Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

MOTYWACJA w organizacji LEAN


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10

Opis szkolenia
Czym jest motywacja i jaki mamy na nią wpływ, zwłaszcza gdy pracownik twierdzi że za mało zarabia lub praca jest dla niego wyłącznie koniecznością życiową?
Fundamentalnym elementem KAIZEN jest człowiek. Można zmusić kogoś do zrobienia czegoś ale nie można nikogo zmusić do zainteresowania tym co robi. Nie można zmusić ludzi do myślenia, muszą być tym sami zainteresowani. W firmie najpierw musimy ukształtować ludzi zamiast zaczniemy kształtować produkt lub usługę. Prawdziwy LEAN nie polega wyłącznie na stosowaniu jego narzędzi do każdego procesu ale na rozwijaniu u każdego pracownika sposobu myślenia nastawionego na ciągłe doskonalenie i tworzenie standardów. Doskonalenie umiejętności motywacji pozwala na budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz metodyczne rozwiązywanie problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Dlatego ten warsztat głownie nakierowany jest na praktyczne umiejętności pracy z podwładnymi i uczy jak eliminować trudności związane z wprowadzaniem zmian w organizacji LEAN. Razem musimy przejść zmianę mentalną od myślenia: „Nie da się!” do „Jak to zrobimy?”

Szkolenie jest odpowiedzią na pytania, które dręczą menagerów niższego i średniego szczebla LEAN odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie w firmach produkcyjnych i usługowych:
• jak unikać konfliktów i niezadowolenia przy wdrażaniu narzędzi LEAN
• jak prawidłowo komunikować o systemach motywacji i oceny pracy podwładnych?
• jak zmotywować pracowników do stosowania metod ciągłego doskonalenia sposobu pracy i wyznaczania nowych standardów - KAIZEN?
• jak przekonać liniowych pracowników do realizacji i utrzymania metodologii i narzędzi LEAN (5S, Kanban, Smed..)
• z jakiego powodu pracownicy niechętnie uczestniczą w zakładowych programach sugestii i jak to zmienić?
• co zrobić aby budować dobre relacje z podwładnymi oraz aby współpracowali pomiędzy sobą?
• jak wpłynąć na mentalność załogi i zmienić zachowania z „Nie da się” na „Jak to zrobić?”
• co tak naprawdę motywuje kadrę i pracowników do realizacji idei szczupłej produkcji i redukcji MUDA?

Program

1. Wprowadzenie do szkolenia – cele i zadania:
• SUKCES, który porywa do działania – „REWOLWEROWIEC” - zadanie zespołowe na forum,
• najtrudniejsze elementy pracy lidera LEAN,
• co motywuje – demotywuje lidera?
• co motywuje – demotywuje podwładnych?
• analiza problemu – czyli nad czym powinniśmy pracować?
• strefa wpływu i strefa troski – mądrość lidera Lean.

2. Zrozumieć LEAN na rynku konkurencyjnym:
• trójkąt konkurencyjności,
• czym jest ideologia LEAN?
• cele organizacji LEAN,
• korzyści i zagrożenia dla pracowników w realizacji LEAN.

3. Motywacja w pracy zespołowej LEAN:
• „Most Leonarda” – zadanie zespołowe,
• zaangażowanie uczestników – źródła motywacji,
• jak budować zmotywowane zespoły LEAN?

4. Ograniczanie strat MUDA jako źródło motywacji:
• czym jest MUDA?
• MUDA w waszej firmie – przykłady,
• narzędzia LEAN stosowane do ograniczenia MUDA,
• cele firmy, klienta i pracowników a ograniczenie strat MUDA,
• jak motywować aby ograniczać MUDĘ,
• wnioski do dalszej pracy.

5. Psychologia motywacji:
• kluczowe kompetencje Lidera LEAN, które decydują o motywacji,
• doświadczenie z długopisem – Gracz czy ofiara?
• postawy i zachowania czy można na nie wpływać?
• determinizm czyli jak DNA, wychowanie i środowisko wpływają na nasze postawy?
• motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna – przykłady z Waszej pracy,
• mity i fakty na temat motywacji,
• wnioski do dalszej pracy.

6. Warunki organizacji w firmie LEAN – filary motywacji:
• odpowiednie wynagrodzenie czyli…?
• jasne cele i zadania możliwe do osiągnięcia oraz właściwy sposób ich delegowania,
• docenienie sukcesów i zaangażowania,
• sprawiedliwy i prosty system okresowej oceny pracy,
• sprawiedliwy i prosty system premiowania,
• możliwość rozwoju – planowane instruktarze, szkolenia i kursy..,
• możliwość awansu – ścieżka kariery,
• możliwość rotacji pracowników w obszarach pracy – przeciwdziałanie monotonni,
• komunikowanie systemów motywacyjnych i oceny pracy.

7. Trzy kluczowe zasady myślenia wymagane od pracowników i przełożonych w środowisku Lean:
• dobre procesy dają dobre rezultaty,
• problemy to możliwości,
• nie musisz od razu potrafić musisz chcieć się nauczyć!

8. „Najwyższa konstrukcja” – jak osiągnąć cel i mieć zmotywowany zespół” – zadanie symulacyjne:
• gdzie tkwią największe ograniczenia i bariery naszej motywacji?
• rola lidera LEAN – ludzie staną za Tobą albo przeciwko Tobie!
• jak i dlaczego niemożliwe stało się możliwe?!!!
• typowe błędy lidera, które ograniczają efektywność zespołu,
• wnioski do dalszej pracy.

9. Motywowanie czyli…? Teoria i praktyka motywacji – najlepsze wzorce:
• nasza definicja motywacji,
• piramida Maslowa w waszej firmie,
• czynniki higieny i motywatory wg Herzberga - Nie tylko kasa się liczy!
• polska mapa motywacji,
• lista 25 motywatorów – sprawdź czy znasz swoich podwładnych?
• motywatory społeczne i finansowe,
• lista praktycznych kar i nagród.

10. Techniki komunikacji interpersonalnej lidera LEAN w motywacji zespołów:
• test Millgrama – jak zbudować autorytet lidera poprzez odpowiednią komunikację,
• techniki niewerbalne w motywacji,
• techniki werbalne motywacji - Sztuka przekonywania na bazie korzyści i zagrożeń,
• pochwała i nagana,
• komunikaty typu Ja i TY,
• konstruktywna Kanapka Krytyki,
• metodologia komunikatu FUKO,
• „Stawianie granic” – jak być konsekwentnym i wyciągać konsekwencje?

11. Siedem czynników motywujących w środowisku Lean:
• 7 niezbędników LEAN,
• 7 niezbędników w realizacji 5S – praca w podzespołach,
• 7 niezbędników w realizacji zarzadzania wizualnego Kanban,
• 7 niezbędników w realizacji Kaizen (system sugestii),
• 7 niezbędników w realizacji SMED,
• 7 niezbędników w realizacji TWI,
• 7 niezbędników w realizacji……?

12. Motywacja i KAIZEN:
• na czym polega idea KAIZEN?
• przykłady KAIZEN w Waszej pracy,
• „Zarządzanie zespołem niewidomych” – wyzwanie dla prawdziwych liderów KAIZEN!!! – zadnie symulacyjne,
• co nas motywowało do doskonalenia?
• jak do tego podeszliśmy?
• wnioski do dalszej pracy.

13. Motywacja w sytuacji konfliktowej w organizacji LEAN:
• konflikt, jako sytuacja rozwojowa - kierowanie energią konfliktu do współpracy,
• konflikt pomiędzy pojedynczymi osobami, a konflikt zespołowy,
• reguły kryzysu grupowego.

14. Interwencja lidera w sytuacjach konfliktowych – studia przypadków i trening umiejętności:
• brak dyscypliny – spóźnienia, opuszczenie stanowiska, nie uprawnione rozmowy, nieprzestrzeganie zasad BHP..,
• brak zaangażowania –, Dlaczego Ja?...,
• brak współpracy – Nie będę nikogo uczył, Niech inni to zrobią.. To nie moja wina..,
• podważanie autorytetu lidera – Zrób to sam, co znowu wymyśliłeś, to jest bez sensu..,
• nieprzestrzeganie standardów – tak mi jest łatwiej, co to za różnica?, kto to wymyślił?..,
• brak motywacji i doskonalenia – za takie pieniądze mogę tylko guzik naciskać! Niby po co mam coś wymyślać? Ty jesteś od myślenia a ja od roboty…,
• konflikt w zespole – 6 kroków wg Gordona,
• mechanizmy najczęściej pojawiających się konfliktów w obszarach pracy LEAN – jak zapobiegać w przyszłości?

15. Podsumowanie i wnioski:
• jak poprzez prawidłowe kierowanie zespołem i motywację można ograniczyć MUDA?
• nad czym powinniśmy dalej pracować?
• zadania poszkoleniowe,
• ocena szkolenia.

Zdobyta wiedza

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról Agentów LEAN pozwalających na motywację i budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłego doskonalenia. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też z wzajemnych animozji i niechęci.

Warsztaty realizowane są w grupach uczestników nie więcej niż 12 osób. Każdy temat szkolenia odbywa się w konwencji: Ćwiczenie (zadanie indywidualne i/lub zespołowe) – Wnioski i podsumowanie (samodzielna i zespołowa praca w dochodzeniu do celu) – Teoria (podstawy, geneza postaw i zachowań, analiza psychologiczna..). Gwarantuje to naukę poprzez własne doświadczenie oraz zrozumienie procesu i zachowań.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
Rozpoczęcie: 2020-05-11 - Zakończenie: 2020-05-12


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-10-12 - Zakończenie: 2020-10-13

CENA standardowa:
1590 PLN + 23% VAT = 1955.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1390 PLN + 23% VAT = 1709.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-12-12 15:47:54

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: MOTYWACJA w organizacji LEAN
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io