Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Metodyka SIX-SIGMA - optymalizacja procesów biznesowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.


Metodyka SIX-SIGMA - optymalizacja procesów biznesowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.Grupa docelowa:Program szkolenia przeznaczony jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz wszystkich osobach zainteresowanych tematyką optymalizacji procesów biznesowych.Cel szkolenia:Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami w oparciu o metodykę Six-Sigma i cykl usprawniania procesów DMAIC, tak aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna.

Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów.

Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usług w ramach danej organizacji.

Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne.

Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów biznesowych.

To bogate kompendium wiedzy na temat większości narzędzi stosowanych w kształtowaniu szczupłej organizacji opartej o konkretne przykłady i argumentację trenera pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze wyniki i sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom. 

Program

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

• Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.

• Omówienie głównych elementów warsztatów.

2. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.

• Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów.

• Działania w ramach zarządzania procesowego.

• Model przebiegu pracy.

• Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.

• Etapy projektu doskonalenia procesów.

• Miary CTQ - w jaki sposób je definiować i jakie mają znaczenie w architekturze procesowej i efektywnym zarządzaniu.

3. PODSTAWOWE ZASADY LEAN MANAGEMENT I WPROWADZENIE DO METODYKI LEAN SIX-SIGMA.

• Wprowadzenie do idei Lean w przedsiębiorstwie.

• Techniki zbierania i analizy informacji.

• Karta rozwiązania problemu.

• Warsztaty Lean – droga do szybkich udoskonaleń:

o Zdefiniowanie obszaru usprawnień.

o Analiza i selekcja kluczowych problemów.

o Identyfikacja powodów usprawnień.

o Zaplanowanie środków zaradczych.

o Implementacja.

o Porównanie rezultatów.

o Standaryzacja.

• Zespoły Lean – wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów.

• Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej.

4. WYKORZYSTANIE GŁOSU KLIENTA (VOC) NA RZECZ WZROSTU JAKOŚCI WYNIKÓW PROCESÓW.

• Czym jest Głos Klienta (VoC).

• Wartość postrzegana przez klienta.

• Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach zmian?

• Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta.

• Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.

• Wpływ miary VoC na strategię biznesową.

5. PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (VSM).

• Strumień wartości – a właściwie, co to takiego?

• Mapowanie i definiowanie aktualnych procesów biznesowych.

• Projektowanie stanu przyszłego i definiowanie głównych ról zgodnie ze strumieniem wartości.

• Interdyscyplinarne zespoły obsługujące strumień wartości.

6. STANDARYZACJA PRACY W PROCESACH WSPIERAJĄCYCH.

• Cel standaryzacji pracy – smutna konieczność czy podstawa do właściwych zmian?.

• Analiza procesów pod kontem poszukiwania ograniczeń.

• Instrukcja tworzenia standardów w procesach wspierających – czyli krok po kroku w kierunku doskonałości.

7. IDENTYFIKACJA PRZEBIEGU WARTOŚCI W PROCESACH BIUROWYCH I USŁUGOWYCH.

• Wariantowość przepływu aktywności w procesach biurowych i usługowych.

• Techniki grupowania zadań i unifikacja przepływów.

• Identyfikowanie kluczowych czynności.

• Lean Office w procesach biurowych (5S w biurze, 5S w komputerze).

• Lean Office na produkcji.

• Wybór technik zarządzania wizualnego.

8. PROJEKTOWANIE SYSTEMU SSĄCEGO ORAZ ELIMINACJA WĄSKICH GARDEŁ DLA PROCESÓW.

• Projektowanie sygnałów wizualnych i ustalenie optymalnego typu systemu ssącego dla organizacji.

• Ustalenie zasad podejmowania decyzji – krytyczne spojrzenie na powszechne praktyki.

• Faza 1. Identyfikacja ograniczeń.

• Faza 2. Zapewnienie widoczności ograniczeń.

• Faza 3. Ustalenie limitów.

• Faza 4. Monitorowanie systemu.

9. NARZĘDZIA I TECHNIKI SIX-SIGMA.

• Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA.

• Analiza Pareto.

• Metoda Why-why.

• System naprowadzania.

• Listy kontrolne.

• Narzędzia liczące.

• Poka Yoke.

• Cykl DMAIC

• Definiowanie sekwencji.

• Wskaźniki istotnych warunków.

• System wykrywania niewłaściwego miejsca.

• SIX-SIGMA – czym jest i jak ją wykorzystać w praktyce.

10. PROJEKTY OPTYMALIZACJI PROCESÓW – METODYKA LEAN SIX-SIGMA I CYKL DMAIC W PRAKTYCE – WARSZTAT SYMULACYJNY OCZAMI PRAKTYKA.

Etap Definiowania (D)

• Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji.

• Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego.

• Modelowanie procesu - SIPOC.

• Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.

Etap Pomiaru (M)

• Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.

• 4 kroki do zbierania danych (definicja operacyjna, źródła i typy danych, analiza systemu pomiarowego, próbki losowe)

• Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.

• Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.

• Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.

Etap Analizy (A)

• Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)

• Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko.

• Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA).

• Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach

• Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.

Etap usprawniania (I) i sterowania (C)

• Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach.

• Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów.

• Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian.

• Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości.

11. ZASTOSOWANIE LEAN W RÓŻNYCH DZIAŁACH NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI – CASE STUDY.

• Doskonalenie procesów sprzedaży i marketingu.

• Doskonalenie procesów w dziale zakupów.

• Doskonalenie procesów produkcyjnych.

• Doskonalenie procesów w działach finansowych.

• Doskonalenie procesów w dziale rachunkowości.

• Doskonalenie procesów w dziale obsługi Klienta.

• Doskonalenie procesów w dziale HR.

12. LEAN SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI.

• Podejście klasyczne do zarządzania projektami a podejście Lean.

• Co się właściwie zmienia? – pryncypia Lean w zarządzaniu projektami.

• Metodyka zarządzania projektami Lean Project Management.

• Iteracyjne wytwarzanie produktów usługowych w Lean.

• Projektowanie usług zgodnie z metodą wytwórczą 3P.

13. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.

Informacje organizacyjne:Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.Harmonogram zajęć

szkolenie trwa 2 dni (16h)

zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiadDzień I

Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.12:00 -przerwa kawowa

Godz.14.00 -przerwa obiadowa

Godz.16.00 -przerwa kawowa

Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II

Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia

Godz.11:00 -przerwa kawowa

Godz.13.00 przerwa obiadowa

Godz.15.00 -przerwa kawowa

Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:1690.00zł netto (+23% VAT)Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]

-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:

Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2050 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.Kontakt:Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO

ul. Libelta 1a/2

61-706 PoznańGodziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00Departament szkoleń otwartych:

tel. 508 393 926

tel. 577 177 547

tel. 733 544 190

tel. 570 590 060

tel. (61) 3070303

tel. (61) 8102194

tel. (61) 4152036

tel. (61) 4152810

tel. (61) 4152820fax. (61) 6 247 936

fax. (61) 2 786 300info@szkolenia-semper.pl

www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:

1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.

2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.

3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.

4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencjePOLITYKA RABATOWAPrzy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.

Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego. 

Zdobyta wiedza

• Uczestnicy dowiedzą się czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania?

• Zrozumieją na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) oraz cykl DMAIC i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu?

• Jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?

• Jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?

• Jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?

• Jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?

• Jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów?

• W jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

dr inż Martin Daliga

Specjalizacja trenerska:

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-04-11 - Zakończenie: 2019-04-12


Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-06-24 - Zakończenie: 2019-06-25

Cena do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-02-04 11:31:35

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Metodyka SIX-SIGMA - optymalizacja procesów biznesowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS tomHRM | System zarządzania szkoleniami | tomHRM.com | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | tomCRM | tomDMS.pl | boardroom.io