Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Kreowania Liderów S.A

Przejdź do formularza kontaktowego

Emisje przemysłowe - jak sprostać wymogom środowiskowym nałożonym dyrektywą IED. Konsekwencje dla przemysłu i administracji.


CEL SZKOLENIA:Celem szkolenia jest ukazanie najnowszych zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (jak i niektórych innych ustaw) związanych z transpozycją do polskiego ustawodawstwa dyrektywy IED, która wprowadza istotne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i płynów z obiektów energetycznego spalania, przy czym nowelizowane przepisy mają zastosowanie do większej niż dotychczas ilości instalacji. Z drugiej strony nowe regulacje zapewniają istniejącym instalacjom dodatkowy czas na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów. Natomiast niedostosowanie przedsiębiorstwa do zmian może skutkować koniecznością ponoszenia znacznych strat finansowych w wyniku przedłużenia procedury wydawania pozwolenia, a nawet koniecznością wstrzymania eksploatacji instalacji.ODBIORCY SZKOLENIA:

Na szkolenie zapraszamy pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, a także pracowników jednostek administracji publicznej.

Program

8.45 - 9.00 Rejestracja uczestników9.00 - 9.30

Ogólne założenia i definicje dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED)9.30 - 11.15

Nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska (POŚ) - zmiany związane z transpozycją dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED):

• zmiany w systemie pozwoleń zintegrowanych

• nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego - rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych oraz środowiska jako całości

• wpływ wymagań BAT na kształt pozwoleń zintegrowanych: o zasady stosowania Konkluzji BAT o przykłady wymagań Konkluzji BAT o procedura dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT o nowe wymagania BAT dla wybranych branż.

• mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystania – warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT

• procedura okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych

• zmiany przepisów dotyczących dużych źródeł energetycznego spalania (LCP)

• nowe obowiązki w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych:

        o raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych

        o monitoring w trakcie działalności o raport końcowy na zakończenie działalności

• zaostrzone obowiązki sprawozdawcze.11.15 - 11.30 Przerwa kawowa11.30 - 12.30

Nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska (POŚ) - zmiany związane z transpozycją dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza:

• zmiany w systemie pozwoleń zintegrowanych i zgłoszeń instalacji.

• mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw:

      o Przejściowy Plan Kranowy

      o derogacje naturalne o źródła zasilające sieci ciepłownicze

• zasady łączenia źródeł spalania paliw

• regulacje przejściowe i dostosowawcze12.30 - 13.15 Przerwa obiadowa13.15 - 14.30 Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza:

• pozwolenia w zakresie wprowadzenia gazów lub płynów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji

• kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości, standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

• wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji oraz obowiązek wykonania pomiarów wielkości emisji.

• rozporządzenie MŚ z 4.11.2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

• rozporządzenie MŚ z 30.10.2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody.14.30 - 15.30 Konsultacje, dyskusja15.30 Rozdanie zaświadczeń.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Katarzyna Mędraś -Radca prawny. Ukoñczy³a WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Deutsche und Europäische Rechtsschule der Rheinischen Fridrich-Whilhelms-Universität, University of Cambridge Institute of Continuing Education Faculty of Law Centre for European and British Legal Studies, jak i podyplomowe Studia Podatkowe i Prawa Podatkowego na UW. Odbywała stypendium na Uniwersytecie w Niemczech oraz w Estonii, a w roku 2005 na Uniwersytecie Konstanz uzyskała stopień LL.M. z zakresu prawa niemieckiego. Pani mecenas odbyła aplikację radcowską w OIRP w Warszawie, obecnie jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu. Pracowała w Telewizji Polsat S.A. (obsługa prawna kanałów sportowych) i w Cyfrowym Polsacie Technology Sp. z o.o., współpracowała m.in. z: Accor Polska Sp. z o.o., Accor SA (Francja), Objectivity Limited (Coventry, United Kingdom) i Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o, Elektritim S.A., Tauron Dystrybucja S.A., DLA Sp. z o.o. Przez ponad 2 lata współpracowała w niemiecką kancelarią w Monachium, następnie prowadziła wrocławski oddział kancelarii Chałas i Współnicy, obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą oraz współpracuje z Kancelarią Cplegal. Radca prawny Katarzyna Mędrąś koncentruje się w swojej praktyce zawodowej na szeroko pojętym prawie ochrony środowiska (w tym tematyce dotyczącej odpadów), prawie energetycznym, kolejowym, prawie autorskim oraz IT.


Miejsce: Sokolska, Katowice
Rozpoczęcie: 2015-02-25 - Zakończenie: 2015-02-25

Cena: 690 (PLN)

UWAGA

Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 690 zł netto + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz zaświadczenie.


Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Budzyńska-Pawełczyk
specjalista ds. szkoleń
tel. +48 32 356 76 09,
tel. kom. + 48 518 138 106
email: e.budzynska-pawelczyk@ckl.pl

Zapraszamy do udziału w innych szkoleniach Centrum Kreowania Liderów S.A.
Biorąc udział w kilku szkoleniach oferujemy Państwu atrakcyjne rabaty cenowe.
Więcej informacji na www.ckl.pl
Ostatnia aktualizacja oferty 2015-01-23 13:49:34

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Emisje przemysłowe - jak sprostać wymogom środowiskowym nałożonym dyrektywą IED. Konsekwencje dla przemysłu i administracji.
Organizator: Centrum Kreowania Liderów S.A


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io