Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Cele szkolenia
Detekcja forteli prawnych w umowach handlowych jest to seminarium ukierunkowane na rozwinięcie kwalifikacji diagnozy zagrożeń cywilno-prawnych w negocjowanych umowach handlowych.
Kolejne dwa dni treningu to dwudniowe kompendium praktyki wpływu negocjacyjnego, opartym na wysokozaawansowanych technikach psychologicznych i socjotechnicznych. W przebiegu treningu autor-trener uwzględnia najnowsze i najbardziej efektywne w roli negocjacyjnej osiągnięcia neurolingwistyki (wpływ słów, składni i stylistyki wypowiedzi na układ nerwowy odbiorcy), psychologii stosowanej i psychologii temperamentu. Trening jest uzupełniony wiedzą i licznymi ćwiczeniami z zakresu psychodiagnostyki tzn. umiejętności rozpoznawania u ludzi tych cech osobowości, które mają znaczenie dla wyboru optymalnych technik w dialogu. Tym samym trening jest dydaktycznie zaprojektowany jako poziom zaawansowany o bogatym repertuarze technik zawodowych.
Czwarty dzień szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie projektowania i wdrażania najlepszych praktyk w obszarach Procurement i Purchasing. W szczególności zaś:
• polityki zakupów i strategii zakupowej. Pozycjonowania polityki w procesie decyzyjnym i określania jej wpływu na ogólne wyniki firmy,
• oceny i doboru dostawców oraz oceny jakości dostaw,
• budowania i doskonalenia relacji z dostawcami (Best Practices in Supplier Development),
• negocjowania ofert oraz kontraktów,
• zarządzania kontrolą kosztów,
• postępowania reklamacyjnego,
• wykorzystania prognozy popytu oraz zintegrowanego planowania sprzedaży i produkcji w postępowaniu zakupowym,
• zarządzania zapasami.

Program

I dzień

1. Weryfikacja kontrahenta na podstawie jawnych rejestrów oraz ewidencji, prawo reprezentacji podmiotów prawa handlowego, prokura.

2. Analiza zapisów umownych:
• zadatek a zaliczka,
• pojęcie i stosowanie kar umownych,
• odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę,
• odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
• prawo do odstąpienia od umowy,
• zapis na sąd, zapis na sąd polubowny,
• wybór prawa właściwego.

3. Sposoby zabezpieczeń płatności w transakcjach handlowych:
• weksel,
• gwarancja bankowa,
• polisa ubezpieczeniowa,
• pułapki w zabezpieczeniach płatności w transakcjach handlowych.

4. Formy zabezpieczeń na majątku dłużnika:
• hipoteka,
• zastaw,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
• poręczenie,
• przystąpienie do długu,
• przelew wierzytelności,
• pułapki w zabezpieczeniach na majątku dłużnika.

5. Podstawy postępowania sądowego w przypadku sporu na tle umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, przewozu, spedycji.

6. Przedawnienie roszczeń.

II i III dzień

1. Scenariusze kształtowania relacji biznesowych ze względu na pozycję negocjacyjną:
• z monopolistą - „Dawid i Goliat”,
• z równorzędnym partnerem - „Przeciąganie liny”,
• ze słabszym partnerem - „Cytryna”.

2. Punkt widzenia Dostawcy - przygotowanie merytoryczne do negocjacji z Twoją firmą:
• portfel Klientów a indywidualna polityka cenowa,
• historia współpracy - cele indywidualne vs cele firmy,
• cele negocjacyjne - źródła informacji, wnioskowanie,
• techniki i triki negocjacyjne Dostawców - sposoby neutralizacji.

3. Punkt widzenia Dostawcy - oddziaływanie emocjonalne oparte na relacjach:
• identyfikacja sygnałów „podgrywania emocji przez Dostawcę” - rekomendowane kontrreakcje,
• schematy zachowań asertywnych wobec oddziaływania emocjonalnego.

4. Weryfikacja rzeczywistych możliwości cenowych przy negocjacjach zakupowych:
• analiza oferty przy zastosowaniu Cost Model oraz VCA,
• narzędzia psychologiczne umożliwiające drążenie „dna negocjacyjnego”,
• zapisy i „kruczki” ofertowe Dostawców jako potencjał do kontrpropozycji.

5. Narzędzia wpływu na etapie przed negocjacyjnym:
• Social Media - zasady posługiwania się siecią kontaktów, interpretacja informacji „miękkich”,
• scenariusz wariantowy Fisher’a i Ury’ego - obniżanie poczucia siły przetargowej Dostawcy.

6. Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach:
• nowe fakty / informacje ze strony dostawcy,
• nieoczekiwane „zagrywki” taktyczne,
• propozycje „wiązane”,
• nowe osoby wspierające negocjacje po stronie dostawcy lub zmiana składu osobowego.

7. Sposoby angażowania drugiej strony w budowanie kompromisu:
• sekwencje obniżania BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement) drugiej strony,
• metoda Matrycy Szachowej,
• metodologia wychodzenia z impasu - 5 kroków Ury’ego.

IV dzień

1. Strategiczna rola osób pełniących funkcje zakupowe w firmie":
• zarządzanie informacją SIM (Supplier Information Management) jako wsparcie strategii firmy,
• zarządzanie popytem wewnętrznym - kształtowanie efektu skali,
• tworzenie zespołów zakupowych (projektowych),
• aspekty centralizacji lub decentralizacji zakupów,
• modele struktur i działań zakupowych uwzględniające sprawdzone wzorce:
• strategic Sourcing,
• purchasing,
• procurement.

2. Zaawansowane metody wspierające podejmowanie decyzji - wybór i ocena dostawcy:
• algorytm AHP (Analytic Hierarchy Process),
• TCO (Total Cost of Ownership),
• projektowanie kryteriów wyboru dostawcy w zależności od strategii rozwoju firmy.

3. Efektywność współpracy z dostawcą indywidualnym:
• właściwe określenie statusu dostawcy / produktu / grupy produktowej,
• identyfikacja luk potencjału współpracy (logistyczne, finansowe, jakościowe, sprzedażowe),
• projektowanie cyklu rozwojowego.

4. Efekt Synergii w zarządzaniu portfelem dostawców:
• algorytm ANP (Analytic Network Process),
• metoda Wnioskowania Wstecznego.

5. Metody ograniczania ryzyka związane z wprowadzaniem zmiany:
• nowy dostawca, zmiana dostawcy,
• nowe produkty / usługi,
• redukcja współpracy, rozłożenie zamówień, jednorazowe zamówienie,
• zmiana warunków współpracy z aktualnym dostawcą.

6. Zasady budowania współpracy partnerskiej:
• CP (Collaborative Planning),
• ECR (Efficient Consumer Response),
• pułapki relacji - partner czy zakładnik.

7. Inspirujące przykłady polityki zakupowej w firmach TOP 500 - profile:
• produkcyjne,
• usługowe,
• handlowe.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Kraków - Best Western Efekt Kraków****
Rozpoczęcie: 2017-06-20 - Zakończenie: 2017-06-23


Miejsce: Poznań - Mercure Poznań Centrum
Rozpoczęcie: 2017-10-03 - Zakończenie: 2017-10-06


Miejsce: Wrocław - Wydarzenie specjalne
Rozpoczęcie: 2017-10-17 - Zakończenie: 2017-10-20

CENA standardowa:
2690 PLN + 23% VAT = 3308.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
2290 PLN + 23% VAT = 2816.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Ostatnia aktualizacja oferty 2017-05-22 10:08:23

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: PortalSprzedazy.pl | trainingplanet.pl | tomCRM | tomDMS.pl | tomSRS.pl | boardroom.io | tomhrm.com