Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Lean Thinking Practitioner


Opis szkolenia i cel

KIM JEST Lean Practitioner? EFEKT SZKOLENIA

Lean Practitioner (LP) - osoba biorąca aktywny udział w inicjowaniu działań optymalizujących (odchudzających) własne procesy. Główny obszar koncentracji działań stanowi własny obszar odpowiedzialności oraz współpracownicy w procesie. Główne aktywności LP sprowadzają się do:

• pracy mającej za cel usprawnianie własnego obszaru odpowiedzialności,

• organizowania miejsca pracy w taki sposób aby usprawnić przepływ procesu,

• bycia zobowiązanym do prowadzenia działań doskonalących oraz kwantyfikacji korzyści dostarczonych przez podejmowane działania,

• rozwijania kompetencji członków zespołu produkcyjnego w stosowaniu metod oraz podejmowaniu działań usprawniających proces,

• umiejętności prowadzenia wewnętrznych sesji treningowych ze stosowania wybranych technik Lean.

Lean Practitioner współpracuje z Lean Leader’em (LL) jako członek zespołów projektowych, które prowadzą akcje optymalizujące procesy organizacji.

UMIEJĘTNOŚCI Lean Practitioner’a:1. Zrozumienie i umiejętność komunikowania korzyści ze stosowania podejścia Lean w organizacji2. Umiejętność stosowania wiedzy w praktyce procesowej3. Stosowanie 5 Zasad podejścia Lean

- Zrozumienie pojęcia wartości (Value) w procesie

- Zrozumienie pojęcia operacji MUDA/Waste w procesie

- Zrozumienie Strumienia Wartości (Value Stream) w procesie

- Zrozumienie Przepływu (Flow) w procesie

- Zrozumienie Ssania (Pull) w procesie

- Zrozumienie znaczenia „dążenie do doskonałości” (Perfection)

• Doskonalenie procesu

• Standaryzacja ulepszeń w procesie

• Ciągłe poszukiwanie obszarów ulepszeń w procesie4. Zarządzanie interesariuszami procesu

• Umiejętność komunikacji

• Inicjowanie zmian na poziomie indywidualnym (perspektywa pracownika)

• Inicjowanie zmian na poziomie organizacyjnym (perspektywa biznesowa)5. Umiejętność wyboru metody pomiaru wydajności procesów w podejściu Lean6. Szukanie kreatywnych rozwiązań7. Zarządzanie wizualne oraz metody kontroli procesów8. Organizacja miejsca pracy9. Zespołowe wprowadzanie usprawnień procesu10. Implementacja usprawnień na bazie mapy wdrożenia oraz zarządzanie wdrożeniem11. Umiejętność stosowania narzędzi analitycznych12. Umiejętność analizy ryzyka wprowadzanych usprawnień w procesie13. Umiejętność zrównoważonego rozwoju procesu14. Motywowanie innych do podejmowania zmian doskonalących

Korzyści dla uczestników• pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych działań usprawniających proces,

• praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w podejściu Lean,

• poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,

• praktyczność w stosowaniu 5 zasad Lean Thinking,

• wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,

• poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,

• prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,

• prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,

• poznanie narzędzi Lean na poziomie pozwalającym na implementację metody w procesach uczestników szkoleń,

• poznanie metod analizy danych i problemów,

• skuteczne wspieranie i inicjowanie działań usprawniających w ramach funkcjonujących zespołów prowadzonych przez Lean Leader’a.

Metody szkolenia• Materiał przekazywany w drodze praktyki - ćwiczenia zespołowe oraz analiza przypadków.

• Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień.

• Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study uczestników.

• Po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy.

Program

1. Wstęp do Lean Thinking

• Dlaczego LEAN?

• Historia Lean2. System – Proces – Gemba3. 5 zasad Lean Thinking

• Wartość - Value

• Strumień wartości - Value Stream

• Przepływ - Flow

• System ssący - Pull

• Ciągłe doskonalenie - Perfection4. Interesariusze procesu

• Klient biznesowy

• Klient wewnętrzny

• Personel5. Metoda 5 krokowa usprawnień

• Karta działań doskonalących A3

- Miary w procesie (C/T, Yield, VA, L/T, OEE)

- Model 7M

• Zrozumienie procesu

- Zbieranie danych

- Analiza Danych

• Eliminacja błędów

• Uproszczenie procesu

- Analiza ryzyka usprawnień

- Standard 5S

• Redukowanie zmienności

- Standaryzacja

- Zespół w procesie– zasady funkcjonowania: komunikacja, role, motywowanie

• Plan kontroli procesu i doskonalenia

• Podsumowanie szkolenia

- Zasady przeprowadzenia testu-on line  

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-06-04 - Zakończenie: 2020-06-05


Miejsce: Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
Rozpoczęcie: 2020-10-22 - Zakończenie: 2020-10-21

CENA standardowa:
1640 PLN + 23% VAT = 2017.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1440 PLN + 23% VAT = 1771.2 PLN 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Lean Thinking Practitioner
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io