Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: HILLWAY Training & Consulting

Przejdź do formularza kontaktowego

Train the trainers – poziom II 21-22.11.2019


Szkolenie jest propozycją poszerzenia wiedzy i kompetencji z zakresu pracy trenera biznesu i jest skierowane zarówno do osób pracujących jako trenerzy biznesu, trenerzy wewnętrzni, a także osób chcących podjąć się wykonywania zawodu trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Szkolenie będzie również praktycznym doświadczeniem, a także cennym zasobem wiedzy dla menedżerów i specjalistów zarządzających i nadzorujących procesy szkoleniowe oraz rozwojowe w organizacji.

Szczegóły szkolenia:
http://www.hillway.pl/szkolenie-ii-train-the-trainers-poziom-ii/

Skontaktuj się z nami już dziś
http://www.hillway.pl

HILLWAY Training & Consulting Sp. J.
ul. Grażyny 13/15
02-548 Warszawa
e.mail: info@hillway.pl

Informujemy, iż na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Zapraszamy do kontaktu i pozdrawiamy!

Zespół HILLWAY!

Program

MISTRZOSTWO OSOBISTE TRENERA

Model kompetencji trenerskich
Cele osobiste kontra i cele zawodowe trenera
Ciągły proces doskonalenia się trenera – skąd czerpać wiedzę, narzędzia, metody, kierunki poszerzania wiedzy i umiejętności
Co daje trenerowi informacja zwrotna – jak ją przyjąć i wykorzystać do rozwoju w pracy trenera?
Kodeks etyki PSTB. Etyka zawodu trenera – rola i odpowiedzialność trenera za efektywność szkoleń
Jak nie poddać się rutynie?
Sukces a poczucie wiary we własne możliwości
Metodologia SEB szkoleń efektywnych biznesowo L. Rea
Ocena jakości szkolenia metodą D. Kirkpatrick’a.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH
 • Jak zarządzać pierwszym wrażeniem? Rozpoczynanie szkolenia wykorzystując techniki budowania pozytywnego wizerunku. Umiejętność skupienia uwagi uczestników
 • Podstawa sukcesu – przygotowanie się do szkolenia – segmentacja słuchaczy
 • Dlaczego warto ustalić z grupą zasady współpracy. Jakie są korzyści z ustanowienia granic, a jakie konsekwencje ich braku
 • Zasady podziału przekazywanych treści na moduły według cyklu Kolba: pokaż – powiedz – przećwicz
 • Zasady aranżacji miejsca szkolenia i doboru efektywnych pomocy szkoleniowych
 • Zarządzanie czasem szkolenia
 • Rola podsumowań i zakończenia szkolenia

METODY PRACY Z GRUPĄ

Grupa — suma indywidualności czy homogeniczny organizm?
Doskonalenie zarządzania procesem grupowym
Cechy i warunki procesu grupowego
Analiza transakcyjna Erica Berne
Jak uczą się dorośli ? – elementy andragogiki
Docenianie – narzędzie angażowania w pracę grupową
Rola trenera w kształtowaniu procesu grupowego – przywilej kontra odpowiedzialność

KOMUNIKACJA W PROCESIE GRUPOWYM
 • Pytania, jako narzędzie stymulowania aktywności grupy
 • Efektywne słuchanie uczestników
 • Trzy perspektywy w komunikacji
 • Metody budowania argumentacji – stosowania języka perswazji. Metody wywierania wpływu
 • Asertywność – podstawa dobrej komunikacji
 • Zasady dopasowania metody pracy do celu modułu lub szkolenia – praca w małych grupach, burza mózgów
 • Praca z analogią, metaforą, cytatem i humorem jako skutecznymi narzędziami komunikacji
 • Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Za co chwalić? Jak chwalić? Zasady stosowania pozytywnego feedbacku
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy oceniającej – kiedy negatywna ocena może być motywująca? Feedback motywujący i korygujący
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy z grupą

METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWANIA SZKOLENIA I MATERIAŁÓW – WARSZTAT TRENERSKI

Profesjonalne kryteria budowy warsztatu narzędzi oraz metod realizacji procesu szkoleniowego trenera
Gry, symulacje i treningi
Metody i narzędzia myślenia lateralnego
Heurystyki – zbiór twórczych metod rozwiązywania problemów
Case study
Formy pracy indywidualnej i grupowej
Dobór narzędzi do celu szkolenia
Dobór narzędzi kontra rezultaty szkolenia
Autorskie metody i narzędzia pracy trenera

MOTYWOWANIE GRUPY DO WSPÓŁPRACY. PRACA Z OPOREM I SYTUACJE TRUDNE
 • Umiejętność posługiwania się językiem korzyści
 • Zachęcanie do rozmowy – metody angażowania uczestnika szkolenia
 • Jak trener może w sposób niezamierzony prowokować trudne sytuacje?
 • Jak pracować z negatywnym nastawieniem do szkolenia – budowanie pozycji
 • Metody pracy, kiedy w grupie są koalicje – sposoby pozyskiwania sojuszników
 • Radzenia sobie z konfliktem w grupie – elementy zarządzania konfliktem
 • Sposoby rozładowywania napięć w grupie
 • Katalog trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Praktyczne ćwiczenia w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych

WARSZTAT MISTRZA – SESJA FEEDBACKOWA

W trakcie sesji feedbackowej każdy z uczestników poprowadzi fragment szkolenia zgodnie z cyklem Kolba. Osoby nie prowadzące w danym momencie szkolenia będą odgrywały uczestników.
Wystąpienie zostanie nagrane, a następnie odtworzone tak by mógł je ocenić sam występujący, a także pozostali uczestnicy. Analiza zakończy się pogłębionym feedbackiem trenera prowadzącego.
Modelowanie procesu szkoleniowego w wybranym obszarze
Próbki szkoleń – prezentacja na forum grupy
Przyjmowanie informacji zwrotnej
Doskonalenie działań szkoleniowych 

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Agnieszka Nowicka – Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze biznesowym oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu. W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.
Trener biznesu z zakresu zarządzania, zarządzania zespołem sprzedaży, zarządzania przez cele, technik sprzedaży, negocjacji handlowych, budowanie zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzanie czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej, w ramach której uczestniczyła w zajęciach z zakresu stylizacji, dress code i historii mody. Obecnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu historii mody będąc wykładowcą tego przedmiotu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni. Połączenie praktycznego doświadczenia z życiową pasją pozwala jej być wiarygodnym coachem stylu, który pragnie dotrzeć do tych, dla których wizerunek to istotne uzupełnienie merytorycznej wiedzy i pozycji zawodowej.

Agnieszka Nowicka jest obecnie studentem na studiach doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto jest absolwentką Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych Zarządzania i Marketingu w Łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie na Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie, a także słuchaczem wielu kursów i szkoleń


Miejsce: Grażyny 13/15, Warszawa
Rozpoczęcie: 2019-11-21 - Zakończenie: 2019-11-22

Cena: 2150 (PLN) + 23% VAT = 2644.5 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2019-08-05 14:33:26

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Train the trainers – poziom II 21-22.11.2019
Organizator: HILLWAY Training & Consulting


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io