Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt


Opis szkolenia i cel
Praktyczna nauka w stosowaniu narzędzi analizy i doskonalenia procesów w podejściu Lean Six Sigma przez operatorów/członków procesów.


Uczestnicy szkolenia:

operatorzy doskonalący własne obszary pracy
liderzy zespołów
członkowie zakładowych zespołów kaizen/lean
członkowie zespołów doskonalenia procesów
osoby zainteresowane rozwinięciem kompetencji w obszarze analizy zmienności procesów.
YELLOW BELTS (Żółte pasy) identyfikują obszary problemowe i dokonują selekcji zagadnień operacyjnych do rozwiązania. Podejmują akcje usprawniające w miejscu funkcjonowania, tj. procesie.

YELLOW BELTS to członkowie zespołu, którzy uczą się praktycznego stosowania narzędzi w ramach przyjętego modelu rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról i brania pełnej odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się narzędziami będącymi immanentną częścią metodyki DMAIC. Działają w ramach zespołu, w procesie, którego są istotnym zasobem. Systematycznie i efektywnie usuwają przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Przedmiotem szkolenia jest szukanie możliwości wzrostu wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w kulturze Lean Six Sigma. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji członka zespołu Lean Six Sigma, mającego za zadanie realizację celów zleconych przez GB LSS.

Szkolenie dla osób, które zaczynają przygodę z Lean Six Sigma lub spotkali się z nią częściowo w praktyce zawodowej, są liderami/członkami procesów.

Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia Lean Six Sigma w organizacji, stworzenia planu osobistego rozwoju kompetencji z w/w obszaru. Szkolenie służy również wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowania podejścia oraz da możliwość dokonania własnej oceny funkcjonujących procesów w organizacji.

Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o Certyfikat Lean Six Sigm Yellow Belt. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest opracowanie karty projektowej, w której opisujemy zakres zmiany, definiujemy cel projektu, korzyści oraz koszty projektu, analizujemy proces z wykorzystaniem narzędzia SIPOC, wskazujemy miary jakościowe (efektywność, skuteczność) oraz definiujemy kalendarz planu akcji wraz z wnioskami doskonalącymi.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje nad własnym projektem, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia. Podczas sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest również poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i definiowanie głównych obszarów, które należałoby poprawić.

Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są z przebiegiem projektów prowadzonych w innych organizacjach w podejściu DMAIC.

Korzyści dla uczestników
poznanie praktycznego stosowania narzędzi w metodologii Lean Six Sigma,
umiejętność ukierunkowania własnego działania na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych,
wiedza i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji członka zespołu zmian w środowisku Lean Six Sigma,
poznanie najlepszych technik i praktyk Lean Six Sigma,
nabycie umiejętności prowadzenia prac z wykorzystaniem narzędzi w metodzie DMAIC,
uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi status GB (Green Belt), BB (Black Belt), MBB (Master Black Belt), CB (Champion Executive Belt)
szkolenie pozwoli zaplanować kierunki oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt.

Metody szkolenia
Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień.
Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study uczestników.
Po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy.
Plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.
CERTYFIKACJA

Certyfikat tytularny (fakultatywny) jest zgodny z wymaganiami standardu: ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma; Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation.

UWAGA! Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy ma możliwość ubiegania się o oficjalny certyfikat LSS YB w wersji ang. i pol. - nie jest to obligatoryjne. 

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Yellow Belt wydanego przez Progress Project:

opracowanie karty projektowej obszaru doskonalonego w organizacji,
praktyczne wykorzystanie narzędzia SIPOC,
przeprowadzenie oceny zmienności w procesie – Sigma Level,
wykazać w karcie projektowej zastosowanie podejścia Lean Thinking (Lean Toolbox),
karty projektowe składamy do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia w formie online. 
Zapraszamy do kontynuacji na poziomie Lean Six Sigma Green Belt i Lean Six Sigma Black Belt

Zapraszamy do rozwinięcia kompetencji Lean – Lean Thinking Practitioner

Czas trwania
24 godzin dydaktycznych - 3 dni

Program

PROGRAM SZKOLENIA – poziom 1

SESJA 1: DZIEŃ 1-3

Wstęp do Six Sigmy
Istota podejścia Lean + Six Sigma
Fazy metody Six Sigma DMAIC
Struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB
DMAIC: Faza DEFINE
Orientacja na klienta, głos klienta - VOC
Określenie problemu
SIPOC – VOP
Straty w procesach COPQ
Miary jakościowe VOC<=>VOP
Ludzie – procesy - cele
Model procesu - 7M
Problem statystyczny y=f(x)+ε
Karta projektowa
Lista kontrolna fazy Define
DMAIC: Faza MEASUREE
Miary jakości: CTQ/CTB
Typy miar: dyskretne/ciągłe
Plan zbierania danych
Wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R
Obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk
Lista kontrolna fazy Measure
Ćwiczenia praktyczne – konsultacja- 40% czasu zajęć.
Karta projektu
SIPOC + CTQ/CTB
Macierz C&E
Analiza związku przyczynowo skutkowego ISHIKAWA/5Why
Plan zmiany
CERTYFIKACJA – złożenie karty projektowej.

Zapraszamy do kontynuacji na poziomie 2 Green Belt

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
Rozpoczęcie: 2020-04-22 - Zakończenie: 2020-04-24


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-05-06 - Zakończenie: 2020-05-08


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-09-02 - Zakończenie: 2020-09-04

CENA standardowa:
2190 PLN + 23% VAT = 2693.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1890 PLN + 23% VAT = 2324.7 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-16 14:44:39

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io