Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Budżetowanie projektu i bieżące zarządzanie jego wykonaniem w oparciu o MS Project


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10

Opis szkolenia i cel

Centralnym elementem prowadzenia przedsięwzięć (projektów) jest kontrola kosztów, a w szczególności wiedza dotycząca odchyleń od planowanych wartości, która staje się kluczowa nie tylko dla utrzymania rentowności projektu, ale również rentowności całego przedsiębiorstwa. Coraz ważniejszym elementem procesu realizacji projektu staje się zatem przygotowanie Planu Budżetowego Projektu i bieżąca realizacja jego wykonania. Tym samym to właśnie na projekcie należy skupić w głównej mierze uwagę w trakcie projektowania całego systemu informacyjnego.
Przydatna w trakcie szkolenia będzie ogólna wiedza na temat zarządzania projektami, doświadczenia osobiste w prowadzeniu projektów na etapie tworzenia budżetu czy wykonywania studium wykonywalności. NIE JEST WYMAGANA WIEDZA Z OBSZARU FINANSÓW. Dodatkową wartością będą: umiejętność opracowania struktury podziału pracy, tworzenie diagramów sieciowych, ogólna umiejętność obsługi MS Project na poziomie podstawowym. Szkolenie odwołuje się do standardu PMBOK® Guide.

Korzyści dla uczestników
Warsztat poświęcony jest pogłębieniu wiedzy i utrwaleniu umiejętności z obszarów związanych z finansowymi aspektami projektów. Wartość płynąca z warsztatu dla kierowników projektu to możliwość uruchomienia głębokiej i skutecznej analityki ekonomicznej (finansowej) projektu. Warsztat jest dla Project Managerów, którzy mają podstawowe doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektami w oparciu o MS Project. Szczególnie zalecany jest dla pracowników Biur Projektów (PMO - Project Management Office), aby mogli służyć wsparciem z zakresu budżetowania projektów jednostkom, dla których takie biuro powołano.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się:
• Jak samodzielnie przygotowywać realny budżet i ocenić opłacalność projektu?
• Jak planować i zarządzać kosztami oraz wydatkami w projekcie?
• Jak prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe w projekcie?
• Jak zapewnić płynność finansową w projekcie?
• Jak ocenić rentowność i opłacalność projektu?
• Jak obliczyć i ocenić odchylenia od planu w realizacji projektu?
• Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych w projekcie?
• Jak zarządzać zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie?
• Jak prawidłowo rozliczyć budżet projektu?

Na poziomie wiedzy:
• uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat metod planowania i szacowania zadań w projekcie,
• będą potrafili ocenić opłacalność projektu,
• poznają nowe metody szacowania i budżetowania zadań w projekcie oraz metody kontroli postępu prac przedsięwzięcia.

Na poziomie umiejętności:
• uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu harmonogramowania i budżetowania zadań projektowych,
• uczestnicy będą potrafili przeprowadzić analizę opłacalności realizacji przedsięwzięcia,
• zdobędą nowe umiejętności analizy aktualnego stanu realizowanego projektu oraz usprawniania działań zmierzających do efektywnego zakończenia przedsięwzięcia,

Na poziomie postaw:
• uczestnicy uświadomią sobie znaczenie procesu planowania i szacowania projektu oraz jego wpływu na późniejszą realizację przedsięwzięcia

Program

1. Wprowadzenie do budżetowania
• podstawowe pojęcia
• projekt jako inwestycja
• konstrukcja uzasadnienia biznesowego
• zasady szacowania kosztorysu
• ryzyko jako pozycja budżetowa
• rezerwy budżetowe i sposób ich wykorzystania

2. Jak rozumieć finanse wykorzystywane w projekcie
• czynniki sukcesu i niepowodzenia
• podstawowe pojęcia tj. stopa procentowa, stopa dyskontowa, koszt kapitału, model określania wartości pieniądza w czasie, wartość bieżąca, prosty i zdyskontowany okres zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźniki finansowe, ryzyko w finansach

3. Budowa budżetu w MS Project
• przegląd kosztów
• sytuacje związane z kosztami
• wprowadzanie kosztów zasobów ludzkich
• wprowadzanie kosztów materiałowych
• wprowadzanie kosztów obiektu i maszyny
• wprowadzanie różnych stawek kosztów
• specjalne zasoby budżetowe
• przypisywanie kosztów dla specjalnych zasobów budżetowych

4. Konstruowanie przydziałów
• czym jest przydział?
• pola specyficzne przydziałów
• maksymalna liczba jednostek
• wybór opcji
• tabela wpisów do przydzielania zasobów
• rodzaje zadań szczegółowych
• zarządzanie kosztami
• przypisywanie kosztów do przydziałów
• zmienne koszty zasobów pracy
• koszty zasobów materiałowych
• rejestrowanie kosztów użycia zasobów
• zmiana atrybutów przypisania
• zamiana zasobów generycznych na zasoby indywidualne

5. Analiza kosztów
• koszty stałe i koszty zmienne zasobów
• próg rentowności
• cash flow
• próg rentowności na cash flow
• wartość pieniądza w czasie

6. Ocena projektów
• wskaźniki finansowe (rentowności, płynności, jakości)
• projekcje finansowe
• stopa dyskontowa
• dźwignia finansowa

7. Zarządzanie wartością wypracowaną (EVM)
• omówienie zarządzania wartością wypracowaną
• podstawowe elementy
• warianty
• wskaźniki
• prognozy

8. Zastosowanie zarządzania wartością wypracowaną w MS Project
• EVM i planowanie
• zakres
• harmonogram
• zasoby i koszty
• metody pomiaru wartości budżetowej i zarobkowej w czasie
• pomiar parametrów wyjściowych
• analiza wydajności i prognozy EVM
• tabele wskaźników
• EVM i progi jakości
• pomiar wartości bazowej pomiaru wydajności
• przypadki specjalne EVMWarsztat poświęcony jest pogłębieniu wiedzy i utrwaleniu umiejętności z obszarów związanych z finansowymi aspektami projektów.
• raportowanie wartości wypracowanej w MS Project
• doświadczenia projektu i raport poprojektowy

9. Portfel projektów organizacji
• projekt a portfel projektów
• Enterprise Project Management (EPM)
• komponenty EPM
• model procesu EPM
•planowanie strategiczne w zarządzaniu projektami

10. Podsumowanie

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-06-18 - Zakończenie: 2020-06-19

CENA standardowa:
1690 PLN + 23% VAT = 2078.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1490 PLN + 23% VAT = 1832.7 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-12-12 13:07:03

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Budżetowanie projektu i bieżące zarządzanie jego wykonaniem w oparciu o MS Project
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io