KURS KADRY I PŁACE Liczba godzin: 35

System prowadzonych zajęć:- weekendowy lub mieszanyCzas trwania kursu:  1- 2 tygodnie

Wymagania wstępne: ukończone 18 latKalendariumTyp kursu

Termin

Cena

Mieszany

22.04.2014

330 zł

Weekendowy

26.04.2014

330 zł


  Po kursie uczestnik otrzymuje: 

* zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN) 

* certyfikat w języku polskim (możliwość uzyskania certyfikatu w innym wybranym języku)Cena całkowita kursu:330 zł (obejmuje uczestnictwo w kursie wraz z przystąpieniem do egzaminu oraz wydaniem kompletu dokumentów)

 Uwaga:zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

 

Cel szkolenia:Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi. Program kursu: (Ostateczny rozkład treści zajęć zostanie podany na 1 spotkaniu.)
 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy


 2. Umowa o pracę


 3. Umowy cywilnoprawne


 4. Dokumentacja pracownicza


 5. Urlopy i nieobecności


 6. Ewidencja czasu pracy


 7. Rozwiązanie stosunku pracy


 8. Szczególne formy zatrudnienia


 9. Wynagrodzenia


 10. Rozliczanie z urzędami ZUS, US itp.


 11. Obsługa programów Kadry i Płace