Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10Opis szkolenia i cel
Celem szkolenia jest warsztatowe przećwiczenie przez uczestników – ilościowych i jakościowych metod tworzenia prognoz i planów sprzedaży. Metody te są ćwiczone na przykładach indywidualnie działających przedsiębiorstw, jak i koordynujących prognozowanie w ramach całego łańcucha dostaw. Prognozy wykorzystywane są do ustalenia działań logistyki w całym zakresie prac przedsiębiorstwa.
Nacisk położony jest na redukcję błędu prognozy – maksymalizację wskaźników obsługi klienta i minimalizację powiązanych kosztów logistycznych. Promowane metody oparte są zarówno o przykłady z praktyki pracy, kalkulacje wykonywane w software, jak i metody promowane przez APICS®. Wszelkie opracowania wykonywane w trakcie trwania szkolenia zostają zdigitalizowane i są dostępne do pobrania z sieci po zakończeniu zajęć.

Korzyści dla uczestników
• poznanie dobrych praktyk tworzenia systemów prognozowania,
• przyswojenie step-by-step przykładów z projektów dotyczących metod redukcji błędów w prognozach,
• opanowanie ilościowych i jakościowych metod prognozowania i planowania sprzedaży,
• podniesienie poziomu satysfakcji klienta i redukcja błędnego poziomu zapasów,
• nabycie umiejętności koordynacja pracy między wydziałami w ramach SOP (planowanie operacji i sprzedaży),
• integracja danych z POS’ów w ramach planowania potrzeb dystrybucji (DRP),
• zrozumienie korzyści wynikających w rozwoju współpracy w łańcuchu dostaw np. CPFR.

Program

Dzień 1/2
1.    Wprowadzenie do logistyki przepływu informacji:
•    rola prognozowania w logistyce, jak i w łącznym procesie planowania działalności przedsiębiorstwa,
•    obiektywne przyczyny dla realizacji prognozowania – „światy” Pull i Push,
•    spójne i rozbieżne cele wewnątrz i na zewnątrz firmy,
•    prognoza sprzedaży, jako podstawa procesu obsługi klienta.

2.    Proces prognozowania, klasyfikacja metod, dobre praktyki pozycje SKU adresowane przez prognozę:

3.    Zastosowanie analizy ilościowej w prognozowaniu (przykłady):
•    zasady pracy z modelami matematycznymi np. identyfikacja i obsługa błędu,
•    określenie zakresu i analiza danych historycznych,
•    model naiwny,
•    średnia ruchoma,
•    średnia ważona,
•    wygładzanie wykładnicze,
•    identyfikacja i potwierdzanie współczynników sezonowości,
•    nieciągłe zamówienia (losowe) tzw. szeregi rzadkie,
•    analiza regresji,
•    metoda Z-Chart (wykres Z),
•    model SARIMA / ARIMA X13,
•    kalkulacja poziomu błędu prognozy i wykorzystanie jego w usprawnianiu systemu prognozowania.

4.    Beer Game (Gra Piwna) – symulacja pracy poszczególnych podmiotów łańcucha logistycznego dla uzyskania maksymalnego poziomu trafności prognozy (udział w rynku i satysfakcja klienta) przy jednocześnie najmniejszym błędnym poziomie zapasu. Użycie w prognozowaniu analizy ilościowej i jakościowej.
 
Dzień 2/2
1.    Omówienie wyników warsztatu Beer Game:
•    konsekwencje brak identyfikacji popytu niezależnego i zależnego,
•    występowanie efektu Forestera, czyli tzw. efektu bicza w praktyce prognozowania,
•    skutki dla przedsiębiorstwa, jak i dla całego łańcucha logistycznego,
•    sposoby ograniczania efektu Forestera.

2.    Uzgadnianie prognoz:
•    horyzonty czasowe prognozowania,
•    grupy asortymentowe czyli tzw. rodziny produktów – korzyści z użycia,
•    uzgadnianie bottom-up, top-down i mieszane,
•    stosowanie planistycznej listy materiałowej dla „nie pytania o każdy wariant pozycji sprzedawanej”,
•    praca z planowaną dostępnością magazynową i tzw. dostępnością do obiecania (ATP).

3.    Analiza jakościowa w prognozowaniu:
•    dlaczego analiza ilościowa sama w sobie nie jest wystarczająca,
•    kiedy krytycznym jest stosowanie analizy jakościowej,
•    analiza jakościowa – metody heurystyczne.

4.    Dokładność prognozowania:
•    przedział ufności prognozy,
•    dokładność prognoz – kalkulacja błędu,
•    sposoby redukcji błędów prognozy - omówienie w przykładach, konkretnych, praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych branżach na rynku globalnym.

5.    Kooperacja przedsiębiorstw w prognozowaniu sprzedaży:
•    ograniczenia prognozowania indywidualnego,
•    korzyści wynikające z kooperacji w obszarze prognozowania,
•    strategia współdziałania w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów (CPFR),
•    zasady wdrażania CPFR,
•    VMI (Vendor Managed Inventory) w ramach koncepcji CPFR.

6.    Miejsce prognozowania w procesie SOP:
•    cztery strategie łączenia prognoz z planami – silne i słabe strony,
•    współpraca z i agregacja danych z POS’ów i sprawne planowanie potrzeb dystrybucji (DRP),
•    przeliczanie prognoz na niższe poziomy list materiałowych – wsparcie planowania materiałowego i logistycznego (włącznie z zakupowym łańcuchem dostaw),
•    kalkulacja zapasów bezpieczeństwa.

7.    Narzędzia informatyczne we wsparciu prognozowania:
•    tworzenie otwartych systemów agregacji danych z wielu źródeł,
•    elastyczne systemy przetwarzania i raportowania np. Crystal Reports.

8.    Zakończenie zajęć:
•    podsumowanie i źródła wiedzy, również rekomendowane formularze audytu,
•    wskazanie zasad prowadzenia follow-up dla dalszego rozwoju wiedzy,
•    sesja ocen.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-04-23 - Zakończenie: 2020-04-24


Miejsce: Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
Rozpoczęcie: 2020-09-14 - Zakończenie: 2020-09-15


Miejsce: Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
Rozpoczęcie: 2020-11-16 - Zakończenie: 2020-11-17

CENA standardowa:
1690 PLN + 23% VAT = 2078.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1490 PLN + 23% VAT = 1832.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2019-12-13 12:51:51

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io