Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: LEMTECH Konsulting

Przejdź do formularza kontaktowego

Analizy finansowe i ekonomiczne komunalnych projektów inwestycyjnychAnalizy finansowe i ekonomiczne komunalnych projektów inwestycyjnych


Uczestnicy
Osoby zajmujące się przygotowywaniem inwestycji komunalnych oraz pozyskiwaniem środków pomocowych na ich realizację, pracownicy funduszy i programów pomocowych.

Program
1. Wartość aktualna i przyszła środków pieniężnych (nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, przychody itp.) w rozpatrywanym okresie.

2. Finansowe i ekonomiczne wskaźniki efektywności projektu

Dyskontowe i niedyskontowe wskaźniki efektywności projektu [m.in. (E)NPV, (E)IRR, stopy i okresy zwrotu, BEP]
Wady i zalety wskaźników, kryteria ich interpretacji.
3. Analiza finansowa

Koszty inwestycyjne
Przychody z realizacji projektu
Koszty działalności operacyjnej
Kapitał obrotowy
Harmonogram amortyzacji
Harmonogram spłaty pożyczki/kredytu
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Luka finansowa
Znaczący/nieznaczny przychód netto projektu
Bilans
4. Analiza ekonomiczna

Analiza kosztów i korzyści (CBA): korekta przepływów finansowych o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne (ekonomiczne koszty/korzyści wynikające z realizacji projektu) oraz efekty wynikające z odchyleń cenowych,
Analiza efektywności kosztowej - dynamiczny wskaźnik kosztu jednostkowego (DGC)
Uczestnicy samodzielnie sporządzą analizę finansową i ekonomiczną przykładowej inwestycji infrastrukturalnej oraz ocenią otrzymane wyniki pod kątem wymogów funduszy i programów pomocowych.

Program

Uczestnicy
Osoby zajmujące się przygotowywaniem inwestycji komunalnych oraz pozyskiwaniem środków pomocowych na ich realizację, pracownicy funduszy i programów pomocowych.

Program
1. Wartość aktualna i przyszła środków pieniężnych (nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, przychody itp.) w rozpatrywanym okresie.

2. Finansowe i ekonomiczne wskaźniki efektywności projektu

Dyskontowe i niedyskontowe wskaźniki efektywności projektu [m.in. (E)NPV, (E)IRR, stopy i okresy zwrotu, BEP]
Wady i zalety wskaźników, kryteria ich interpretacji.
3. Analiza finansowa

Koszty inwestycyjne
Przychody z realizacji projektu
Koszty działalności operacyjnej
Kapitał obrotowy
Harmonogram amortyzacji
Harmonogram spłaty pożyczki/kredytu
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Luka finansowa
Znaczący/nieznaczny przychód netto projektu
Bilans
4. Analiza ekonomiczna

Analiza kosztów i korzyści (CBA): korekta przepływów finansowych o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne (ekonomiczne koszty/korzyści wynikające z realizacji projektu) oraz efekty wynikające z odchyleń cenowych,
Analiza efektywności kosztowej - dynamiczny wskaźnik kosztu jednostkowego (DGC)
Uczestnicy samodzielnie sporządzą analizę finansową i ekonomiczną przykładowej inwestycji infrastrukturalnej oraz ocenią otrzymane wyniki pod kątem wymogów funduszy i programów pomocowych.

Zdobyta wiedza

sporządzanie analizy finansowej projektu;
obliczanie podstawowych wskaźników efektywności projektu (NPV, IRR, BEP itp.);
sporządzanie analizy ekonomicznej projektu w ujęciu analizy kosztów i korzyści (CBA) oraz analizy efektywności kosztowej (CEA);
interpretacja otrzymanych wyników pod kątem wymagań Programów Operacyjnych.

Otrzymane certyfikaty

dyplom ukończenia warsztatów

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Jacek Kawala - specjalista ds. analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji. Koordynator projektów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, Chorwacji i Bułgarii. Trener certyfikowany przez British Know How Fund w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. Współautor procedur umożliwiających powstanie i funkcjonowanie funduszu wspierającego inwestycje infrastrukturalne na Ukrainie. Doradzał i szkolił m.in. przedstawicieli NFOŚiGW, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), ARiMR, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (przygotowanie i późniejsza ocena wniosków na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych) oraz ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki (przygotowanie regulacji prawnych i struktury administracyjnej i tworzenie systemu zarządzania dotacjami z budżetu państwa na rozwój regionalny). Ogółem poprowadził ponad 120 kilkudniowych warsztatów szkoleniowych na temat planowania i realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych. Autor i współautor kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności i biznesplanów projektów przewidzianych do finansowania z funduszy i programów pomocowych. Napisał poradniki: "Planowanie i realizacja inwestycji na obszarach wiejskich", "Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich", "Sposób na finansowanie inwestycji komunalnych" oraz "Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych".


Miejsce: Kraków
Rozpoczęcie: 2007-10-01 - Zakończenie: 2007-10-02


Miejsce: Kraków
Rozpoczęcie: 2007-11-22 - Zakończenie: 2007-11-23

Cena: 690 (PLN) (zwolnione z VAT) 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Analizy finansowe i ekonomiczne komunalnych projektów inwestycyjnychAnalizy finansowe i ekonomiczne komunalnych projektów inwestycyjnych
Organizator: LEMTECH Konsulting


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io