Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Lean SIX SIGMA – Green Belt


Terminy szkolenia
XXI Edycja
11-13 marca 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
1-3 kwietnia 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
16-17 kwietnia 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****

XXII edycja
22-24 kwietnia 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
18-20 maja 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
4-5 czerwca 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****

XXIII edycja
6-8 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
27-29 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
18-19 czerwca 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***


Opis szkolenia i cel
Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC.

GREEN BELTS (Zielone Pasy) to członkowie zespołu, którzy uczą się przyjętego modelu rozwiązywania problemów, kluczowych narzędzi do wspierania modelu oraz ról i odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje na własnym projekcie, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.

OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTU DLA GREEN BELT:

Kiedy rozpoczynasz przygodę z LSS bądź nie możesz dokonać wyboru, bądź masz bogactwo wyboru, bądź nie jesteś pewna/pewien, że projekt, którym się zajmujesz będzie adekwatny do potrzeb, wówczas możesz dokonać wyboru obszaru doskonalenia podczas udziału w pierwszym module szkolenia. W pierwszym module szczegółowo omawiamy funkcjonowanie organizacji/ działu/ obszaru/ produktu/ usługi w firmie, definiujemy obszary istotne z punktu widzenia klienta (CTQ) lub biznesu (CTB), opracujemy metodę badania efektywności obszaru (VOP) i to w jakim stopniu skutecznie spełniamy wymagania klientów (VOP=?=VOC).

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:

powinien dotyczyć istotnego problemu,
problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia organizacji (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację)

Korzyści dla uczestników
Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma.
Praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC.
Poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego.
Poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji.
Praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma.
Wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń.
Poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych.
Prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach.
Prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa.
Poznanie narzędzi Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację metody w zakładzie.
Nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC.
Poznanie metod analizy danych i problemów.
Skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy z Liderami Zmian (Green/Black Belt Six Sigma).

Metody szkolenia
Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień.
Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study uczestników.
Po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy.
CERTYFIKACJA

Certyfikat tytularny (fakultatywny) jest zgodny z wymaganiami standardu: ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma; Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN & SIX SIGMA Green Belt wydanego przez Progress Project:

ukończenie projektu realizowanego w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia,
szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie metody DMAIC,
w fazie doskonalącej projektu (IMPROVE) należy wykazać zastosowanie jednego z narzędzi podejścia Lean Thinking (Lean Toolbox) – warunek dla komponentu tytularnego LEAN & Six Sigma,
zdanie egzaminu certyfikującego i obrona projektu,
obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.

Czas trwania
64 godzin dydaktycznych - 8 dni

Program

POZIOM I: Yellow Belt


SESJA 1: DNI 1-3

Wstęp do Six Sigmy
Istota podejścia Lean + Six Sigma
Fazy metody Six Sigma DMAIC
Struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB
DMAIC: Faza DEFINE
Orientacja na klienta, głos klienta - VOC
Określenie problemu
SIPOC – VOP
Matryca C&E
Straty w procesach COPQ
Miary jakościowe VOC<=>VOP
Ludzie – procesy - cele
Model procesu - 7M
Problem statystyczny y=f(x)+ε
Karta projektowa
Lista kontrolna fazy Define
DMAIC: Faza MEASURE
Miary jakości: CTQ/CTB
Typy miar: dyskretne/ciągłe
Plan zbierania danych
Wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R
Obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk
Lista kontrolna fazy Measure
Ćwiczenia praktyczne - konsultacja.
Karta projektu
SIPOC + CTQ/CTB
Macierz C&E
Analiza związku przyczynowo-skutkowego ISHIKAWA/5Why
Plan zmiany


POZIOM II

SESJA 2A: DZIEŃ 4-5

Powtórka zagadnień z poziomu – Yellow Belt
DMAIC: Faza ANALYZE
Skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement
Definiowanie głównych przyczyn problemu
Pogłębiona analiza procesu - 5why/5W1H
Mapowanie procesu - VSM, Flow diagram
Analiza przepływu wartości - TOC
Analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri
Charakterystyka populacji: Statystyki
Charakterystyka populacji: Rozkłady
Charakterystyka populacji: Przedziały ufności
Wnioskowanie: Hipotezy
Wnioskowanie: Analiza wariancji
Wnioskowanie: Analiza zależności regresji i korelacji
Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA
Weryfikowanie głównych przyczyn
Lista kontrolna fazy Analyse


SESJA 2B: DZIEŃ 6 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.SESJA 3A: DZIEŃ 7-8

DMAIC: Faza IMPROVE
Generowanie rozwiązań
Stosowane praktyki LEAN Toolbox
Planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA
Wybór rozwiązań – metoda planowania PDPC
Plan wdrożenia - zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami - pola sił
Lista kontrolna fazy Improve
DMAIC: Faza CONTROL
Dokumentowanie zmian - SOP
Monitorowanie procesu - SPC
Przekazywanie odpowiedzialności - RACI
Plan kontroli procesu - CPP
Lista kontrolna fazy Control
Prezentacja projektu GB – dla chętnych
Test wiedzy
Podsumowanie szkolenia


SESJA 3B: DZIEŃ 9 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.OBRONA PRACY – CERTYFIKACJA – do 3 miesięcy po ukończeniu kursu

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
Rozpoczęcie: 2020-04-22 - Zakończenie: 2020-04-24


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-05-06 - Zakończenie: 2020-05-08


Miejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-09-02 - Zakończenie: 2020-09-04

CENA standardowa:
6400 PLN + 23% VAT = 7872 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
5400 PLN + 23% VAT = 6642 PLN

Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-16 14:43:01

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Lean SIX SIGMA – Green Belt
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io