Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Grupa Nowe Horyzonty

Przejdź do formularza kontaktowego

Coaching Systemowy


Głównym założeniem podejścia systemowego jest postrzeganie organizacji jako całościowego modelu, który jest czymś więcej niż jedynie sumą jednostek wchodzących w jego skład. Każdy człowiek jest członkiem wielu systemów, są to m.in. system rodzinny, czy system organizacji, w której pracuję. Funkcjonowanie takiego systemu zależy od jakości komunikacji między jego elementami, relacji w jego wnętrzu, kultury organizacyjnej, czy kontekstu kulturowego w jakim jest osadzona. Między tymi czynnikami dochodzi do sprzężeń zwrotnych, które determinują skuteczność działań organizacji. Każdy z uczestników systemu pełni w nim określone role i ma przed sobą postawione cele. Skuteczność systemu zależy w dużej mierze od uświadomienia sobie roli, oczekiwań, zadań które postawione są przed jednostką. Im bardziej rola jest nieuświadomiona, tym trudniej o wydajność i zadowalające relacje z innym częściami systemu.

Przyczynowo – skutkowe podejście do rezultatów organizacji to model zbyt uproszczony. Nie bierze on pod uwagę całej masy procesów zachodzących wewnątrz firmy. Z tego powodu coaching systemowy odchodzi od redukcyjnego postrzegania problemów i efektów osiąganych przez organizację. Jego zadaniem jest zbadanie dynamiki relacji wewnątrz systemu, a następnie wpływanie na ich jakość. Efektem takiego podejścia jest koncentracja na rzeczywistych problemach organizacji, nie ograniczając się do oddziaływania na objawy. Coaching systemowy pomaga klientowi indywidualnemu przy realizacji celów związanych z rolą jaką pełni w firmie i jednocześnie wpływa na funkcjonowanie całego systemu.
Zmiana organizacji jest możliwa jedynie wtedy gdy wcześniej nastąpi ona w głowie pracowników. Sposób postrzegania systemu i relacji, które zachodzą w jego wnętrzu, wpływa na jakość i skuteczność działań. Lepsze rozumienie sprawowanej roli, prowadzi do zmiany działania jednostki, a co za tym idzie realizuje ona cele korzystne z punktu widzenia całego systemu i pracownika. Problemy z jakimi zmaga się jednostka stanowią pewne odzwierciedlenie funkcjonowania całego systemu.

Coaching systemowy koncentruję uwagę na zasobach organizacji. Dzięki temu środki prowadzące do realizacji celów są precyzyjnie zdefiniowane. Ułatwia to tworzenie wizji rozwoju firmy, czy poprawieniu komunikacji w zespole, ponieważ osadza relacje w mocnych stronach istniejącego systemu. Kontakt z zasobami jest również bardzo istotny z perspektywy jednostki wykonującej zadania pracownicze, ponieważ zwiększa identyfikacje z rolą pełnioną w organizacji. Wydobycie zasobów klienta ma również wpływ na determinacje i pewność podczas procesu realizacji celów.

Jednym z najważniejszych narzędzi jakimi posługuję się coaching systemowy są ustawienia systemowe. Metoda ta wywodzi się z praktyki Berta Hellingera, który używał jej w swojej pracy terapeutycznej dotyczącej problemów rodzinnych. Głównym zadaniem ustawień było odkrycie subiektywnego obrazu rodziny klienta. Pozwalało to zrozumieć mechanizmy i relacje zachodzące wewnątrz tego systemu. Coaching systemowy przenosi tę metodę do organizacji. Każdy pracownik posiada pewien obraz relacji zachodzących wewnątrz organizmu jakim jest firma. Dzięki ustawieniom systemowym na wierzch wydobywany jest zbiór skomplikowanych powiązań między aktorami. Umożliwia to późniejszą pracę nad ich jakością, a następnie wdrażanie skutecznych strategii działania. Ustawienia mogą być wykorzystywane przy pracy coachingowej dotyczącej różnych dylematów pracowników.


Program

Korzyści wynikające z coachingu systemowego:

• Oddziaływanie na rzeczywisty problem całego systemu.

• Branie pod uwagę wielości czynników wpływających na organizacje.

• Usprawnienie komunikacji w zespole.

• Uświadomienie ról i celów poszczególnych pracowników.

• Wsparcie pojedynczych jednostek przy realizacji celów pracowniczych.

• Holistyczne spojrzenie na funkcjonowanie organizacji.

Tematyka – zawartość merytoryczna:

1. Zasady systemowego porządku w rodzinie pochodzenia

2. Zasady efektywnie funkcjonującej organizacji

3. Równowaga pomiędzy braniem i dawaniem w systemie rodzinnym i organizacji

4. Wykluczenie w systemach rodzinnych i organizacyjnych

5. Dynamika zachowań związanych z przemocą w rodzinie i firmie

Sesje metodologiczne:

1. Sposoby prowadzenia indywidualnych konsultacji ustawieniowych

2. Ustawienia indywidualne a szerszy kontekst pracy z klientem

3. Prowadzenie wywiadu z klientem w pracy indywidualnej

4. Wykorzystanie metody indywidualnych ustawień systemowych w coachingu i pracy doradczej

5. Praca z wykorzystaniem figurek, kartek, pieniędzy, innych przedmiotów do prowadzenia ustawień w kontakcie indywidualnym

6. Orgenogram, jako sposób systemowej pracy z organizacją

7. Genogram przyszłości jako sposób pracy indywidualnej z klientem

8. Łączenie ustawień indywidualnych z ericksonowskim podejściem do pracy z klientem

9. Praca pod superwizją – prowadzenie przez uczestników ustawień indywidualnych

Metoda:

Program prowadzony jest metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją skuteczność zawdzięcza:

• Uczeniu się przez doświadczenie

• Wytworzeniu osobistego zaangażowania

• Możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych uczestników

• Możliwości porównania efektów własnych doświadczeń z wiedzą teoretyczną

• Sprawdzaniu różnych działań w praktyce


W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, dyskusje, praca w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykłady, informacje zwrotne dotyczące prowadzonych prac.
Otrzymane certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Małgorzata Tarkowska i Andrzej Jabłoński

UWAGA

Terminy:• 13-14 czerwca

• 26-27 września

• 17-18 października

• 07-08 listopada

• 12-13 grudnia

• 16-17 stycznia

• 13-14 luty

• marzec (dokładny termin zostanie określony w późniejszym czasie)Lokalizacja:• W zależności od liczby osób w grupie szkolenie będzie organizowane w siedzibie Nowych Horyzontów w Lublinie przy ul. Orlanda 10 lub w innej wynajętej sali w Lublinie.Organizacja:• Szkolenie składa się ze 128 godzin dydaktycznych

• Szkolenie realizowane jest w postaci 8 weekendowych zjazdów (sobota, niedziela)

• Każdy zjazd to 16 godzin dydaktycznych

• Zapewniamy przerwy kawowe

Miejsce: Orlanda 10, Lublin, (możliwa zmiana miejsca)
Rozpoczęcie: 2015-06-13 - Zakończenie: 2015-06-14


Miejsce: Orlanda 10, Lublin, (możliwa zmiana miejsca)
Rozpoczęcie: 2015-09-26 - Zakończenie: 2015-09-27


Miejsce: Orlanda 10, Lublin, (możliwa zmiana miejsca)
Rozpoczęcie: 2015-10-17 - Zakończenie: 2015-10-18

Cena: 2235.77 (PLN) + 23% VAT = 2749.9971 PLN

UWAGA

Zapisy i płatności:

• Zapisy na szkolenie przyjmuje Dziekanat WSPA.

• Odpłatność wynosi 2750 PLN brutto za całość kurs i jest wymagana w jednorazowej wpłacie po podpisaniu umowy.
Ostatnia aktualizacja oferty 2015-05-22 10:10:22

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Coaching Systemowy
Organizator: Grupa Nowe Horyzonty


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io