Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10
Korzyści dla uczestników

Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa celnego które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Szkolenie pozwoli uzyskać informacje jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną w obsłudze procedur celnych.

Możliwość uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień nie objętych programem seminarium:
• środki taryfowe w handlu zagranicznym,
• taryfy celne, kontyngenty taryfowe, pobór ceł,
• środki pozataryfowe,
• plafony taryfowe,
• refundacje wywozowe do artykułów rolno - spożywczych.

Program

Dzień I i II - Obsługa celna transakcji w obrocie z krajami poza UE wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r.

1. Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej:
• źródła polityki celnej i prawa celnego,
• konwencje międzynarodowe
• prawo UE
• ustawy krajowe
• unia celna,
• kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej.
• I instancja
• II instancja
• Nowa struktura KAS I jej zadania.

2. Podstawy stosowania prawa celnego:
• podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej,
• procedury zwykłe – transakcja sprzedaży
• procedury celne - zwykłe i specjalne.
• skład celny,
• odprawa czasowa oraz Karnet ATA,
• końcowe przeznaczenie,
• uszlachetnianie czynne,
• uszlachetnianie bierne.
• Tranzyt/ karnet TIR.

3. Elektroniczne zgłoszenia celne – komunikaty oraz komunikacja z Organami celno - skarbowymi:
• CELINA,
• ECS,
• NCTS.

4. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
• Jednolity Dokument Administarcyjny - SAD,
• Faktura handlowa (proforma, celna),
• List przewozowy,
• Pozostałe dokumenty wymagane do odprawy celnej.

5. Zgłoszenie celne:
• Definicja zgłoszenia celnego,
• Formy zgłoszeń celnych,
• Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.

6. Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE:
• VAT (podatek od towarów I usług) – prawidłowe rozliczenia podatku,
• Akcyza – prawidłowe funkcjonowanie w podatku.

7. Elementy kalkulacyjne:
• pochodzenie towarów,
• niepreferencyjne,
• preferencyjne,
• wartość celna,
• w tym element doliczane i odliczane od wartości,
• taryfa celna – ustalanie kodu taryfy celnej.

8. Postępowanie celne:
• przedstawicielstwo w sprawach celnych – pośrednie oraz bezpośrednie, odpowiedzialność Agencji Celnych jako podmiotu pośredniczącego w obrocie towarowym z zagranicą,
• kontrola towarów
• weryfikacja zgłoszenia celnego,
• rewizja towaru,
• rewizja wstępna,
• zwolnienie towaru w trakcie weryfikacji,
• pobieranie próbek,
• postępowanie administracyjne.

9. Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.

10. AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
• co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
• uzyskanie pozwolenia,
• przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
• praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
• wymogi i zakres kontroli przeprowadzanej przez Organy Celne w przypadku starania się o status.

11. Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
• podstawy prawne uproszczeń celnych,
• procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
• podstawy prawne uproszczeń celnych,
• na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
• formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
• wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
• pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
• czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
• elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.

12. Ćwiczenia praktyczne – analiza case study

13. Deregulacja agenta celnego:
• brak wymogu zdawania egzaminu państwowego,
• umiejętności i kompetencje,
• odpowiedzialność.
Dzień III

1. Unijny Kodeks Celny – najważniejsze merytoryczne zmiany kodeksowe:
• rodowód unijnego kodeksu celnego po 1 maja 2016r.,
• faza przejściowa przepisów celnych z wspólnotowego kodeksu celnego,
• podstawowe zmiany merytoryczne w UKC - nowe definicje:
• przedstawiciel celny,
• formalności celne,
• środki polityki handlowej.
• zadania i środki organów celnych określone w UKC:
• w zakresie bezpieczeństwa,
• w zakresie kontroli.
• zmiana podejścia do powrotnego wywozu,
• przepływ informacji pomiędzy podmiotami a organami celnymi:
• e-zgłoszenia celne,
• e-pozostała wymiana informacji.
• informatyzacja podstawą działania UKC:
• programy do komunikacji z organem celnym,
• programy do 2020r..
• postępowania administracyjne:
• decyzja administracyjna,
• pozwolenie,
• postępowanie administracyjne.
• zarządzanie ryzykiem i kontrola celna,
• jedno okienko:
• kontrole w jednym miejscu przez inne organy uprawnione.
• zasady obliczania kwot należności celno-przywozowych:
• wartość celna,
• korekty wartości celnej,
• podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu czynnym,
• podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu biernym.
• procedury celne:
• zwykłe,
• specjalne.
• tymczasowe składowanie:
• zmiany w magazynie czasowego składowania,
• zmiana okresu składowania.
• scentralizowana odprawa celna:
• przeniesienie pozwolenia krajowego na terytorium UE.
• rewizja towaru i pobieranie próbek:
• brak wymogu obecności przedstawiciela przy kontroli i obieraniu próbek.
• nowe podejście do uzyskania AEO:
• nowe audyty,
• rozszerzenie przywilejów w UKC.
• zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
• zmiany w zakresie pochodzenia towarów:
• nowe zasady ustalania pochodzenia towarów,
• ustalanie pochodzenia o reguły pochodzenia w państwie importera.
• analiza porównawcza z WKC.

2. Najnowsze zmiany w prawie około celnym i podatkowym w zależności od następujących nowelizacji przepisów.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-04-22 - Zakończenie: 2020-04-24


Miejsce: Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
Rozpoczęcie: 2020-05-06 - Zakończenie: 2020-05-08


Miejsce: Gdańsk - Hotel Novotel Marina***
Rozpoczęcie: 2020-06-03 - Zakończenie: 2020-06-05

CENA standardowa:
2190 PLN + 23% VAT = 2693.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1890 PLN + 23% VAT = 2324.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-16 12:03:20

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io