Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.


Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.Grupa docelowa:Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach organów administracji wyspecjalizowanej – nadzoru budowlanego, do pracowników RDOŚ i WIOŚ, do organów administracji ogólnej, typu: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek i do organów występujących jako instytucje zarządzające środkami finansowymi i badające prawidłowość procedur: urząd marszałkowski, ARiMR. DO udziału w zajęciach zachęcamy również wszystkie osoby zainteresowane tematem prawa ochrony środowiska w w procesie inwestycyjno-budowlanym.Cel szkolenia:Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawem i praktyką udzielania zezwoleń w procesie inwestycyjno-budowlanym z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska; w ramach szkolenia zostaną zaprezentowane w sposób kompleksowy poszczególne etapy postępowania i decyzje/pozwolenia/zezwolenia/zgłoszenia wymagane na poszczególnych etapach tego procesu.

Program

Program szkolenia:1. Zagadnienia ogólne:

a) źródła prawa ochrony środowiska w kontekście procesu inwestycyjnego

akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska, w tym – powiązania norm prawnych wynikających z różnych przepisów prawa administracyjnego (prawa planowania i zagospodarowania i planowania przestrzennego, prawa budowlanego, przepisów o ochronie zabytków i specustaw) - omówienie regulacji unijnej i krajowej, obejmującej:

• dyrektywy w sprawie ocen oddziaływania na środowisko

• przepisy regulujące planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

• system ocen oddziaływania na środowisko

• zgody wodnoprawne

• proces inwestycyjny w oparciu o prawo budowlane

• rola specustaw w procesie inwestycyjnym

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne akty prawa miejscowego w związku z realizacją inwestycji

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i określenie sposobu lokalizacji inwestycji z mpzp

• program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, program ochrony powietrza, uchwała antysmogowa, park kulturowy i ochrona zabytków, inne uchwały ws. powołania form ochrony przyrody (w tym krajobrazu) i inne akty ograniczające możliwość realizacji inwestycji

• obszary Natura 2000 i zarządzenia ws. planów zadań ochronnych

c) akty administracyjne wymagane w procesie inwestycyjnym

• koncepcja ciągu działań w procesie inwestycyjnym

• decyzje, zezwolenia i pozwolenia oraz zgody – charakter prawny, kolejność uzyskiwania

d) podstawowe pojęcia w prawie ochrony środowiska

• emisja i zanieczyszczenie

• instalacja, zakład, urządzenie

• tytuł prawny

• podmiot korzystający ze środowiska, przedsiębiorca, prowadzący instalację, władający instalacją, użytkownik urządzenia

• pozwolenie na korzystanie ze środowiska (pozwolenie emisyjne)

• zgoda wodnoprawna2. procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)

a) ustalenia wstępne:

• pojęcie przedsięwzięcia,

• rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (I i II grupa)

b) kiedy decyzja środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana?

• kwalifikowanie przedsięwzięć - zmiana użytkowania, budowa/rozbudowa/montaż, przedsięwzięcia powiązane technologicznie i funkcjonalnie

c) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• zawartość raportu i karty informacyjnej przedsięwzięcia

• oddziaływanie na obszar Natura 2000

• oddziaływanie na cele środowiskowe dla wód – nowe wymagania Prawa wodnego

• wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami

• właściwość organów i współdziałanie - (w tym nowe organy współdziałające – organ właściwy ds. pozwoleń zintegrowanych oraz do wydania zgody wodnoprawnej)

• strony postępowania

• udział społeczny w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sposób jego dokumentowania

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z I i II grupy

• odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• jak weryfikować prawidłowość procedury ooś w kontekście dofinansowania ze środków unijnych?3. ochrona środowiska a tzw. lex deweloper

• wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

• ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych a decyzja środowiskowa

• uchwała rady gminy a studium i park kulturowy

• udział społeczny w postępowaniu4. Prawo budowlane a ochrona środowiska:

• podstawowe pojęcia – proces inwestycyjno-budowlany, obiekt budowlany, inwestor itp.

• ochrona środowiska w przepisach prawa budowlanego

• wniosek o wydanie pozwolenia na budowę - weryfikacja zgodności wniosku z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „mała zmiana budowlana”, administracyjne kary pieniężne

• pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana, koncepcja milczącej zgody organu

• decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego a zmiana lub wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę

• „uzdrowienie” samowoli budowlanej a brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach5. Pozostałe akty administracyjne w procesie inwestycyjnym:

• relacja zezwoleń inwestycyjnych (decyzji wykonawczych) do pozwoleń emisyjnych – założenia, relacja, kolejność uzyskiwania

• zgoda na wycinkę drzew i krzewów,

• zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wraz z najnowszymi zmianami – operat pożarniczy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

• pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji,

• pozwolenie zintegrowane,

• pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza a zgłoszenie instalacji

• zgody wodnoprawne6. pozostałe wymogi w procesie inwestycyjnym

• Pomiary emisji, ich ewidencjonowanie i raportowanie

• zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji,

• obowiązki informacyjne: Analiza porealizacyjna, oddanie do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji i zakończenia rozruchu instalacji, raport początowy, audyt energetyczny

• utrzymanie budynków7. sankcje za nieprzestrzeganie wymogów prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

• Rodzaje sankcji: grzywny, administracyjne kary pieniężne, kary pozbawienia wolności itp.

• Odpowiedzialność administracyjna (kary Pieniężne, wstrzymanie pracy instalacji, cofniecie lub ograniczenie pozwolenia emisyjnego)

• Odpowiedzialność karna (kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko środowisku)

• Odpowiedzialność cywilna za szkody (majątkowe) i uszczerbki (szkody na osobie), roszczenia negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń).

Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.Harmonogram zajęć

szkolenie trwa 2 dni (16h)

zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiadDzień I

Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.12:00 -przerwa kawowa

Godz.14.00 -przerwa obiadowa

Godz.16.00 -przerwa kawowa

Godz.18:00 -zakończenie szkoleniaDzień II

Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.11:00 -przerwa kawowa

Godz.13.00 przerwa obiadowa

Godz.15.00 -przerwa kawowa

Godz.17:00 -zakończenie szkoleniaInwestycja:1250.00zł netto (+23% VAT)Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]

-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:

Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy  wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.Kontakt:Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO

ul. Libelta 1a/2

61-706 PoznańGodziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00Departament szkoleń otwartych:

tel. 508 393 926

tel. 577 177 547

tel. 733 544 190

tel. 570 590 060

tel. (61) 3070303

tel. (61) 8102194

tel. (61) 4152036

tel. (61) 4152810

tel. (61) 4152820fax. (61) 6 247 936

fax. (61) 2 786 300info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:

1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.

2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.

3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.

4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencjePOLITYKA RABATOWAPrzy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.Uwagi:Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

Pozyskanie wiedzy o poszczególnych wymogach procesu inwestycyjno-budowlanego na tle wymagań prawa ochrony środowiska z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów administracji (interpretacje, poradniki itp.) wzbogacone praktycznymi przykładami stosowania prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

dr hab. Anna Haładyj

Specjalizacja trenerska:Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne. Specjalistka w zakresie prawa ochrony środowiska, zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenami oddziaływania na środowisko, dostępem do informacji o środowisku i informacji publicznej. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Zarządzania Środowiskiem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Laureatka IV. edycji konkursu na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska organizowanej przez Fundację im. Nowickiego (2003 r.) Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym medalem za długoletnią służbę. Otrzymała stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowione dla wybitnego młodego naukowca zatrudnionego na Uczelni. Autorka łącznie blisko 100 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim; uczestniczyła z referatami w wielu konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych). Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Praktyk w konsultingu ochrony środowiska; od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2020-06-18 - Zakończenie: 2020-06-19


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2020-04-02 - Zakończenie: 2020-04-03


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2020-06-18 - Zakończenie: 2020-06-19

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-10-14 15:29:35

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io