Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

PUBLIKUJ OFERTY BEZPŁATNIE   |   Zaloguj się

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10
Cele szkolenia
Zapoznanie z aktualnymi i zmieniającymi się przepisami i zasadami klasyfikowania, pakowaniem, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

Korzyści dla uczestników
•    nabycie wiedzy o przepisach i zasadach postępowania, właściwych dla różnych form transportu towarów niebezpiecznych,
•    nabycie umiejętności i pewności w praktycznym stosowaniu przepisów prawa,
•    zdobycie możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób sankcji nakładanych ze strony organów kontrolnych,
•    możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami z różnych obszarów działalności,
•    zdobycie możliwości nawiązania ciekawych, profesjonalnych kontaktów.


Metody szkolenia
• zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z towarami niebezpiecznymi w transporcie i magazynowaniu,
• na wstępie zajęć prowadzący zapoznaje się ze specyfiką pracy uczestników szkolenia i na podstawie tych informacji dokonuje weryfikacji prezentowanych zagadnień skupiając się na najistotniejszych dla usprawnienia procesów logistycznych na ich stanowiskach, dostosowując tępo zajęć do możliwości szkolonych,
• szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykłady w formie prezentacji multimedialnych, indywidualne ćwiczenia praktyczne i warsztaty,
• uczestnicy pod nadzorem prowadzącego praktycznie rozwiązują symulowane sytuacje w oparciu o autentyczne zdarzenia transportowe z Polski i wielu innych krajów,
• prowadzący na podstawie przytaczanych przez szkolonych jak i własnych przykładów dokonuje analizy podjętych decyzji i ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wspólnie korygowane są ewentualnie popełnione błędy.

Program

1. Wprowadzenie :
• przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i praktyczny zakres ich stosowania,
• aktualne zmiany w umowie ADR 2019-21 i krajowych przepisach transportowych,
• różnice stosowanych przepisów w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym,
• podstawowe definicje w transporcie towarów niebezpiecznych,
• klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
• praktyczne zastosowanie karty charakterystyki preparatu - jakie zawiera informacje.

2. Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- praktyka stosowania norm i przepisów:
• pojęcia podstawowe,
• cel i zakres regulacji prawnych,
• zasady stosowania wyłączeń całkowitych i częściowych,
• obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu,
• jak przygotować materiał niebezpieczny i opakowanie do transportu i przechowywania,
• dopuszczone sposoby przewozu towarów niebezpiecznych,
• limity i ograniczenia przewozowe,
• ochrona materiałów niebezpiecznych w tym materiałów dużego ryzyka,
• najczęstsze błędy popełniane przez nadawców i przewoźników,
• kontrola i odpowiedzialność karno - administracyjna za stwierdzone nieprawidłowości.

3. Dokumentacja przewozowa - praktyczne zasady poprawnego przygotowania dokumentów:
• dokument przewozowy,
• instrukcja pisemna dla kierowcy,
• dokumenty kierowcy,
• dokumenty pojazdu,
• dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym i multimedialnym.

4. Obowiązki w zakresie stosowania opakowań i ich oznaczenia:
• rodzaje opakowań,
• stosowanie opakowań w tym opakowań kombinowanych i złożonych,
• zasady pakowania i ładowania,
• oznakowanie opakowań z materiałami niebezpiecznymi,
• wymagane oznaczenie sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych,
• kalkulacja ilości przewożonego towaru,
• zakazy ładowania razem,
• przewóz towarów niebezpiecznych wraz żywnością lub karmą dla zwierząt.
• przygotowanie multimedialnej jednostki ładunkowej,
• przepisy VGM w przewozach kontenerowych.

5. Szkolenie osób zaangażowanych w obrót materiałami niebezpiecznymi:
• kto, kiedy i jakiemu szkoleniu podlega,
• rodzaje szkoleń,
• odpowiedzialność za nieprzeszkolenie personelu.

6. Informacje z zakresu bezpieczeństwa w transporcie i magazynie:
• stosowane procedury ratownicze,
• postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych.

7. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych:
• pomieszczenia magazynowe - podstawowe wymogi,
• zasady składowania materiałów niebezpiecznych,
• organizowanie prac magazynowych,
• praktyczne stosowanie przepisów szczególnych w pracach magazynowych,
• postępowanie z próżnymi nieoczyszczonymi opakowaniami po materiałach niebezpiecznych,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym magazynowaniem i manipulowaniem materiałami niebezpiecznymi na terenie magazynu,
• zapewnienie prawidłowego oznakowania w magazynie,
• BHP w magazynie z materiałami niebezpiecznymi.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Poznań - Hotel Altus Poznań***
Rozpoczęcie: 2020-05-12 - Zakończenie: 2020-05-12


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-06-08 - Zakończenie: 2020-06-08


Miejsce: Poznań - Hotel Altus Poznań***
Rozpoczęcie: 2020-09-07 - Zakończenie: 2020-09-07

CENA standardowa:
890 PLN + 23% VAT = 1094.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
790 PLN + 23% VAT = 971.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-20 10:14:42

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Dodatkowe usługi

Reklama w serwisie

Kontakt do nas

2007-2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVA Software HousePozostałe produkty i usługi ENNOVA: Onboarding pracownika | System ATS | System dla HR | Elektroniczne wnioski urlopowe | Intranet dla pracowników System zarządzania szkoleniami | HRtrendy.pl | Obieg faktury kosztowych CRM dla firm szkoleniowych |