Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Ekspert sp z o.o.

Przejdź do formularza kontaktowego

Prawo pracy - nowości i zmiany w 2010r


Od 1 stycznia 2010r. wchodzą w życie zmiany przepisów prawa pracy, dotyczące m.in. rodzicielstwa i macierzyństwa.
Znaczne wydłużenie urlopów macierzyńskich, możliwość łączenia wykorzystywania urlopu ze świadczeniem pracy i związane z tym dłuższe okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego to z pewnością zmiany najbardziej widoczne, ale nie jedyne.

Niektóre z nowych przepisów mają wpływ na zmniejszenie kosztów działalności pracodawcy.

Na szkoleniu omówione zostaną praktyczne konsekwencje zmian w prawie pracy, zarówno te, które już nastąpiły, jak i te które wejdą w życie lada chwila oraz wskażemy obszary potencjalnych błędów i pomyłek.

Program

1. Dodatkowe urlopy macierzyńskie, urlopy ojcowskie
2. Zmiany w zakresie bhp

* Ograniczenie wymogów w stosunku do pracownika wyznaczonego do ochrony przeciwpożarowej
* Umożliwienie wykonywania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przez samego pracodawcę

3. Zmiany w zakresie ustalania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

4. Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego prowadzenia akt osobowych

5. Szkolenia pracowników

* zmiany w zakresie zaliczania czasu szkoleń do czasu pracy, rekompensata czasu nauki,
* nowe regulacje odnoszące się do zobowiązań związanych ze skierowaniem pracownika na szkolenie.

6. Pakiet antykryzysowy

* zastosowanie ustawy z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035), okres obowiązywania ustawy,
* przedłużanie okresu rozliczeniowego czasu pracy, ustalanie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika, obniżania wymiaru czasu pracy,
* ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony ,
* Świadczenia wyrównawcze dla pracownika objętego przestojem ekonomicznym i świadczenia dla przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych - procedura ubiegania się o świadczenia, wysokość świadczeń
* ochrona pracownika podczas przestoju ekonomicznego,
* dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz wypłaty stypendiów dla pracowników u przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który utworzył fundusz szkoleniowy

7. Zmiany w zakresie opodatkowania świadczeń z ZFŚS z zastosowaniem od 1 stycznia 2009 r.

8. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy kierowców

* Dalsze ograniczenie czasu pracy w porze nocnej
* Nowa regulacja w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców

9. Ustawa o praktykach absolwenckich - umowy o praktyki absolwenckie


10. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego - uszczegółowienie przepisów regulujących wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy świadczeń


11. Umowy o pracę i inne dokumenty kadrowe także w językach obcych - konsekwencje dla pracodawcy

12. Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych

* Zmiany w podleganiu ubezpieczeniom przez osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
* Ubezpieczenie wypadkowe od umów zlecenia obowiązkowe

13. Emerytury pomostowe - nowa składka obciążająca pracodawcę, określenie prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym, redaktor merytoryczny publikacji aktualizowanej Teczka kadrowca w jednostce budżetowej, Wyd. Beck InfoBiznes, autor 21 książek oraz ponad 1000 artykułów z tego zakresu


Miejsce: GDYNIA
Rozpoczęcie: 2010-02-10 - Zakończenie: 2010-02-10

Cena: 420 (PLN) (zwolnione z VAT) 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Prawo pracy - nowości i zmiany w 2010r
Organizator: Ekspert sp z o.o.


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io