Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  


UWAGA: Oferta posiada nieaktualne terminy.
Skontaktuj się z organizatorem: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo

Przejdź do formularza kontaktowego

AgilePM® & AgileBA® Foundation - szkolenie akredytowane


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.Opis i cele szkolenia

Szkolenie AgilePM® & AgileBA® nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów oraz Analityków Biznesowych. Jest szkoleniem dla wszystkich, którzy podejmują obowiązki w projekcie, w różnych rolach:

• biznesowych i technicznych;
• wyższych rangą managerów ukierunkowujących ogólne wymagania projektu;
• członków zespołu rozwiązania skupionych na jego szczegółach w codziennej pracy.


AgilePM® jest bardzo popularną metodyką zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, pryncypia, które powinny znaleźć zastosowanie w każdym projekcie i filary procesu, ludzi, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu na którym ta zorientowana na cel metodyka stoi.

AgileBA® to zbiór wskazówek i dobrych praktyk zastosowania metod analizy biznesowej w zwinnych projektach. Akcentuje ona rolę i umiejętności Analityka Biznesowego w projekcie w różnych momentach jego cyklu życia. Bardzo dużo porad dotyczy zastosowania modelowania, prototypowania oraz facylitacji warsztatowej w komunikacji projektowej.

Zauważyliśmy, że sukces projektu zależy od praktycznego zastosowania tych dwóch powyżej wymienionych dyscyplin wiedzy. Dopiero gdy projekt jest poprawnie zarządzany i we właściwy sposób zastosowano w nim analizę biznesową, możemy spodziewać się sukcesu.

Udało nam się zintegrować AgilePM® i AgileBA® w jednym szkoleniu. Było to możliwe gdyż, pewne mechanizmy są wspólne dla obydwu dyscyplin i muszą być zrozumiane zarówno przez kierującego projektem jak i prowadzącego analizę biznesową. Pewne obszary wiedzy są różne ale jesteśmy przekonani, że po tym szkoleniu zarówno Kierownik Projektu, Analityk Biznesowy jak i wszyscy uczestniczący w projektach będą rozumieli znaczenie współpracy i metodycznego działania.


Korzyści dla uczestników
• zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
• zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
• zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,
• umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
• poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
• umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
• poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
• poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,
• zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
• umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,
• umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
• umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,
• zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.

Program

Dzień 1

1. Wprowadzenie do kursu.

2. Wprowadzenie do Agile:

• Ład P3: portfel, program, projekt,
• wynik, potencjał, umożliwienie, rezultat, korzyść,
• aspekty zarządzania projektem,
• problemy w projektach tradycyjnych,
• historia Agile - Manifest Agile,
• Agile vs. Waterfall,
• aspekty zarządzania projektem Agile.

3. Podstawy AgilePM®:
• świątynia DSDM,
• filozofia i etos,
• pryncypia,
• ludzie,
• proces,
• produkty,
• praktyki.

4. Podstawy AgileBA®:
• holistyczne spojrzenie na biznes (organizacja, proces, ludzie, technologia),
• analiza wewnętrzna (SWOT, TOWS, MOST, Audyt Zasobów),
• analiza zewnętrzna (PESTLE, 5 Sił Portera),
• analiza Łańcucha Wartości,
• myślenie Lean,
• implementowanie strategii organizacji (Model 7S McKinseya, Zrównoważona Karta Wyników Biznesowych),
• analiza Interesariuszy (RACI/RASCI, Macierz Wpływu i Zainteresowania).

5. Interesariusze, role i odpowiedzialności:
• kategorie interesariuszy projektu,
• role DSDM wg Kategorii,
• role DSDM wg Interesów,
• projekty wielu organizacji,
• umocowanie i eskalacja.

6. Ludzie, zespoły i interakcje:
• ważność komunikacji i współpracy,
• ingredienty efektywnej współpracy,
• organizacyjne bariery dla współpracy,
• kultura wsparcia vs. kultura obwiniania,
• style zarządzania: tradycyjny i Agile.

7. Ćwiczenie: Organizacja projektu.

8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.


Dzień 2

1. Przygotowanie do sukcesu:
• pozycjonowanie projektu do sukcesu,
• instrumentalne czynniki sukcesu Agile,
• kwestionariusz Podejścia do Projektu.

2. Proces i produkty DSDM:
• fazy cyklu życia DSDM,
• produkty w cyklu życia DSDM.

3. Planowanie i kontrola:
• koncepcje planowania projektu,
• koncepcje testowania,
• koncepcje testowania i kontroli.

4. Ćwiczenie: Cykl życia projektu DSDM.

5. Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny:
• koncepcja Timeboxa,
• formaty/style Timeboxów,
• codzienny Stand-up,
• tablica Zespołu,
• koncepcja Rozwoju Iteracyjnego,
• Agile BA® w Timeboxie i Rozwoju Iteracyjnym.

6. Wymagania.
• co to jest wymaganie,
• kategorie wymagań,
• co to jest Historyjka Użytkownika,
• hierarchia Historyjek Użytkownika,
• karta Historyjki Użytkownika,
• inżynieria wymagań (elicytacja, analiza, walidacja, zarządzanie i dokumentacja),
• typy wiedzy i sposoby pozyskania,
• wymagania w cyklu życia DSDM.

7. Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja:
• uzasadnienie Biznesowe projektu, programu i strategii,
• zawartość Uzasadnienia Biznesowego,
• uzasadnienie Biznesowe w Agile,
• priorytetyzacja MoSCoW,
• scenariusze Uzasadnienia Biznesowego,
• model Kano,
• uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja w cyklu życia DSDM.

8. Ćwiczenie: Produkty DSDM.

9. Ćwiczenie: Kwestionariusz Podejścia do Projektu.

10. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.Dzień 3

1. Szacowanie:
• czym jest szacowanie,
• szacowanie w Agile,
• szacowanie z góry i z dołu,
• poket do Planowania,
• szacowanie w cyklu życia DSDM.

2. Ryzyko:
• proces zarządzania ryzykiem,
• ryzyka tradycyjne,
• ryzyka Agile,
• jak DSDM pomaga w łagodzeniu ryzyk,
• zarządzanie ryzykiem w cyklu zycia DSDM.

3. Jakość:
• jakość Rozwiązania,
• jakość Procesu,
• koncepcje Utrzymywalności,
• zarządzanie jakością w cyklu życia DSDM.

4. Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM.

5. Warsztaty:

• koncepcja Warsztatu Facylitowanego,
• cechy Warsztatów Facylitowanych,
• czynniki Sukcesu dla Warsztatów Facylitowanych,
• role w Warsztacie Facylitowanym,
• warsztaty w cyklu życia DSDM.

6. Modelowanie:
• dlaczego stosować modelowanie,
• modelowanie a Pryncypia DSDM,
• modelowanie „Jak jest” i „Jak ma być”,
• perspektywy modelowania,
• prototypowanie,
• przegląd modeli,
• modelowanie w cyklu życia DSDM.

7. Podsumowanie szkolenia.

8. Przykładowe egzaminy AgilePM®/BA® Foundation.Dzień egzaminu AgilePM® Foundation

1. Egzamin AgilePM® Foundation

• Wstępne działania administracyjne - 25 minut

• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)

• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minutDzień egzaminu AgileBA® Foundation

1. Egzamin AgileBA® Foundation

• Wstępne działania administracyjne - 25 minut

• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)

• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minutEgzamin

• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 700 zł netto za AgilePM® i 700 zł netto za AgileBA®.

• Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.

AgilePM® i AgileBA® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Agile Business Consortium.

Logo The APMG-International Swirl AgilePM i AgileBA są znakami handlowymi APM Group Limited.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Rozpoczęcie: 2020-04-23 - Zakończenie: 2020-04-24


Miejsce: Kraków - Hotel Best Western Premier****
Rozpoczęcie: 2020-05-20 - Zakończenie: 2020-05-22


Miejsce: Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
Rozpoczęcie: 2020-05-25 - Zakończenie: 2020-05-27

CENA standardowa:
2190 PLN + 23% VAT = 2693.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1890 PLN + 23% VAT = 2324.7 PLN

UWAGA

Egzamin

• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation lub/i AgileBA® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwoty za egzamin są dodatkowe i wynoszą 700 zł netto za AgilePM® i 700 zł netto za AgileBA®.

• Każdy uczestnik może zdecydować czy i jakie chce zdawać egzaminy. Można zdawać sam AgilePM® Foundation, sam AgileBA® Foundation lub oba jednocześnie.
Ostatnia aktualizacja oferty 2020-03-16 15:35:01

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: AgilePM® & AgileBA® Foundation - szkolenie akredytowane
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone Software House ENNOVAGrupa ENNOVA: Ewidencja Czasu Pracy | System ATS | Intranet dla pracowników | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | Ewidencja umów firmowych | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | Obieg faktury kosztowych | boardroom.io