Zapisz się do newslettera trainingplanet.pl

Najnowsze szkolenia, informacje o promocjach


Twój e-mail
Województwo

akceptuję regulamin serwisu

Oferta dla firm szkoleniowych   |   Logowanie

Szkolenia w katalogu szkoleń  

Związki zawodowe - Zasady funkcjonowania, Współdziałania z pracodawcą


Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12
Cele szkolenia
Zapoznanie uczestników z zasadami współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Poznanie uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowego w tym zakresie oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych pozwoli uczestnikom szkolenia na swobodne poruszanie się wśród przepisów oraz na dobór odpowiednich, zgodnych z prawem, form działania w zakresie współpracy partnerów społecznych na terenie przedsiębiorstwa oraz wypracowanie prawidłowych relacji w zakresie ochrony praw pracowniczych oraz interesów pracodawcy poprzez zaprezentowanie roli i efektywnych metod rozmów pracodawcy z przedstawicielami strony społecznej.

Korzyści dla uczestników
• określenie uczestników negocjacji,
• umiejętność reagowania na manipulację,
• wiedza dotycząca ustępowania i uzyskiwania ustępstw,
• znajomość rodzajów porozumień.

Metodologia
• prezentacja multimedialna (Power Point) wspomagająca omówienie tematyczne,
• praca na przykładach, kazusach, wzorach dokumentów, aktach prawych,
• dyskusja moderowana, analizy przypadków, zadania grupowe, gry sytuacyjne.

Program

1. Funkcjonowanie związków zawodowych na polskim rynku pracy:
• podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
• udział związków zawodowych w działalności przedsiębiorstwa,
• rola i kompetencje organizacji związkowych,
• uprawnienia i ochrona prawna działaczy związkowych,
• obowiązki organizacji związkowych względem pracodawcy i skutki ich niedopełnienia,
• przeciwdziałanie nadużycia przywileju i ochrony związkowej – procedury postępowania, działania zapobiegawcze, orzecznictwo,
• zmiany ustawy o związkach zawodowych obowiązujące od 1 stycznia 2019.

2. Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi:
• zasady dialogu społecznego,
• rola zarządu pracodawcy, rola związków zawodowych a prawne wymogi współdziałania,
• zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym,
• ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,
• obowiązek współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
• prowadzenie konsultacji „miękkich” i „twardych” w przypadku zwolnień pracowników i zmian warunków umów o pracę,
• zawieranie oraz zmiana układu zbiorowego pracy, regulaminów, pakietów socjalnych,
• specyfika zawierania porozumień pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

3. Specyfika wymuszonej współpracy w szczególnych przypadkach:
• przejęcia lub oddania pracowników na mocy art. 231 Kodeksu pracy,
• indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników z przyczyn ich niedotyczących,
• zmiany warunków pracy i płacy na gorsze lub niekomfortowe dla pracowników,
• stosowania programów outplacement lub outsourcing,
• karania pracowników w ramach odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej i materialnej,
• wprowadzania polityk, praktyk i procedur personalnych – antymobbingowych, adaptacji zawodowej, dobrych praktyk w zatrudnieniu, kontroli trzeźwości oraz kontroli osobistej pracowników, dress code, ocen pracowniczych,
• zarządzania działalnością socjalną pracodawcy.

4. Pola konfliktów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi:
• pojęcie i procedura rozwiązywania sporów zbiorowych,
• rokowania zbiorowe i mediacje a postępowanie arbitrażu społecznego,
• treści porozumień i protokołów rozbieżności w sporach zbiorowych,
• strajk i pozastrajkowe akcje protestacyjne w sporze zbiorowym,
• uprawnienia pracodawcy w czasie strajku,
• charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy,
• odpowiedzialność stron sporu za naruszanie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych,
• przeciwdziałanie nadużywania przywileju.

5. Wypracowanie zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi:
• warunki współpracy i budowanie optymalnych relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi,
• przedmiot, czas, treść i forma współpracy – tworzenie spójnej i jasnej strategii współdziałania,
• komunikacja w procesie współpracy.

6. Specyfika negocjacji ze związkami zawodowymi:
• charakterystyka procesu negocjacji,
• uczestnicy procesu negocjacyjnego,
• budowanie skutecznej argumentacji, wyrażanie swojego zdania i opinii,
• reagowanie na presję, manipulację, agresję, bierność.

7. Przebieg rozmów negocjacyjnych:
• rola uczestników zespołów negocjacyjnych,
• taktyki i kontrtaktyki negocjacyjne,
• przygotowanie i ustalenie procedury rozmów,
• prowadzenie rozmów,
• taktyki werbalne, chwyty i triki a manipulacje w rozmowach,
• przełamywanie impasu, ustępowanie i uzyskiwanie ustępstw,
• składanie ostatecznej propozycji.

8. Zakończenie negocjacji:
• katalog minimum ustaleń,
• techniki zamykania rozmów,
• rodzaje porozumień.

9. Postrozmowy: analiza wyników.


Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.


Miejsce: Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
Rozpoczęcie: 2019-12-09 - Zakończenie: 2019-12-10


Miejsce: Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
Rozpoczęcie: 2020-05-11 - Zakończenie: 2020-05-12


Miejsce: Kraków - Hotel Best Western Premier****
Rozpoczęcie: 2020-10-26 - Zakończenie: 2020-10-27

CENA standardowa:
1590 PLN + 23% VAT = 1955.7 PLN

CENA ze ZNIŻKĄ:
1390 PLN + 23% VAT = 1709.7 PLN

UWAGA

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 


Ostatnia aktualizacja oferty 2019-09-13 13:43:04

 

Formularz zapytania o szkolenie


Szkolenie: Związki zawodowe - Zasady funkcjonowania, Współdziałania z pracodawcą
Organizator: Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo


Nazwa firmy * * pola wymagane
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail *
Treść zapytania
Wpisz tekst z obrazkaZapytanie przesyłane jest bezpośrednio na adres e-mail firmy szkoleniowej (organizatora)
Operator serwisu trainingplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail:
Kontakt do nas

2007-2019 © Wszelkie prawa zastrzeżone ENNOVAGrupa ENNOVA: | System ATS | System zarządzania szkoleniami | System dla HR | tomSRS.pl | HRtrendy.pl | CRM dla firm szkoleniowych | tomDMS.pl | boardroom.io