Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Przejdź do formularza kontaktowego

Eksploatacja Obiektów Budowlanych – Kompendium obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem


Eksploatacja Obiektów Budowlanych – Kompendium obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk. 3-dniowe szkolenie w GdańskuGrupa docelowa:Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.Cel szkolenia:W pierwszych, średnio ok. 20 latach trwania obiektu budowlanego następuje jego ok. 30 % zużycie techniczne a po dalszych 20 latach obiekt budowlany przy braku odnowy technicznej w 100 % zatraca techniczne bezpieczeństwo eksploatacji. Taki właśnie jest rezultat niedoceniania zagadnień prawidłowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym obiektu budowlanego. Prawo Budowlane dużo miejsca poświęca problematyce utrzymania obiektu budowlanego oraz elementom jego eksploatacji, ale samą eksploatacją się nie zajmuje. Nie doczekaliśmy, również tego, aby przy wydawania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego żądano od nas, posiadania dokumentacji eksploatacyjnej.

Dlatego sensem i głównym celem tego szkolenia jest pokazanie na konkretnych przykładach, w jaki sposób, wykorzystując obowiązujące regulacje prawne zmienić ten stan rzeczy. Jak przygotować się do przeprowadzenia analizy stanu technicznego obiektu budowlanego i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne a następnie z wykorzystaniem procedur PZP, zadbać o dobrą, jakość i bezpieczeństwo naszych obiektów budowlanych?

W tym celu, szkolenie będzie skoncentrowane na dokładnym zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi i praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w przepisach ustaw; PZP, Prawa Budowlanego oraz aktach wykonawczych. 

Program

I. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji

1. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków

2. Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego

3. Procedury oceny zużycia technicznego obiektu uwarunkowania wyboru technik diagnostycznych

4. Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych studia przypadków.

5. Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu studia przypadków.II. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości

1. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego - ćwiczenie

2. Przeglądy - kontrole techniczne obiektów budowlanych (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) ćwiczenie.III. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych

1. Działania eksploatacyjne i remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych wersja minimum/max.

2. Przeglądy konserwacyjne planowanie i zlecania usług dotyczących napraw lub wymiany.

3. Przygotowanie umów na usługi konserwacyjne, serwisowanie, naprawy instalacji i urządzeń technicznych - przykłady

4. Wymogi prawne w zakresie uprawnień do wykonywania działań konserwacyjno - serwisowych instalacji i urządzeń problematyka tzw. uprawnień

5. Procedura oceny i wyboru ofert

6. Przygotowanie umów konserwacyjno serwisowych - przykłady umów

7. Procedury przygotowania umów na dostawy i instalowanie urządzeń, na co zwrócić szczególną uwagę?IV. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji, rozbiórek

1. Metodyka oceny trwałości obiektów budowlanych i ustalenie ich zużycia

2. Praktyczne wskazówki dotyczące planowania remontów, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych.

3. Procedura przygotowania do zlecenia prac projektowych lub robót budowlanych wzory dokumentów studia przypadków

5. Wzory umów dotyczących prac projektowych i robót budowlanych analiza w kontekście prawa autorskiego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

6. Szacowanie kosztów wybór metody praktyczne wskazówki

7. Przykłady wyceny projektu budowlanego, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych.V. Zarządzanie umową w zakresie usług/ robót związanych z eksploatacją obiektu budowlanego

1. Przygotowanie umowy warunki możliwych zmian przed jej podpisaniem

2. Warunki prawne określające wprowadzanie istotnych i nieistotnych zmian do umowy

3. Zamiany niemożliwe do wprowadzenia

4. Procedury odbiorów przedmiotu umowy

5. Rękojmia, gwarancja za wady przedmiotu umowy

6. Możliwości i ograniczenia w zakresie wprowadzania do umowy kar zasada miarkowania kar w umowie

8.Warunki i konsekwencje odstąpienia od umowy.

9. Najczęściej popełniane błędy.VI. Podsumowania szkolenia. 

Zdobyta wiedza

Korzyści dla uczestników:Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy w zakresie praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania remontów i konserwacji instalacji technicznych oraz w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu przygotowania i realizacji umów dotyczących tych planów.

Na każdym etapie szkolenia omawiane zasady i techniki procedur stosowania prawa będą odnoszone do krajowych regulacji prawnych - w szczególności do prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe wyjaśnienia poparte konkretnymi przykładami.

Otrzymane certyfikaty

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Adam Kudyk

Specjalizacja trenerska:Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, ze specjalizacją w zakresie prawa związanego z nieruchomościami z ponad 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości z uwzględnieniem zagadnień służebności gruntowych oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów i podmiotów zarządzających nieruchomościami, ekspert z dziedziny prawa budowlanego i postępowań związanych z inwestycjami. Ekspert w zakresie zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przepisów prawa miejscowego, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów prawnych stosowanych przez podmioty publicznoprawne, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. Prowadzący szkolenia dla pracowników administracji publicznej, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Stowarzyszeń Zarządców, Pośredników, Rzeczoznawców, Spółdzielni Mieszkaniowych, Miast i Gmin, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i ośrodkach zamiejscowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność edukacyjną i szkoleniową oraz podmiotów komercyjnych w zakresie całości zagadnień prawnych i faktycznych związanych z nieruchomościami.


Miejsce: Gdańsk
Rozpoczęcie: 2020-09-15 - Zakończenie: 2020-09-18


Miejsce: Zakopane
Rozpoczęcie: 2018-10-09 - Zakończenie: 2018-10-12

Cena: 2190 (PLN) + 23% VAT = 2693.7 PLN

UWAGA

Zgłoszenie:Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 
Ostatnia aktualizacja oferty 2019-12-19 15:14:05

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Eksploatacja Obiektów Budowlanych – Kompendium obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem
Organizator: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |