocja projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE

• Aktualne wymogi w zakresie promocji projektu

• Obowiązkowe formy działań informacyjno-promocyjnych

• Przykłady zastosowań działań informacyjno-promocyjnych w poszczególnych typach projektów

• Dobre praktyki w zakresie dokumentowania działań promocyjnych

7. Wniosek o płatność i zasady rozliczania projektu B+R

• Okres sprawozdawczy i terminy składania Wniosku o płatność

• Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność

• Postęp rzeczowy – wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji.

• Postęp finansowy – dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania.

• Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe

• Wykazywanie dochodu w projekcie.

• Oświadczenia, informacje o politykach wspólnotowych.

• Załączniki do Wniosku o płatność.

• Sposób obsługi Wniosku o płatność w systemie SL2014

8. Obowiązki w zakresie monitorowania efektów projektu realizowanych przy udziale środków pomocowych UE

• Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu

• Zasady dokumentowania postępu rzeczowego projektu

• Monitorowanie wskaźników rezultatu na poziomie Beneficjenta

• Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników

• Zasady raportowania poszczególnych etapów prac badawczych i osiągniętych kamieni milowych

• Trwałość w projektach B+R w perspektywie finansowej 2014-2020.Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.Harmonogram zajęć

szkolenie trwa 2 dni (16h)

zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiadDzień I

Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.12:00 -przerwa kawowa

Godz.14.00 -przerwa obiadowa

Godz.16.00 -przerwa kawowa

Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II

Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.11:00 -przerwa kawowa

Godz.13.00 przerwa obiadowa

Godz.15.00 -przerwa kawowa

Godz.17:00 -zakończenie szkoleniaInwestycja:1190.00zł netto (+23% VAT)Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]

-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:

Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.Kontakt:Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO

ul. Libelta 1a/2

61-706 PoznańGodziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00Departament szkoleń otwartych:

tel. 508 393 926

tel. 577 177 547

tel. 733 544 190

tel. 570 590 060

tel. (61) 3070303

tel. (61) 8102194

tel. (61) 4152036

tel. (61) 4152810

tel. (61) 4152820fax. (61) 6 247 936

fax. (61) 2 786 300info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:

1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.

2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.

3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.

4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencjePOLITYKA RABATOWAPrzy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.Uwagi:Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:-ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków;

-możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. realizacji i rozliczania projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO;

-uzyskanie kompleksowej wiedzy pozwalającej na prawidłowe rozliczanie projektów unijnych;

-uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące nowych zasad kwalifikowania wydatków i przygotowania odpowiedniej dokumentacji;

-podczas szkolenia omówimy najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo księgowych za realizację i rozliczenie danego projektu. 

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Bartosz Wolański

Specjalizacja trenerska:Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. Ab­sol­went stu­diów ma­gi­ster­skich Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go na kie­run­ku In­te­gra­cja eu­ro­pej­ska i po­li­ty­ka re­gio­nalna. Po­sia­da także li­cen­cjat z Eko­no­mii oraz ukoń­czo­ne Stu­dia Po­dy­plo­mo­we z za­kre­su Ra­chun­ko­wo­ści i Kon­tro­li fi­nan­so­wej. Z te­ma­ty­ką fun­du­szy struk­tu­ral­nych zwią­za­ny jest od po­cząt­ku ich funk­cjo­no­wa­nia w Pol­sce. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Wybitny ekspert i trener w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020. Prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia obejmujące tematykę kompleksowej realizacji projektów unijnych.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-04-04 - Zakończenie: 2019-04-05


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-06-13 - Zakończenie: 2019-06-14

Cena: 1190 (PLN) + 23% VAT = 1463.7 PLN

UWAGAZgłoszenie:Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.Kontakt:Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO

ul. Libelta 1a/2

61-706 PoznańGodziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00Departament szkoleń otwartych:

tel. (61) 8 102 194

tel. (61) 4 152 810

tel. (61) 4 152 820

tel. (61) 6 115 034

tel. 508 393 926fax. (61) 6 247 936

fax. (61) 2 786 300info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.plNajważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:

1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.

2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.

3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.

4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencjePOLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.Uwaga:Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-01-25 14:54:24

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach POIR oraz RPO - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS tomHRM | System zarządzania szkoleniami | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io