Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Negocjacje zakupowe i umowy handlowe


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Cele szkolenia
Pierwszego dnia szkolenia prawnik odpowie na pytania:
• jak skutecznie wyegzekwować poszczególne klauzule umowne?
• jak uniknąć błędów formalno - prawnych przy sporządzaniu umowy?
• jaka odpowiedzialność grozi nierzetelnemu kontrahentowi?
• jak prawidłowo zabezpieczyć wykonanie umowy?
• jaki jest obowiązek naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy?

Cele kolejnych dni:
Powszechny dostęp do informacji i rosnące doświadczenie sprzedawców powoduje, iż negocjacje zakupowe są w tej chwili bardziej wymagającym procesem niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.
Jednym z kluczowych elementów do złamania schematu w jakim tkwią dzisiejsi „zakupowcy”, będzie analiza etapu w jaki dostawcy przygotowują się do negocjacji z nimi. Zmiana punktu widzenia, pozwoli na znacznie bardziej merytoryczne określenie jaki plan na negocjacje z naszą firmą przyjął Dostawca. Uczestnicy będą potrafili identyfikować sygnały zachowań taktycznych, manipulujących i emocjonalnych oraz zastosować odpowiednią kontrreakcję. Z drugiej strony, uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie sposobów kalkulacji rzeczywistych możliwości cenowych a co za tym idzie wielkości „bufora negocjacyjnego” z jakim mamy do czynienia. Poznają również nowoczesne techniki negocjacyjne, które są wdrażane w wielu firmach na całym świecie. Dzięki temu Uczestnicy będą mogli uzyskiwać większe ustępstwa podnosząc swoją skuteczność. Dodatkowo, posługując się miękkimi regułami wywierania wpływu uczestnicy szkolenia będą potrafili kształtować kontakty z Dostawcami w taki sposób aby osiągać swoje cele podtrzymując jednocześnie wysoki poziom relacji.

Program

I dzień

1. Weryfikacja kontrahenta na podstawie jawnych rejestrów oraz ewidencji, prawo reprezentacji podmiotów prawa handlowego, prokura.

2. Analiza zapisów umownych:
• zadatek a zaliczka,
• pojęcie i stosowanie kar umownych,
• odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę,
• odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
• prawo do odstąpienia od umowy,
• zapis na sąd, zapis na sąd polubowny,
• wybór prawa właściwego.

3. Sposoby zabezpieczeń płatności w transakcjach handlowych:
• weksel,
• gwarancja bankowa,
• polisa ubezpieczeniowa,
• pułapki w zabezpieczeniach płatności w transakcjach handlowych.

4. Formy zabezpieczeń na majątku dłużnika:
• hipoteka,
• zastaw,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
• poręczenie,
• przystąpienie do długu,
• przelew wierzytelności,
• pułapki w zabezpieczeniach na majątku dłużnika.

5. Podstawy postępowania sądowego w przypadku sporu na tle umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, przewozu, spedycji.

6. Przedawnienie roszczeń.

II i III dzień

1. Scenariusze kształtowania relacji biznesowych ze względu na pozycję negocjacyjną:
• z monopolistą - „Dawid i Goliat”,
• z równorzędnym partnerem - „Przeciąganie liny”,
• ze słabszym partnerem - „Cytryna”.

2. Punkt widzenia Dostawcy - przygotowanie merytoryczne do negocjacji z Twoją firmą:
• portfel Klientów a indywidualna polityka cenowa,
• historia współpracy - cele indywidualne vs cele firmy,
• cele negocjacyjne - źródła informacji, wnioskowanie,
• techniki i triki negocjacyjne Dostawców - sposoby neutralizacji.

3. Punkt widzenia Dostawcy - oddziaływanie emocjonalne oparte na relacjach:
• identyfikacja sygnałów „podgrywania emocji przez Dostawcę” - rekomendowane kontrreakcje,
• schematy zachowań asertywnych wobec oddziaływania emocjonalnego.

4. Weryfikacja rzeczywistych możliwości cenowych przy negocjacjach zakupowych:
• analiza oferty przy zastosowaniu Cost Model oraz VCA,
• narzędzia psychologiczne umożliwiające drążenie „dna negocjacyjnego”,
• zapisy i „kruczki” ofertowe Dostawców jako potencjał do kontrpropozycji.

5. Narzędzia wpływu na etapie przed negocjacyjnym:
• Social Media - zasady posługiwania się siecią kontaktów, interpretacja informacji „miękkich”,
• scenariusz wariantowy Fisher’a i Ury’ego - obniżanie poczucia siły przetargowej Dostawcy.

6. Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach:
• nowe fakty / informacje ze strony dostawcy,
• nieoczekiwane „zagrywki” taktyczne,
• propozycje „wiązane”,
• nowe osoby wspierające negocjacje po stronie dostawcy lub zmiana składu osobowego.

7. Sposoby angażowania drugiej strony w budowanie kompromisu:
• sekwencje obniżania BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement) drugiej strony,
• metoda Matrycy Szachowej,
• metodologia wychodzenia z impasu - 5 kroków Ury’ego.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  ĆwiczeniaMiejsce: Kraków - Best Western Efekt Kraków****
Rozpoczęcie: 2017-06-20 - Zakończenie: 2017-06-22


Miejsce: Poznań - Mercure Poznań Centrum
Rozpoczęcie: 2017-10-03 - Zakończenie: 2017-10-05


Miejsce: Wrocław - Wydarzenie specjalne
Rozpoczęcie: 2017-10-17 - Zakończenie: 2017-10-19

CENA standardowa:
2040 PLN + 23% VAT = 2509.2 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1740 PLN + 23% VAT = 2140.2 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Ostatnia aktualizacja oferty 2017-05-22 10:06:03

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Negocjacje zakupowe i umowy handlowe
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: PortalSprzedazy.pl | trainingplanet.pl | tomCRM | tomDMS.pl | tomSRS.pl | boardroom.io | tomhrm.com