Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10
Korzyści dla uczestników
Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Cele szkolenia
• rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN,
• samodzielność i branie odpowiedzialności za wdrażanie narzędzi Lean
• budowanie autorytetu Liderów Lean w firmie
• przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN.

Program

1. Wprowadzenie:
• poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne,
• czym jest Lean?
• nasze silne i słabe strony: „Mur kompetencji” w organizacji Lean,
• profil kompetencji indywidualnych i zespołowych a koncepcja Kaizen,
• mini leksykon LEAN.

2. Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN:
• „strategia firmy na rynku konkurencyjnym” – gra fabularyzowana,
• strategia wspólnoty celów w organizacji LEAN,
• definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele,
• źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania,
• typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?

3. Mentalność lidera KAIZEN:
• gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum,
• postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba,
• budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia,
• umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań,
• co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
• strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów wg LEAN.

4. Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN:
• „sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe,
• odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów,
• rola lidera – koordynatora Lean,
• działanie na podstawie niepełnych informacji,
• przekazywanie informacji - precyzja w konstruowaniu komunikatów,
• test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN.

5. Autorytet lidera Lean – czy można się tego nauczyć?
• „Test Millgrama” – rola komunikacji w budowaniu autorytetu,
• komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi,
• atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN,
• inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?
• test inteligencji emocjonalnej – zadanie na forum zespołu.

6. Inteligencja społeczna w organizacji Lean:
• podstawy pozytywnych relacji w pracy zespołów produkcyjnych,
• zadanie symulacyjne – praca w podzespołach – wnioski do dalszej pracy,
• postawa i nastawienie w sytuacjach konfliktowych,
• jasne i konkretne cele i zadania jako podstawa efektywności,
• nastawienie na realizację celów produkcyjnych i rozwiązywanie problemów,
• oddziel człowieka od problemu.

7. Komunikacja interpersonalna w praktyce:
• „skomplikowana konstrukcja” – gra symulacyjna, zarządzanie informacją i efektywny przekaz,
• kontakt na poziomie werbalnym,
• spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• zakazane zwroty i wyrażenia w komunikacji zawodowej,
• umiejętność dostosowania się do różnego stylu komunikacji podwładnych i przełożonych.

8. Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji:
• „historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum,
• aktywne słuchanie – nasza definicja,
• dlaczego warto słuchać?
• jak skutecznie perswadować?
• parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz,
• otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne.

9. Zbieranie informacji:
• umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie,
• odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy,
• zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy.

10. Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN:
• „dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne,
• zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego,
• typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera,
• zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi,
• budowa modelu wyrażeń asertywnych.

11. Elementy komunikacji w praktyce LEAN:
• zarządzanie wizualne czyli…?
• 5S i zarządzanie wizualne,
• kanban w naszej firmie,
• spotkania informacyjne w obszarach,
• tablice i matryce informacyjne,
• oznaczenia obszarów, komunikaty BHP..,
• gospodarka magazynowa, stany min i max,
• komunikacja w zespołach Kaizen,
• przykłady zasad komunikacji zgodnych z Lean w naszej firmie.

12. Jak komunikować w czasie wdrażania narzędzi Lean? – sztuka perswazji i przekonywania:
• dlaczego powinniśmy przestrzegać zasad 5S?
• jak wdrażać nowe standardy pracy?
• korzyści dla firmy i pracowników przy realizacji koncepcji Kaizen,
• co się stanie jeżeli nie wdrożymy skutecznego systemu sugestii w firmie?
• jak możemy wygrywać z konkurencją ograniczając MUDA we własnych obszarach pracy?
• narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów – dlaczego musimy umieć z nich korzystać?
• przezbrojenia wg SMED – co nam to daje?
• sytuacje z mojego obszaru… ćwiczenia.

13. Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte:
• co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku,
• powody trudnych zachowań,
• ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię),
• jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
• scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony.

14. „Mini Fabryka Lean” – gra symulacyjna:
• komunikacja wewnątrz i pomiędzy wydziałami w praktyce,
• zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji.

15. Podsumowanie i wnioski: nad czym powinniśmy pracować?
• zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty,
• ocena warsztatu i certyfikaty.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
Rozpoczęcie: 2020-05-25 - Zakończenie: 2020-05-26


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-10-15 - Zakończenie: 2020-10-16

CENA standardowa:
1490 PLN + 23% VAT = 1832.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1290 PLN + 23% VAT = 1586.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-12-12 16:18:31

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io