Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Bezpieczeństwo w Utrzymaniu Ruchu


Szkolenie realizowane we współpracy z firmą PROFEN – doradcą w zakresie aspektów techniczno-prawnych

związanych z wprowadzaniem do obrotu maszyn i urządzeń technicznych oraz ich bezpiecznym użytkowaniem.

Łącząc doświadczenie obu firm – WoMa Solution oraz PROFEN – proponujemy Państwu jedyny taki warsztat w Polsce. Dwóch największych ekspertów w swoich dziedzinach poprowadzi dla Państwa dwudniowe szkolenie poruszające tematy i zagadnienia, które w codziennej pracy Służb Utrzymania Ruchu są ze sobą bardzo powiązane. Prowadzący odpowiedzą na pytania:– Gdzie, przy prowadzeniu działań obsługi technicznej, kończy się remont, a zaczyna modernizacja i innowacja?

– Jak przeglądy prewencyjne mają się do przeglądów wymaganych przez prawo wspólnotowe przeglądów i kontroli maszyn?

– W jaki sposób należy przygotować dokumentację maszyny, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi?

– Na co należ zwracać uwagę podczas kupowania nowych maszyn i urządzeń?

– Jak przebiegają oficjalne kontrole organów sprawdzających zgodność Dyrektywy Maszynowej?

– Jak dostosować wytyczne dyrektywy w codziennej praktyce Służb Utrzymania Ruchu?

Program

1. Najważniejsze definicje wynikające z systemu oceny zgodności, zmiany na poziomie Nowych Ram Prawnych Unii Europejskiej

określenie podmiotu wprowadzającego po raz pierwszy maszynę do obrotu lub użytku na terenie UE oraz EOG

określenie różnic w obowiązkach importera, producenta, upoważnionego przedstawiciela, instalatora i dystrybutora

nowy system kar dla podmiotów wprowadzających nowy produkt na rynku wspólnotowym

określenie różnic pomiędzy tzw. maszyną starą i nową

określenie różnic pomiędzy wymaganiami minimalnymi i zasadniczymi

dyrektywy starego podejścia i nowego podejścia a Nowe Ramy Prawne Unii Europejskiej

określenie różnic w definicji maszyny na poziomie wymagań minimalnych i zasadniczych2. Wymagana prawem dokumentacja maszynowaObowiązkowa dokumentacja dostarczana przez podmiot po raz pierwszy wprowadzający maszynę do obrotu lub użytku na terenie UE oraz krajów EOG:– instrukcja obsługi

– deklaracja zgodności WE (UE)

– tabliczka znamionowa ze znakiem CE

– deklaracja włączenia maszyny nieukończonej

– instrukcja montażu maszyny nieukończonej

– tłumaczenia instrukcji obsługi i deklaracji zgodności WE – różnice pomiędzy wersją oryginalna a jej tłumaczeniem

– dokumentacja techniczno – konstrukcyjna a instrukcja obsługi i Dokumentacja Techniczno Ruchowa – określenie różnic

– brak instrukcji obsługi do maszyny a tzw. wada istotna produktu

– odpowiedzialność za produkty wadliweObowiązkowa dokumentacja do maszyn, którą musi zapewnić pracodawca:– instrukcje BHP

– instrukcje użytkowania (eksploatacji)

– ocena ryzyka zawodowego

– karty charakterystyk

– dokumentacja szkoleń BHP w tym instruktaży stanowiskowych

– dokumentacja stosowanych w zakładzie procedur (np. LOTO)

– dokumentacja wymaganych przez prawo przeglądów maszyn

– dokumentacja badań środowiskowych wykonywanych na stanowiskach pracy3. Szczegółowe określenie wymaganych przez prawo wspólnotowe przeglądów i kontroli maszynKontrole wstępne:– kontrole przed wprowadzeniem maszyny do eksploatacji

– kontrole po przestawieniu maszyny

– określenie kompetencji i kwalifikacji osób dokonujących kontrolę

– kontrole wstępne wykonywane przez inne podmioty

– obowiązująca dokumentacja kontroli wstępnychKontrole okresowe:

– kontrole podczas eksploatacji maszyny związane z jej stanem technicznym

– określenie kompetencji i kwalifikacji osób dokonujących kontrolę

– kontrole okresowe wykonywane przez inne podmioty

– obowiązująca dokumentacja kontroli okresowych

– programy prewencyjne zalecane przez producenta

– tworzenie własnych programów prewencyjnychKontrole specjalne:– kontrole maszyny związane z możliwością pogorszenia poziomu bezpieczeństwa

– kontrole po pracach modyfikacyjnych

– kontrole po wypadkach

– kontrole po przedłużonym okresie postoju

– kontrole po wystąpieniu pozostałych zjawisk naturalnych

– określenie kompetencji i kwalifikacji osób dokonujących kontrolę

– kontrole specjalne wykonywane przez inne podmioty

– obowiązująca dokumentacja kontroli specjalnych4. Szczególna rola Służb Utrzymania Ruchu w systemie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwaDokumentacja przeglądów profilaktycznych:– budowa planów przeglądów profilaktycznych PM/PdM

– zgodność dokumentacji przeglądowej z istniejącymi dyrektywami

– najczęstsze błędy podczas tworzenia dokumentacji przeglądowej

– wykonywanie przez SUR prac prewencyjnych zgodnie z wytycznymi producenta

– instrukcje użytkowania dla SUR w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

– przykłady dokumentacji przeglądowej PM/PdMSystemy zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac SUR:– prace szczególnie niebezpieczne, a praca Służb Utrzymania Ruchu

– implementacja systemu LOTO podczas prac SUR

– 3 poziomy zabezpieczeń LOTO podczas wykonywania poszczególnych prac przez techników SUR

– wykorzystanie map bezpieczeństwa podczas prac wykonywanych przez SUR

– najczęstsze błędy popełnianie podczas wdrażania systemu LOTO w przedsiębiorstwieZarządzanie pracami SUR:– budowa zlecenia pracy (W/O)

– rodzaje zleceń pracy

– proces przepływu prac w SUR

– obrót niezbędnymi dokumentami podczas wykonywanych prac SUR

– systemy informatyczne klasy CMMS vs dokumenty standardowe

– archiwizacja niezbędnych dokumentów w SUR

– dokumentowanie prac niebezpiecznych – zezwolenia pisemne

– zapewnienie zgodności procedur przy wykorzystaniu outsourcingu Służb Utrzymania Ruchu

– przykłady gotowych procedur SUR, analiza przypadków

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wojciech Mączyński – WoMa Solution - Reliability and Maintenance Practitioner – doradca z zakresu TPM, inżynierii utrzymania ruchu, niezawodności i logistyki UR.Wojtek rozpoczął karierę w wieku 19 lat. Jako inżynier w zespołach Utrzymania Ruchu w polskich przedsiębiorstwach obserwował specyfikę pracy tych działów i coraz śmielej proponował i wprowadzał rozwiązania, mające na celu usprawnienie procesów. Pnąc się po szczeblach kariery, jako manager w dużych korporacjach międzynarodowych testował i wdrażał innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Od 2005 roku tworzy własną markę WoMa Solution i jako trener, konsultant i coach realizuje swoją misję zarażając klientów pasją do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w obszarze zarządzania służbami utrzymania ruchu i produkcją. W ciągu 10 lat działania WoMa Solution stworzył autorskie programy szkoleniowe, takie jak Certyfikowany Praktyk TPM, Podnoszenie kompetencji technicznych ActionLearnigBlitz, czy Logistyka UR. Pracował dla ponad 200 firm z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Jest prelegentem na wielu wiodących konferencjach branżowych.Pasją Wojtka jest zbieranie nowych doświadczeń i zarażanie innych swoim entuzjazmem. Prywatnie uczy się rysunku, co wykorzystuje przy tworzeniu pierwszego i jedynego w Polsce videobloga o tematyce TPM – Teraz Pokaże Mączyński, uczy się gry na saksofonie, a także biega w maratonach i półmaratonach, a treningowo wszędzie tam, gdzie jest – niezależnie od pory dnia i pogody.dr inż. Arkadiusz Maciaś - Centrum Projektowo-Doradczo-Szkoleniowe PROFENAbsolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, studiował we Włoszech na Uniwersytecie w Pavii, Politechnice w Mediolanie oraz Przyazowskim Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu na Ukrainie. Specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych; właściciel firmy zajmującej się tworzeniem dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi (DTR) do maszyn oraz ich dostosowywaniem do wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i narzędziowej 2009/104/WE. Autor wielu szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji i tworzenia dokumentacji technicznej maszyn, biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Termin i miejsce do uzgodnienia. Skontaktuj się z organizatorem.

Cena: 2100 (PLN) + 23% VAT = 2583 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-06-13 08:32:50

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Bezpieczeństwo w Utrzymaniu Ruchu
Organizator: WoMa Solution Wojciech Mączyński


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io