Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców– 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.


Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców– 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Grupa docelowa:
specjaliści oraz pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników, osoby zarządzające, przedstawiciele zarządu, agencje pracy tymczasowej, pośrednicy w zatrudnieniu oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianym tematem.

Cel szkolenia:

Zdobycie informacji oraz wiedzy na temat procedury zatrudniania cudzoziemców spoza UE w Polsce, zasad zatrudniania, wynagradzania. Zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców, jak przygotować podmiot do zatrudniania cudzoziemców. Poznanie zasad związanych z rozliczeniem, wypłatą wynagrodzenia cudzoziemców oraz kwestii podatkowych. Udział w zajęciach praktycznych, czyli jak wypełnić poprawnie formularze.
Poznanie zasad zatrudniania i procedury zgłoszenia cudzoziemca do zatrudnienia w 2020 roku w Polsce. Zdobycie wiedzy dotyczącej tego jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami postępowania.
 

Program

Program szkolenia
Niniejszy program szkolenia stanowi własność intelektualną Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER lub osób trzecich, w których imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER występuje. Materiał jest poufny i podlega ochronie prawem autorskim. Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim oraz wykorzystanie niezgodne z intencją organizatora szkolenia jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

I. Wprowadzenie.
1. Najważniejsze definicje, pojęcia.
2. Pojęcie legalnej pracy, definicja nielegalnej pracy (teoria a praktyka),
3. Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP
4. Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi
II. Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce, a w szczególności jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
1. Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
2. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca.
3. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach, jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków.
4. Karta pobytu
a) zezwolenie na pobyt czasowy
b) zezwolenie na pobyt stały
c) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Procedura uzyskania powyższych dokumentów, niezbędne dokumenty.
5. Ruch bezwizowy z Ukrainą- przypadki, kiedy obywatel Ukrainy nie musi posiadać wizy, ani dokumentu pobytowego.
6. Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego
III. Zatrudnienie cudzoziemców aktualnie, jak stosować w praktyce przepisy przejściowe?
1. Uproszczona procedura zatrudnienia cudzoziemca – procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz.
2. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy.
a) Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia.
b) Procedura uzyskania zezwolenia na pracę.
c) Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
d) Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach- w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców.
e) Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty.
f) Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę- sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca.
3. Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach i nowelizacji przepisów- praktyczne wskazówki.
3.1. Zezwolenie na pracę sezonową.
3.2. Zmiany w zakresie zezwoleń na pracę.
3.3. Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
3.3. Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
3.4. Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
IV. Podstawy i formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce .
1. Umowa o pracę.
2. Umowy cywilnoprawne.
3. Samozatrudnienie.
V. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
2. Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem
3. Rozliczenie cudzoziemców
VI. Zajęcia praktyczne.
1. Omówienie zatrudniania cudzoziemca krok po kroku wraz z uzupełnianiem wymaganych dokumentów, przy szczególnym uwzględnieniu obywateli pochodzących z Ukrainy.
2. Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę).
3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wypełnianiu formularzy.
4. Pytania uczestników.

Informacje organizacyjne
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 1 dzień (8h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja
690.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zgłoszenie
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.
  

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:
-Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
-Ciekawe materiały szkoleniowe.
-Nauka praktycznych umiejętności.
-Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.

Otrzymane certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Kraków
Rozpoczęcie: 2020-05-27 - Zakończenie: 2020-05-27


Miejsce: Wrocław
Rozpoczęcie: 2020-05-13 - Zakończenie: 2020-05-13


Miejsce: Kraków
Rozpoczęcie: 2020-05-27 - Zakończenie: 2020-05-27

Cena: 690 (PLN) + 23% VAT = 848.7 PLN

UWAGA

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  
Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-02 11:26:43

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców– 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |