Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych. Zakres odpowiedzialności szefa i pracownika.


Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych. Zakres odpowiedzialności szefa i pracownika. Praktyczne warsztaty.Grupa docelowa:1. Kierownicy zamawiających, szczególnie jednostek sektora finansów publicznych

2. Pracownicy wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3. Członkowie komisji przetargowych

4. Osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządczą.Cel szkolenia:1. Zapoznanie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Zdefiniowanie relacji pomiędzy ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a Prawem zamówień publicznych

3. Umiejscowienie zamówień publicznych w systemie kontroli zarządczej w jednostce

4. Zminimalizowanie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5. Zaznajomienie z aktualnymi liniami orzeczniczymi organów dyscyplinarnych.

Elektronizacja zamówień publicznych

Od 18 kwietnia 2018 obowiązuje składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpiła pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.

Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.

Ponadto omówiona zostanie koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.

Program

Dzień I

Charakter odpowiedzialności dyscyplinarnej

1. Odpowiedzialność w wyniku kontroli a odpowiedzialność dyscyplinarna

2. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Zamówienia publiczne a gospodarka finansowa jednostki

Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Odpowiedzialność kierownika jednostki

2. Odpowiedzialność pracowników jednostki

3. Odpowiedzialność osób niebędących pracownikami jednostki

4. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej

Rola kierownika w kształtowaniu zakresu odpowiedzialności pracowników

1. Powierzanie obowiązków lub czynności pracownikom

2. Prawo powierzenia czynności lub obowiązków

3. Forma powierzenia

Postępowanie w spawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

2. Postępowanie przed Komisją Orzekającą pierwszej instancji

3. Postępowanie przed Główną Komisją Orzekającą

4. Postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznychDzień II

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Wina jako przesłanka przedmiotowa naruszenia dyscypliny finansów publicznych

2. Skutki nowelizacji ustaw w postepowaniu dyscyplinarnym

3. Szkodliwość czynu dla finansów publicznych a stopień naruszenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Przesłanki włączające odpowiedzialność

1. Wartość naruszenia

2. Świadomość niezgodności z prawem

3. Skutki zdarzeń losowych

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Rodzaje kar dyscyplinarnych

2. Zasady wymierzania kar

3. Odstąpienie od ukarania a umorzenie postępowania

Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Zakres odpowiedzialności finansowej osób wykonujących czynności zamówieniowe

2. Czyny dyscyplinarne na etapie przygotowania postepowania

3. Czyny dyscyplinarne na etapie przeprowadzenia postepowania

4. Czyny dyscyplinarne po udzieleniu zamówienia

Odpowiedzialność kierownika a odpowiedzialność pracownika

1. Charakter i znaczenie podpisu kierownika zamawiającego

2. Wykonanie czynności a sporządzenie projektu

3. Wykonanie czynności a zatwierdzenie SIWZ lub protokołu postępowania

Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

1. Kontrola zarządcza a zamówienia

2. Charakter i znaczenie uregulowań wewnętrznych

3. Odpowiedzialność za zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:1. Poznanie relacji między zamówieniami publicznymi a gospodarką finansową w jednostce

2. Weryfikacja bieżącego orzecznictwa dyscyplinarnego

3. Umiejętność rozróżnienia odpowiedzialności określanej przez organy kontroli od odpowiedzialności w rozumieniu sankcyjnym

4. Zapoznanie się z zasadami obrony w postępowaniach dyscyplinarnych

5. Zdefiniowanie możliwości zmniejszenia dolegliwości dyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia naruszenia

6. Ustalenie wpływu pracowników na zakres odpowiedzialności szefów

7. Uzyskanie praktycznych odpowiedzi na pytania:

• Czy pracownik „od zamówień publicznych” może ponosić odpowiedzialność za gospodarkę finansową?

• Jak podzielić się odpowiedzialnością z pracownikiem?

• Czy szef odpowiada za czynności dokonane przez pracownika?

• Jak nie doprowadzić szefa do odpowiedzialności dyscyplinarnej?

• Jak pomóc szefowi w zminimalizowaniu skutków odpowiedzialności dyscyplinarnej?

• Do czego są przydatne regulacje wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych? 

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Trener - praktyk, przewodniczący regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, były zastępca prezesa regionalnej izby obrachunkowej, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk w zakresie udzielania i kontrolowania zamówień publicznych, wykładowca akademicki, trener i autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-09-30 - Zakończenie: 2019-10-01


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-09-30 - Zakończenie: 2019-10-01


Miejsce: Poznań
Rozpoczęcie: 2019-10-28 - Zakończenie: 2019-10-29

Cena: 1250 (PLN) + 23% VAT = 1537.5 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-05-29 14:59:29

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych. Zakres odpowiedzialności szefa i pracownika.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io